Je huis wordt een jungle! I I I 1 I F ■K’ 0 a Smakelijk Daten JL a A Opleiding tot natuurgids K*. Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 17 november 2010 Weekblad voor Wdddinxueen/Gouiue Koerier pagina 28 1 MET DE KIDS- EN JONGERENCLUBS VAN HET WERELD NATUUR FONDS Fotowedstrijd www.wnf.nl/kinderen Hoe gezond zijn |uw longen? 40+? I C. tony van belang Zorg en Zekerheid dichtbij werkt beter (gratis advertentie) astmafonds.nl 1 fit. I Binnenkort Longtond» 2012) wordt het landelijk er kende diploma IVN-Natuur- gids verworven. In beide plaatsen zijn bin nenkort informatieavonden: op maandag 6 december in De Vlinder aan de Burge meester Bruins Slotsingel 15 in Alphen aan den Rijn; op dinsdag 7 december in De Stal, (achter de dokters- en fysiopraktijk) aan de Ken- nedylaan 33a in Nieuwkoop. De informatieavonden be ginnen om 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op de websites: www.ivn.nl/alphe- naandenrijn en www.ivn- nieuwkoop.nl. Waddinxveen De winnaars van de fotowed strijd Diabetes 24/7, een initi atief van het Platform Wereld Diabetes Dag, zijn afgelopen vrijdag bekend gemaakt. Ton Bennemeer uit Waddinxveen is een van de winnaars in de categorie professionele foto grafen. De foto’s zijn beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit onder andere NOS- nieuwslezeres Sacha de Boer en Nederlands be kendste topfotograaf Maar ten Corbijn, alias Corbino. De jury over het beeld van Bennemeer: ‘dat diabetes in derdaad óók een oudemen- senziekte is, is treffend ver beeld met en fijne stilering’. Astma Fonds SMS ‘COPD’ naar 4333 en ontvang gratis de COPD risicotest op uw mobiel. Li< Di lie ke zij di. pa kk Di be vu m< m< vei De bei dit bo V) D di dt de oi E< ui re m in het veld, beurtelings in en rondom Nieuwkoop of Alphen aan den Rijn. De kosten bedra gen 200 euro. De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met landschapstypen, historie en toekomst van het Groene Hart, soorten bomen en planten en hun leefmilieus, herkennen van vogels, vlinders, insecten, vissen en amfibieën. Praktische oefeningen omvatten presenteren en organiseren, het inventariseren van een zelf geko zen gebied en het sameristellen van een verslag. Eindopdracht is het verzorgen van een excursie, een activiteit of een expositie. Bij geslaagde afronding (eind juni ijl. Regio Natuurgidsen kunnen won derlijke en spannende ver halen vertellen. De bron is onuitputtelijk, want in de na tuur valt van alles te zien en te beleven. Wie ook natuurgids wil wor den, kan zich opgeven bij het IVN. Eind februari 2011 be ginnen de IVN-afdelingen van Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop een gezamen lijke opleiding. Het IVN is een vereniging van mensen die de natuur een warm hart toedragen. De cursus strekt zich uit over 25 avonden en ongeveer evenveel excursies Boskoop Tijdens een wandeling in het bos kwam Belinda Blokker op een idee. Ze is al jaren single en tegelijkertijd dol op eten. Dat leek haar een leuke combinatie om iets mee te doen. Ze besloot een eigen bedrijf te beginnen genaamd ‘Smakelijk Daten’. Dat mag zeer letterlijk genomen worden: een hapje eten en elk kwartier in ander gezelschap. De 40+ singles dineren met z’n vieren aan tafel, twee mannen en twee vrouwen. Na vijftien minuten is iedereen ergens anders ingedeeld. “Als je verlegen bent en weinig durft te zeggen kun je gewoon de rest laten praten en later inhaken”, vertelt Belinda. Zelf is Belinda aanwezig als gastvrouw om alle - i ■- vragen te beantwoorden en de avond goed te laten verlo pen. De eerste Smakelijk Da ten in Boskoop staat gepland voor vrijdag 3 december. Belinda houdt dan een 6- gangendiner voor hogeropge- leide 40+ singles in Brasserie M’n Schoonouders. Het doel van de avond is kennismaken en gezellig met elkaar praten. De avond be gint om 19.30 uur met een welkomstdrankje. Alle deel nemers krijgen na afloop een kookboekje en een voucher voor een saunabezoek ter waarde van ruim 40 euro cadeau. Kijk voor meer informatie op www.smakelijkdaten.nl of bel 06-23452235. www.zorgenzekerheid.nl ■l JÖWt-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 28