Weekblad voorWaddinxveen Meer arrestaties Vrijwilligersfeest op vrijdag 27 mei klein Reddende edelen tagë iPad H CADEAU XkEUKENMAXX "fa tl bran helpen ma 12 MEGAPIXEL STUNT Iedereen praat mee over actuele zaken Alle diensten van komend weekend op de site Coronel doet elke dag verslag 9 JANUARI KOOPZONDAG! +R10TT Kerstbomen verzamelen R. Rabobank ,a Brand Veel geweld tegen hulpverleners Plaats beelden en stem je favoriete foto of video naar de winst op www.deweekkrant.nl/dakar. Woensdag 5 januari 2011 Ravenhorst z I Bos - Stam - Terpstra - Van Bon optredens van: Jan Smit, Frans Bauer en Frans Duijts (TdaagseRotterdam - W Dakar is begonnen Kerkdiensten De bezoeker www.deweekkrant. n l/da kar www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl s 'n. <r IVIDE" AUDIÖKTV Alle dameskleding HALVE PRIJS T (06) 54356665 www.de-rioolontstopper.nl 32 GB met WiFi tw.v. €599,- bij aankoop van -een complete keuken* 7 24 uur Service 7 dage" per week jL., 6-11 januari 2011 Ahoy Rotterdam Tickets: www.zesdaagserotterdam.nl 8 o w SAMSUNG 5 Your life, your style, your kitchen Rabobank Met meer dan 2S vakzaken altijd bij u in de buurt! Het geweld tegen hulpverle ners neemt schrikbarend toe. Tijdens de jaarwisseling zijn in de regio Hollands Midden dertig verdachten aangehou den voor geweldpleging tegen hulpverleners. Vorig jaar waren dat er vier. 84 arrestaties Politie Hollands Midden heeft tijdens de jaarwisseling zeshon derd politiemensen ingezet. Net als vorig jaar heeft de Konink lijke Marechaussee (KMar) met 56 mensen bijstand verleend. In totaal verrichtte de politie 84 arrestaties in de regio, vooral voor vergrijpen als vernielin gen, het afsteken van illegaal vuurwerk en geweldplegin gen. Vorig jaar lag het aantal op 71. Het OM in Den Haag houdt net als vorige jaren zo genoemde supersnelrecht- zittingen. De verdachten zijn gisteren en eergisteren, al berecht en moeten direct hun eventuele gevangenis straf uitzitten. Brandweer De Brandweer van Hollands Midden heeft 230 keer de brandweer ingezet. Vorig jaar was dat 650 keer. Er waren twee middelbranden, waar onder één in Waddinxveen. In de hele regio zijn ruim vierhonderd vrijwillige en be- roèpsbrandweermensen in de weer geweest. In het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda was het vrij rustig. Zeventien personen zijn behandeld voor onder meer brandwonden, alcoholmisbruik, letsels als gevolg van een vechtpartij en letsel aan ogen. Hiervoor kan er tot uiterlijk woensdag 5 januari telefo nisch een afspraak gemaakt worden bij de publieksba- lie van de gemeente (0182 624500). De bomen wor den op donderdag 6 januari opgehaald. Leg hiervoor de bomen langs de weg, zodat de vrachtwagen ze snel en gemakkelijk afkan voeren. Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen houdt namens de gemeente Waddinxveen op vrijdag Tl mei een feestelijke bijeenkomst voor een aantal vrij willigers. Deze vrijwilligers krij gen als blijk van waardering voor hun vrijwillige inzet een volle dig verzorgde feestelijke avond aangeboden. Iedereen kent wel zo n vrijwilliger die goud waard is voor familie, vrienden, kinderen, dieren, school, de (sportvereniging, de kerk, de collecte, de buurt, kortom Wad dinxveen. Iemand die zich en thousiast inzet voor een bepaald doel maar daarmee niet ‘te koop’ loopt en dit ‘gewoon’doet. En juist om die mensen te bedan ken waarvoor dit feest bedoeld is, vraagt de organisatie om eens in de eigen omgeving te kijken en één of meerdere personen aan te melden. Aanmeldformulieren zijn te vinden op www.vrijwilli- gerswerkwaddinxveen.nl of te verkrijgen bij de balie van het Gemeentehuis en Bibliotheek De Groene Venen. Uitgeko zen vrijwilligers ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de feestelijke avond. Ze worden niet naar voren geroepen. Alle genodigden worden uitgekozen omdat ze vrijwilligerswerk doen. Hierbij is het aantal jaar/uur niet van belang. De aanmeldformu lieren dienen vóór 1 april 2011 bij Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen binnen te zijn. Lees op pagina 11 een interview met de nieuwe vrijwïHigerscoör- dinator, Yarda Oostendorp Jaargang 58 Nummer 3241 Oplage 26.200 Waddinxveen Op de Piasweg in Waddinx veen is op 31 december rond 23.00 uur een zeiljacht afge brand. De boot stond op een stelling, dichtbij een loods en een woning. De brandweer heeft de brand geblust. Er raakte niemand gewond. RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CAMERfi-INSPECTIE RIOOLDETECT1E ROOKDETECTIE Danny van der Meer (20) en René Kuhn (22) werden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het zonnetje gezet. Dit als dank voor hun heldhaftige optreden tijdens een brand in een boerderij aan de Tweede Bloksweg. Lees verder op pagina 19 FOTO: RIEKELT BEZEMER Overtocht 23, 2411 BS, Bodegraven Telefoon (0172) - 65 08 71 DE RIOOLONTSTOPPER Keukenmaxx Reeuwijk Reeuwijkse Poort 304 A A12 Tel 0182 - 399 355 www.keukenmaxx.nl Actie is geldig t/m 8 januari 2011. Vraag naar de’voorwaarden in de showroom. KUK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.FOTOKLEIN.NL ÊtuunKBumiwtHrTKMnujt t/m 8 januari T^vee verdachten werden aan gehouden voor geweld tegen brandweerlieden en 28 voor ge weld tegen politieagenten. Het OM eist bij geweld tegen men sen met een publieke taak een straf die twee maal hoger ligt dan normaal. w» Van de redactie Regio Vrijdag 7 januari Afscheid Koos Moerenhout Waddinxveense kinderen kun nen op zaterdag 8 januari tussen 10.00 uur en 14.00 uur kerstbo men inleveren. Aan de Wingerd, de Zuidplashof, de Overtoom en het Koningin Wilhelminaplein kopen de wijkteams de bomen voor 0,50 euro per stuk. Als een kind meer dan vijftig bomen heeft verzameld, kunnen de bo men thuis opgehaald worden. M EXTRA KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR Week krant .ni ES 25 6.4 cm LCD scherm film mogelijkheid ISO tot 1600 USB 2.0 I aans u tino am roce ogen functie ss J GRATIS IWJLM" 2 Senioren/Mode

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1