Weekblad voor Waddinxueen ZONDAG OPEN! Toelichting Bentwoud e KALENDERS BoConcept Plaats je bericht in de agenda van volgende week Salomon Kalou gespot Ongevallen, inbraken en ander leed Oostelijk deel krijgt ‘nat’ karakter Referendum Een BN’er gefotografeerd de afgelopen tijd? Plaats nu dan snel de foto op www.deweekkrant.nl. Verhuizen of verbouwen? Woensdag 24 Ravenhorst DE RI00L0NTST0PPER KOOPZONDAG 28 NOVEMBER ImakeBT’ Repair Centre Uw PC doet 't. Altijd! MAAK ZELF UW PERSOONLIJKE KALENDER Paparazzi actie Politieberichten Evenement I snelservice IVIDE+AUDI KTV November 2010 50% KORTING op alle jacks, mantels en truien (06)54356665 www.de-rioolontstopper.nl ^HYUnOHI HSEAT OCCASION CENTER VAN DER LINDEN GROEP JONGENEEL ^cr/f BESTEL EENVOUDIG VIA WWW.FOTOKLEIN.NL/FOTO klein Kanaaldijk 30 - 32, Waddinxveen-Zuid (II) Gratis en ruim parkeren voor de deur, eenvoudig te bereiken. J.C. Zwanenburg www.deweekkrant.nl www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddi nxveennl n- Jazeker. De Hypotheken Computer Problemen? CD Met meer don 25 vokzoken altijd bij u in de buurt! et ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES Richard Avontuur Waddinxveen Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen mi notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. het snelle en persoonlijke adres voor: Jaargang 58 Nummer 3235 Oplage 26.200 RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERA-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE Bestel nu uw eigen kalender en ontvang 25% korting op het totale assortiment kalenders! Pastoor Dick van Klaveren hee/t afgelopen zaterdag de eerste paal geslagen van een nieuwe vergader-, recreatie- en ontmoetingsplaats van de Sint Victorkerk in Waddinxveen. Voordat het zover ivas, werd de paal eerst gezegend. Lees verder op pagina 3. FOTO: Ronald stam Waddinxveen Waddinxveners krijgen de kans hun mening te geven over de fusie met Gouda. Tij dens de verkiezingen voor de provinciale staten van Zuid- Holland, op 2 maart 2011, wordt een raadplegend refe rendum gehouden. De raad zal tijdens de raadsvergade ring van 15 december het college opdracht geven om voorbereidingen te treffen voor het raadplegend refe rendum. In januari 2011 zal duidelijk worden wat precies aan de Waddinxveners zal' worden gevraagd tijdens het referendum. Voorafgaand aan de inwonersraadpleging zal een maatschappelijk de bat worden gehouden. Overtocht 23, 2411 BS, Bodegraven Telefoon (0172)-65 08 71 Gouda, Agnietenstraat 46 (0182)547400 Uw PC of laptop binnen 2 uur gerepareerd of anders vervangende mee naar huis Staringlaan 3 Waddinxveen Telefoon 0182 820218 www.l-make-IT.nl Sfeervolle novemberactie 10% korting op OVERGORDIJNSTOFFEN 3 o a- Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Week krant .ni Voor informatie (0182)61 14 19 Openingstijden: ma. t/m wo. 13.00-17.30 uur do., vr. 10.30-21.00 uur za. 10.00-17.00 uur a> VAN 12.00 T/M 17.00 UUR KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.FOTOKLEIN.NL urban design Noordkade 92a Waddinxveen (in pand Gebr. Bakker) I CBDK T/M 30 HOVtMBtR. KORTWG IS VEWWERKTIH DE PRUS www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 In de ontwerpfase van het nieuwe recreatiegebied Bent woud, hebben de gemeente Waddinxveen en de provin cie Zuid-Holland een voor ontwerp bestemmingsplan ontwikkeld. Medewerkers van de gemeente en provincie geven vanavond, woensdag 24 november, vanaf 18.30 uur toelichting tijdens een informatiebijeenkomst in het Anne Frankcentrum. Het recreatiegebied, dat het huidige Gouwebos en de polder tussen Waddinxveen, Boskoop, Benthuizen en Zoetermeer zal beslaan, is onderdeel van het Na tionaal Landschap Groene Hart. Op Waddinxveens grondgebied zal het oostelijke deel van het Bentwoud worden aangelegd. Dit deel krijgt een ‘nat’ karakter en moet een rol gaan spelen in de waterberging. Het Bentwoud - Coenecoop 140 Waddinxveen Tel.: 0182-63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl zal een zogenoemde natuur- kern bevatten. Daaromheen komen dichtere bebossing en open graslanden. Aan de randen, waaronder die bij het Noordeinde, is ruimte voor agrarische bedrijven, recreatieve voorzieningen en volkstuinen. Er zal ook een ‘recreatie concentratiepunt’ komen, met onder meer ho reca. In het voorontwerpbe- stemmingsplan Bentwoud is ook de Westelijke Randweg opgenomen. Deze nieuwe verbindingsweg tussen Boskoop en Waddinxveen moet de verkeersdruk op het Noordeinde verminderen. De aan te leggen provinciale weg kent in het voorontwerp- bestemmingsplan enkele al ternatieve routes. Zo is er een optie om een weg door het Bentwoud aan te leggen. Ook een aanpassing van het Noordeinde met een paral- lelbaan is op milieu-effecten onderzocht. Een definitieve route is nog niet gekozen. BINNENKORT STOPT DE DiE OP SQLATIEGLAS (CT-v-t-fiTri leplaan 75,2742ZC, Waddinxveen Moderne-, Design- en Classic Trends meubelen WOONSELEITIE I.V. T 24 uur Service x 1 dagen v per week SCHIPPER kozijnen Gouda tel. 0182 52 70 89 Een goed gevoel de beste oplossing WWW.SChipperkOZjjnen.nl Ö7EC^ Kunstgebitten Hoge korting. Bij geen aanvullende verzekering 5 jaar garantie. Ook aan huis op afspraak. Anna van Burenstraat 8 (achter AH) 2741 VG Waddinxveen Tetetoon (0182) 61 29 58 Senioren/Mode

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1