Weekblad voor Waddinxveen Stichting Vonk stopt ermee °3smid Trias Passage’ ‘Vernieuw Eerlijk advies? Bekijk een schets van plan Passage Maak een account aan en plaats je bericht Ook Wendy van Dijk doet mee "Laatst belde ik nog om 2 uur 's nachts de Gezondheidslijn.” (Mevr. Wijkhuizen uit Corinchem) <5 Oplichting Een BN’er gefotografeerd de afgelopen tijd? Plaats nu dan snel de foto op www.deweekkrant.nl. f vertrouwd Dichtbij Woensdag 15 december 2010 I make IT’ Repair Centre BESTEL NU UW KERSTKAARTEN! Eigen nieuws Paparazzi actie Actueel 1* I KIJK VOOR ALLE EXTRA KOOPAVONDEN KOOPZONDAGEN op www.fotoklein.nl NUALV.A. Schipper www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkrant.nl a www.weekbladwaddinxveen.nl Lees verder op pagina 37 Jazeker. De Hypotheken Computer Problemen? klein cH kijk op www.sniidpz.nl Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. Werkgever, bekijk de geschreven kandidaten De winkeliers uit de Wad- dinxveense Passage richten hun vizier niet langer op het nieuwe Centrum. De nieuw- bouwplannen zijn volgens hen achterhaald en onrealistisch. Richard Avontuur Waddinxveen DE AMBACHTELUKE SLAGER WAAR GOED EN GOEDKOOP IN ÉÉN ADEM GENOEMD KUNNEN WORDEN! Van de redactie Waddinxveen Stichting Vonk voor welzijn en cultuur heft zich op. Volgens de organisatie komt dat door de zeer forse bezuinigingen door het gemeentebestuur van Wad dinxveen. De reden is de enorme bezuiniging die het gemeente bestuur van Waddinxveen heeft opgelegd. Op cultuur wordt vol gens de stichting zo’n 150.000 euro bezuinigd. Daarnaast wordt op welzijn (ouderenvoor zieningen en Brede School) nog eens 100.000 euro bezuinigd, aldus de stichting. Het bestuur van Stichting Vonk zegt haar uiterste best te hebben gedaan Kantoor: Voorofscheweg 15e 2771 MA Boskoop lijke visie op cultuur in de ge meente naar voren gebracht. Lees verder op pagina 21 Waddinxveen Politie Hollands Midden heeft in een onderzoek naar internetoplichting zeven ver dachten gehoord. Het gaat om een 19- en 22-jarige uit Waddinxveen en vijf min derjarigen uit onder meer Waddinxveen en Zevenhui zen. Twee verdachten, die als initiatiefnemers worden beschouwd, hadden tussen 1 maart en 30 augustus 235 advertenties op Markplaats aangemaakt waarin goe deren, voornamelijk gsm’s en Iphones, te koop werden aangeboden. Veel kopers re ageerden op de advertenties, stortten geld op de opgegeven rekening, maar ontvingen het gekochte goed niet.- De andere verdachten stelden hun rekeningnummers ter beschikking. De politie heeft 26 aangiften van benadeel den opgenomen en verwach ten meer meldingen. Jaargang 58 Nummer 3238 Oplage 26.200 Zie onze kerstadvertentie op pagina 8 Winkel Waddinxveen, IEPLAAN 81-83, Telefoon (0182) 61 67 38 of bel met Klaas Smid 0172-231020 06-20704170 Staringlaan 3 Waddinxveen Telefoon 0182 820218 www.l-make-IT.nl Uw PC of laptop binnen 2 uur gerepareerd of anders vervangende mee naar huts www.trias.nl PERSONEELSZAKEN UITZENDBUREAU Gezondheidsverzekeraar Uw PC doet't. Altijd! En altijd veilig! Vandaag dienen de passagewin- keliers bij de Raad van State een verzoek in om de nog lopende rechtszaak tegen het Centrum in te trekken. Met een plan tot herontwikkeling van de Passage zetten de winkeliers aldaar in op een toekomst op de huidige locatie. Volgens de Passagewinkeliers zal het nieuwe Centrum, waar dertigduizend vierkante meter winkeloppervlak is gepland, te maken krijgen met leegstand. Toename van online verkoop zal de huur van winkelruimte doen afnemen, zo stellen de winke liers op basis van onderzoek van brancheorganisatie Mitex. „Het centrumplan is ingehaald door en kwam met een alternatief bezuinigingsplan voor cultuur. In dit plan zouden de bezuini gingen op termijn 40 procent bedragen. Volgens de stichting heeft het gemeentebestuur geen moeite gedaan dit plan te beoor delen. Het stichtingsbestuur vindt dat het gemeentebestuur zich bestuurlijk onbehoorlijk heeft gedragen. Eerder was namelijk wel publiekelijk de bereidheid getoond en de ver wachting gewekt om eventueel de bezuiniging aan te passen. In de afgelopen periode heeft het gemeentebestuur volgens de stichting evenmin op geen enkele wijze een inhoude- mm dm 23 oJhjd bij u in d. buurH www.angelocomputers.nl info@angelocomputers.nl Tel: 0182 616207 leplaan 7S, 2742ZC, Waddinxveen DIVERSE FORMATEN MOGELUK EN KLAAR TERWUL U WACHT! DIVERSE FORMATEN j DIRECT KLAAR i 10x15 13x18 15x20 20x30 O29 fiiusuaiiHBRanK! economische en demografi sche ontwikkelingen. Daarbij komt dat de locatie in 2005 niet logisch is geko zen. Het centrum plan wordt voor het publiek opgetild zoals op een terp, het ligt ingeklemd tussen spoor en Kanaaldijk en is daardoor slechts van twee kanten door de consument te betreden. Het is te groot en te duur”, aldus de winkeliers. Nu de gemeente in de raadsvergade ring van vanavond zal vaststellen dat geen winkelpanden meer zullen worden aangekocht in de Pas sage, hebben de winkeliers hun blik niet langer op ver huizing naar het Centrum gericht. Een vernieuwde Passage, ontworpen door de Waddinxveense architecten Roggeveen en Piso, moet meer klanten trekken en de ondernemers een betere toe komst bieden. Week krant .ni n Gouda, Agnietenstraat 46 (0182) 547400 kozijnen Gouda tel. 0182 52 70 89 Een goed gevoel de bette oplos.in WWW.SChippefkOZijnen.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1