Weekblad voor Waddinxveen Informeel met Gouda klein ZONDAG OPEN! ObtuJ krant .ni t 5 EN 6 BoConcept ,Qgeen Uitspraak bestemmings plan centrum Bedenk een leuk feest voor eerste paal centrum Koningin Beatrix gespot i Raad wil fusie onnodig maken Een BN’er gefotografeerd afgelopen zomer? Plaats nu dan snel de foto op www.deweekkrant.nl. Omakeöï »drgenI Tegels... Jan j 28 29 30 OKT Raad van State Oproep burgemeester Paparazzi actie www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkrant.nl i Moderne-, Design- en Classic Trends meubelen Tip www.huislijn.nl |VIDEr AUDI» KTV I Woensdag 27 Oktober 2010 GESCHIKT VOOR ALLE OFFICIËLE REISDOCUMENTEN Uw PC doet *t. Altijd! Voor uniek woonaanbod De nieuwe najaarscollectie is weer binnen. Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER —/Auto snelservice An Dijkman overleden NOVEMBER EXPO RIJSWIJK «HYUnDRI BSEFRT OCCASION Center Voor informatie (0182)61 14 19 (06)54356665 31 OKTOBER KOOPZONDAG! VAN DER LINDEN GROEP JONGENEEL vloerverwarming voor de halve prijs! keuze! i TjJI.|wn Kanaaldijk 30 - 32, Waddinxveen-Zuid (II) Gratis en ruim parkeren voor de deur, eenvoudig te bereiken. OP alle tegels K bij een complete vloer de 24 uur Service 1 dagen per week Computer Problemen? CD 3 Mot meer dan 25 vakxaken aftijd bij u in de buurt! Extra bijlage: GRATIS ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES 0182820218 j www.l-make-IT.nl d Het opnieuw uitspreken van de wens tot samenwerking, moet het vertrouwen tussen Waddinxveen en Gouda her stellen. Na alle ophef rond het onwenselijk verklaren van een fusie door Waddinxveen en de daarop volgende aangekon- digde gedwongen fusie door de Provincie, wil de Waddinx- veense raad middels nieuwe gesprekken rust creëren en een ultieme poging doen de fusie van tafel te krijgen. Nog voordat de Provincie Zuid- Holland halverwege december besluit over de Arhi-procedure (wet algemene regels herindej- ling), moet Waddinxveen laten blijken dat het bereid is tot ver regaande samenwerking met Gouda, die een fusie onnodig maakt. Een fikse tegenstelling tussen oppositie en coalitie, een door de coalitie aangenomen voorstel tot Door Richard Avontuur Waddinxveen wijziging van een convenant, de dreiging van een gedwon gen fusie en vorige week nog een burgerinitiatief tegen fu sie. De bestuurlijke toekomst maakte de tongen al regelma tig los in de voorbije maan den. De extra raadsvergade ring van afgelopen woensdag deed dat opnieuw en het was zeker niet de laatste keer. Nu de Provincie Zuid-Hol- land voornemens is zelf de regie ter hand te nemen, doet Waddinxveen een ultieme poging de zelfstandigheid te redden en Gouda ervan te overtuigen dat verregaande samenwerking een alternatief is voor fusie. Tijdens het woensdag gehou den debat in de extra raads vergadering eiste D 66-frac tievoorzitter Albert Grooten dat de bij de oprichtings- avond van het burgeriniti atief aanwezige politici en wethouders afstand zouden nemen van daar, door ande ren, gedane uitspraken. Lees verder op pagina 19. WEST-NEDERLAND EXPO RIJSWIJK Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE Jaargang 58 Nummer 3231 Oplage 26.200 3 o cr Waddinxveen Op de begraafplaats Thijm- hof aan de Alberdink Thijm- laan is maandag na een afscheidsdienst in de Ont- moetingkerk aan de Groens- voorde de prominente ver zetsstrijdster An Dijkman begraven. De Waddinxveense overleed vorige week woensdag 20 oktober op 89-jarige leeftijd in een verpleeghuis in Bos koop. Ze leed al jarenlang aan dementie. An Dijkman was medewerkster van het notariskantoor. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielp ze onderduikers, verspreidde illegale kranten eri~werkte samen met verzetsmensen. Voor dit verzetswerk kreeg An Dijkman in 1981 een koninklijke onderscheiding. Lees verder op pagina 17. Coenecoop 397. Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 sur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur www.de-rioolontstopper.nl CU VAN 12.00 T/M 17.00 UUR KUK VOOR U1E ADRESSEN EN openingstijden op wvm.fotoklein.nl urban design Onderhoud/reparatie van uw PC aan huis www.ikmaakhetwel.nl GORDIJNEN Noordkade 92a Waddinxveen (in pand Gebr. Bakker) Keuzedagen voor Branche, Beroep en Opleiding www.angelocomputers.nl infb@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 ICT --- .1 leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen het snelle en persoonlijke adres voor: Bekijk de plattegrond en deelnemerslijst BEROEPS A - WOOHSELEtTIE I.V. Jeugd- en jongerenmerk organiseerde zaterdag een scooterevent op de gemeentewerf op bedrij venterrein Coenecoop. Ondanks de regen kwam een flink aantal jongeren naar het event voor de rollenbank en het behendigheidsparcours. Lees verder op pagina 37. foto RONALD STAM. Coenecoop 140 - Waddinxveen Tel.: 0182-63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl -nuil Week SCHIPPER KOZIJNEN Gouda tel. 0182 52 70 89 Een goed gevoel de beste oplossing WWW.SChipperkOZijnen.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1