Weekblad voor Waddinxveen klein w Burgers tegen fusie Michael Jack in het Zuidnon Derde lustrum huurdersvereniging €9,50 Volgend huis? 0,13 0,11 tot eütd oteto&eif 0 Stichting Zelfstandig Waddinxveen issers ION Een BN’er gefotografeerd afgelopen zomer? Plaats nu dan snel de foto op www.deweekkrant.nl. Michael Jackson herleeft in het Zuidhonk Voor zelf standig heid Is uw PC wel veilig? Voor uniek woonaanbod A12 gesloten na autobrand OmakeOÏ’ CARWASH Alle diensten van komend weekend op onze site GEEF OUDE VIDEOBEELDEN NIEUW LEVEN 24 OKTOBER KOOPZONDAG! Woensdag 20 Oktober 2010 Sfeerverslag Kerkdiensten Reageren? www.weekbladwaddinxvei www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddi Pruiken en Haarwerken Wasprogramma 1 van ê-4-4t5Ü voor Waddinxveen Tip! www.huisliin.nl VIDE02PC IVIDE^AUDI» KTV moderne wasstraat, 5 overdekte wasboxen, autopoetsbedrijf en tankstation Kijk ook op www.lovelyhair.nl Waddinxveen U 11 Cte fttto iMUifoeet uOm 'Waddii-wm Jazeker. De Hypotheken Computer Problemen? Met meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! Doe nu de 'PC-Check' f HU!WIHHHlHHi rêtemee- Metdeme» i d kopra naar eerTrefc^a0*0 Mensen die te maken hebben met haaruitval als gevolg van Alopecia of Chemotherapie kunnen vanaf nu terecht bij SISSERS Kapsalon. Jan Markus, oud-directeur van Markus Stroopwafels, en Thon Bostelaar eigenaar van Roos Administratiekantoor hebben de handen ineen geslagen voor een Burgeriniti atief voor het behoud van een Zelfstandig Waddinxveen. Zij willen hiermee het geluid van onderaf, zoals gesteld in het regeerakkoord, laten horen. Door Carina Bergman Waddinxveen Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. Jaargang 58 Nummer 3230 Oplage 26.200 Sissers, Kerkweg-west 5, Waddinxveen Tel: 0182-640075 Door Ruud Groot Waddinxveen De stichting Huurdersbelan- genorganisatie Waddinxveen/ Zevenhuizen-Moerkapelle viert 30 oktober haar vijftien jarig bestaan. De Stichting, die zich inzet voor het woongenot van de huurders van woningen van Woonpartners, is een koe pelorganisatie van de zestien bewonerscommissies die in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle actief zijn. In totaal kent de HWZM 2300 deelnemers, die voor de be langenbehartiging een kleine vergoeding betalen. Voorzitter Fokke Gorter (67) is vanaf zijn VUT bestuurlijk actief bij bewo- Zaterdagavond gaf Michael-Jackson-imitator Milly Magie een optreden in het Zuidhonk. Van heinde en verre kwamen fans voor een avondje ‘Wacko Jacko’. ‘•Hij is goed, erg goed zelfs. Maar hij is natuurlijk geen Michael.” Lees het verslag op de urebsite. FOTO: RONALD STAM. nerscommissie Groenswaard 1 Hoogbouw en sinds 2008 voor zitter van de HWZM. “We hebben vier keer per jaar over leg met dé directie van Woon partners, waarbij met name de huurverhoging, de begroting, de jaarrekening en de activiteiten planning ter sprake komen. Wij zien regelmatig dat Woonpart ners geld steekt in allerlei goed bedoelde (culturele) activiteiten, maar wij pleiten ervoor om ook iets voor de huurders te doen. Wij zijn immers de klanten van Woonpartners. Het is soms wel eens wat frustrerend als blijkt dat er dan geen ruimte is en onze wensen dan geen gehoor vinden”, zegt de voorzitter. Bij een aanrijding op de A12 richting Den Haag zijn zon dagochtend twee auto’s be trokken geraakt. De rijbaan richting Den Haag was tus sen het knooppunt Gouwe en Waddinxveen enige tijd afgesloten. De aanrijding gaf veel rommel op de weg. Eén van de auto’s was in brand gevlogen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval, waarbij gewonden vielen. Gouda. Agnietenstraat 46 (0182)547400 0182 820218 (vraag naar de PC-Check) www.computers-virusvrij.nl korting op benzine korting op diesel zig, onder wie de wethouders Kees de Jong (PCW) en Cees Kroes (VVD). De beide ini tiatiefnemers hebben hier hun roots liggen. Jan Mar kus is actief binnen de SGP. Thon Bostelaar is ondermeer bestuurslid van de OVW. De beide heren benadruk ken echter dat hun Burgeri nitiatief geen oorsprong en vooralsnog geen relatie heeft met Ondernemersvereni ging en politiek. Tijdens de avond werd een toezegging van duizend euro gedaan. Aanleiding voor het oprich ten van een Stichting. Verder willen de initiatiefnemers een website opzetten en willen zij de mening van Waddinxve- XE Kouwe Hoek 1 2741 PX Waddinxveen www.carwashxl.nl “Wij zijn niet anti-Gouda,” stelt Thon Bostelaar. “We vinden sa menwerking prima.” Bostelaar kwam onlangs tot de conclusie dat iemand het initiatief moest nemen voor het geluid van on- ners over fusie peilen. “Ge- deraf. “In Waddinxveen zijn we vaak te laat met zulke dingen.” Daarbij zocht hij samenwerking met buurman-ondernemer Jan Markus. Vorige week vrijdag vond in de Unie een eerste ver kennende bijeenkomst plaats. Twee heren van de Stichting Rijnwoude Kiest, dat strijdt voor een zelfstandig Rijnwoude, vertelde over hun ervaringen. Onder te. toehoorders waren ondernemers en politici aanwe- MettoM wadowxveMT Ook Els de Groot (65), die vanaf 2002 de functie van pen ningmeester bekleedt, zegt dat naast de plezierige contacten met Woonpartners er altijd za ken zijn die verbeterd kunnen worden. “Het is immers onze taak om kritisch de besluiten van Woonpartners te volgen. Zo is er menige discussie gevoerd over de huurverhogingen. Het is onze taak te zorgen voor handha ving van de wettelijk opgelegde huurverhoging”, aldus de pen ningmeester. Maar de HWZM verzorgt ook de controle op on derhoud en groot onderhoud van de eengezinswoningen en de diverse wooncomplexen. Lees verder op pagina 21. DIGITALISEER UW OUDE VIDEOBANDEN EN FILMS wa te bewaren' Heeft u (te nog een wakende videocamera of wdeorecorder liggen dan kuitu* oude opnames»' geierente ust-teba en sofware wer zetten op uw PC. moge* verbetert de vöeo2PC ook de beetkw^Bt' geteverie software kirt u gemakke* uw oude opnai en deze branden op een (M) of kopra ik- www.angelocomputers.nl info@angelocomputer5.nl Tel: 0182 616207 leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen VAN 12.00 T/M 17.00 UUR KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.F0T0KLE1N.NI zien de verkiezingsuitslagen kun je stellen dat Waddinx- veners tegen zijn,” zegt Jan Markus. “Maar zeker weten doe je dat pas als je dat ge richt onderzoekt.” Dit doen de beide heren overigens niet zelf. “Wij willen niet de trekkers zijn,” stelt Bostelaar. “Wij zoeken mensen met een netwerk en tijd om in een comitée plaats te nemen.” Lees verder op pagina 3. Week krant .ni

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1