Weekblad voor Waddinxveen Reacties begroting 8 II Sint in Week krant .ni X klein Eerlijk advies? Geen lastenverzwaring voor bedrijven Filmbeelden schietincident A12 bekijken? Altijd als eerste op de hoogte van het nieuws Ook Sander Janson doet mee Getuigen overval gezocht 4— Oppositie teleurgesteld, CDA trots Een BN’er gefotografeerd de afgelopen tijd? Plaats nu dan snel de foto op www.deweekkrant.nl. Woensdag 17 Dave Zwanenburg schoonmaak-, klusbedrijf Uw PC doet 't. Altijd' ImakelT' KOOPZONDAG 21 NOVEMBER ION VIDEO 2 PC Actueel Paparazzi acti Video Jazeker. De Hypotheken Bel. 06-42232916 W GEEF OUDE VIDEOBEELDEN NIEUW LEVEN IVIDEBAUDI KTV November 2010 Oplage 26.200 Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. J.C. Zwanenburg www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkrant.nl Lees verder op pagina 3. Computer Problemen? >f ga Met meer dan 25 vakxaken altijd bij u in de buurt! ck PRUSDOOftBRAAK! 0182820218 www.l-moke-IT.nl I De drie Waddinxveense op positiepartijen, PvdA, D66 en Weerbaar Waddinxveen, zijn teleurgesteld over het verloop van de algemene beschouwin gen in de gemeenteraad. “De niet-coalitie-fracties zijn van mening dat een aantal ac centen anders gelegd dient te worden”, stelde WeWa-fractie- voorzitter Stephan Peters tijdens zijn betoog. Samen met zijn collega-oppo- sitiepartijen - tijdens de twee avonden durende vergadering omgedoopt tot ‘de verbonden partijen' - diende hij veertien moties en amendementen in, welke een tegenbegroting vorm den. Weinig voorstellen vonden steun, wat tot teleurstelling leid de. “Bij deze begrotingsbehan deling is helaas weinig tot niets gebleken van de door de coalitie uitgestoken hand naar niet-coa- litiepartijen”, reageerden de drie gezamenlijk. In tegenstelling tot de oppositie, laat het CDA weten tevreden en Richard Avontuur Waddinxveen Onderhoud/reparatie van uw PC aan huis ‘een beetje trots’ te zijn. Frac tievoorzitter Zweder Berg man zag alle door zijn partij ingediende amendementen aangenomen worden. Op de eerste vergaderavond presenteerden de drie oppo- sitiefractievoorzitters ieder een deel van de plannen. Onder de naam ‘Gaan voor Waddinxveners’, wilde het trio partijen meer ruimte in de begroting voor zorg, edu catie en cultuur. De voorstel len tot wijzigingen liepen uit een van een snellere sanering van het ambtenarenkorps (wat in 2012 moest gebeuren in plaats van het nu vastge stelde traject tot 2014), een minder harde bezuiniging voor de culturele stichting Vonk (die anderhalf ton aan subsidie verliest de komende jaren) tot het niet bezuinigen op de vriendschapsband met Pelhrimov (waarmee ruim tweeduizend euro minder bespaard wordt). De coali tiepartijen PCW, VVD en CDA zagen in de meeste voorstellen weinig heil. Richard Avontuur Waddinxveen De geplande lastenverzwaring voor Waddinxveense onder nemers gaat niet door. De ge meenteraad stemde afgelopen donderdag, tijdens de algemene beschouwingen waarin de jaar lijkse begroting wordt vastge steld, tegen een OZB-verhoging voor niet-woningen en tegen de invoering van reclamebelasting. Diverse acties van de Onderne- Sinterklaas is afgelopen zaterdag gearriveerd in Waddinxveen. De kade stond vol met kinderen, die de goedheiligman een warm welkom gaven en natuurlijk alle sinterklaasliedjes uit volle borst meezongen. FOTO RIEKELT BEZEMER DIGITALISEER UW OUDE VIDEOBANDEN EN FILMS mersvereniging Waddinxveen (OVW), het Industrieel Con tact Waddinxveen (ICW) en de Rotterdamse Kamer van Koophandel hebben hun vruch ten afgeworpen. Zij vonden een verhoging van de lasten voor ondernemers niet wenselijk; het zou Waddinxveen bij mogelijke nieuwe ondernemers ‘uit de markt prijzen’, zo lieten zij we ten tijdens inspreekmomenten en de voorbereidende raads commissie. Op initiatief van de VVD werd door de raad beslo ten af te zien van verhogingen van de kosten. Wel stemde de Waddinxveense raad in met een motie, die het college aanspoort in gesprek te gaan met de OVW, ICW en KvK over mogelijke al ternatieven. Zo moet een manier gevonden worden waarop het bedrijfsleven toch een bijdrage kan leveren aan de portemonnee van Waddinxveen. Rijdt u als een echte winnaar naar huis in deze Audi Al? U maakt gratis kans om deze sportieve auto te winnen. Jaargang 58 Nummer 3234 naar ant.nl/alwinnen Gouda, Agnietenstraat 46 (0182) 547400 www.ikmaakhetwel.nl Zoekt u werk? Zoekt u een nieuwe medewerker? Zoekt uw bedrijf P&O ondersteuning? (kan ook in abonnementsvorm) Kijk dan op: www.smidpz.nl Of bel met Klaas Smid 0172-231020 06-20704170 Kantoor adres: Voorofscheweg 15e 2771 MA Boskoop Waddinxveen Tankstation Texaco aan de Dreef in Waddinxveen is donderdag 11 november even voor 15.30 uur over vallen. Een getinte man in zwarte jas kwam de winkel van het tankstation binnen en bedreigde de medewerk ster met een vuurwapen. De man eiste geld, maar toen de medewerkster naar het kan toor liep is hij weer de winkel uitgerend. De man is daarna vermoedelijk in de richting van zwembad De Sniep ge gaan. De politie verzoekt getuigen zich te melden via 0900 -8844. VAN 12.00 T/M 17.00 UUR KUK VOOR ALLE HORESSEHEH 0PEHIHGST1JDEH OP WWW.FOTOKLEIH.Ht PERSONEELSZAKEN UITZENDBUREAU Kunstgebitten Hoge korting. Bij een aanvullende verzekering 5 jaar garantie. Ook aan huis op afspraak. Arma van S^-er. strooi g (ocmecAH) 2741 VG Vfadarwveen Teietoon (0182) 61 29 58 JcZ ^TEC* WrTsSMEta? cP www.angelaomputers.nl info@angelaomputers.nl Tel: 0182 616207 leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen Dee'name vanaf IB /aai De ontvangen SMS n grata Voor de verzonden SMS gelden jwt-qf abonrementikovten Alle deelnemen ontvangen een eenmalig aanbad van de Nationale Pottcode Loten; Kijk voor de 3 gemene voorn aarden op nnw poittoaeioter-’ nl De K» vüeoZPC maakt het mogesjx on uw oude vUethopranes voor afijd te bewaren! Heeft u dus een werkende ndeoomere of nöeaaxrter ögoen dan tart u aie oude opnames ra de meegeieverte usb-kabel en sofware wer Etter op as PC. Daar waa S moge^c «betert de nierCPC x« de beddKwaftst Met de meegeieverae software tart u cerate uw B oude opnamen bewerken en deze branden op een DVD I d tapéren naar een medespeter. sms WIN naar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1