Weekblad voor Waddinxveen Vonk blijft bestaan *3smid strijdbijl begrave Week krant .m klein Nationale Voorleesdagen Beter advies? Managers Opgelet! Lees alles over de explosie in Waddinxveen Trek de aandacht met jouw evenement Coronel doet elke dag verslag Opheffing voorlopig in de ijskast Woensdag 12 januari 2011 In de agenda Actueel Volg Dakar www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkrant.nl/dakar t angeio's ^mputershOP Deze week laatste kans op mooie prijzen met je eigen ‘Dakarfoto’ op www.deweekkrant.nl/dakar. €9,95 De Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen bedankt alle sponsoren en vrijwilligers voor hun geweldige inzet en bijdragen in 2010! DOWNLOAD, DE GRATIS SOFTWARE OP WWW.F0T0KLEIN.HL/F0T0 Angelo's Computershop leplaan 75,2742ZC Waddinxveen Tel: 0182 616207 www.angelocomputers.nl DE KLEERMAKER VAN WADDINXVEEN Middle Management A of B in 1 jaar (avond) of 'A jaar (versneld/overdag) Start in februari in Den Haag, Rotterdam, Alphen aan den Rijn of Utrecht Meld u aan via www.IMKopleidingen.nl Of bel 0172423 456 voor meer informatie CEWE FOTOBOEK /tfcewe voor de n-cc-ste hxos Computer Reparaties en onderhoud Service aan huis Zeer snelle reparatie service Verkoop van pc's, notebooks en randappratuur Online bestellen of reserveren Webhosting: meer info op www.acshosting.nl Zie onze referenties op www.angelocomputers.nl IVIDE^AUDI» KTV Schipper üb Lees verder op pagina 15 Jazeker. De Hypotheken Met meer don 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! U X. kijk op www.smidpz.nl www.perfectwaddinxveen.nl Werkgever, bekijk de geschreven kandidaten Stichting Vonk is, na overleg met de gemeente, teruggeko men van het besluit om zich op te heffen. “We slaan de handen ineen en gaan gezamenlijk bekijken hoe we het cultureel educatief aan bod; het seniorenwerk en de Brede Schoolactiviteiten binnen Waddinxveen kunnen behou den”, aldus burgemeester Bert Cremers. Binnen de organisatie gaat wel veel veranderen. De bezuiniging van 150.000 euro gaat gewoon door. De komende maanden gaat de gemeente sa men met de stichting bekijken hoe het activiteitenaanbod bin nen Waddinxveen kan worden ingevuld. De afgelopen periode vielen er harde woorden. Het vertrouwen tussen beide partijen was weg. De stichting zag geen uitweg meer en besloot zich op te hef- Van de redactie Waddinxveen De Waddinxveense wethouder Dorenda Gerts zal woensdag ochtend 19 januari om 10.00 uur het boek ‘Fiet wil rennen’, voorlezen aan kinderen van peu terspeelzaal Pieter Pierebas. Het boek is gekozen tot Prentenboek van het Jaar. Dit zal plaatsvinden in de bibliotheek van Waddinx veen aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan 1Tijdens het ont bijt wrat daarna volgt zal Gerts het eerste BoekStartkoffertje overhandigen aan een moeder en haar baby. Het voorlezen vindt plaats in het kader van de Nationale Voorleesdagen, van 19 januari tot en met 29 januari 2011. Tien dagen lang staat het voorlezen aan peuters en kleu ters prominent in de belangstel ling. De Nationale Voorleesda gen beginnen met Het Nationale Voorleesontbijt. Jaargang 58 Nummer 3242 Oplage 26.200 Kantoor: Voorofscheweg 15e 2771 MA Boskoop Constructief. Dat was volgens de Waddinxveense burgemeester Bert Cremers het gesprek dat hij afgelopen donderdag voerde met zijn Goudse collega Wim Comelis en de drie fractievoorzitters van de Waddinxveense coalitiepartijen. Het gesprek vond plaats in restaurant Thuis aan de Nesse in Waddinxveen. Lees verder op pagina 19 FOTO: RONALD STAM Het adres voor alle reparaties en veranderingen aan kledingstukken. Zonder jullie was 2010 niet geworden wat het is geweest Koninginnedag, de Toetertocht, de Kerst boom en de Kerstmarkt waren een geweldig succes. Ook in 2011 gaan wij deze evenementen organiseren en daarbij rekenen wij ook weer op jullie. Want zonder jullie kunnen wij niets. Wij wensen allen een voorspoedig en gezond 2011! Het bestuur van de S.N.F. Waddinxveen Haal uw diploma of bel met Klaas Smid 0172-231020 06-20704170 ifw fof0 s in een ecftl Doek’ PERSONEELSZAKEN UITZENDBUREAU Kerkweg Oost 285 Waddinxveen k TOL 0182-63 12 46 fen. Na veel gesprekken met de gemeente komt het bestuur nu op die uitspraak terug. “Het besluit om de stichting op te heffen is tijdelijk in de ijskast gezet”, aldus voorzitter Martin Kraaijes- i tein. “We hebben nog steeds een I andere opvatting over kunst en cul- tuur en we hebben tot het laatst door gestreden. Maar de raad heeft besloten. Nu gaan we in goed overleg bekijken hoe we verder gaan. De activi teiten kunnen in ieder geval de komende maan den doorgaan en de expertise binnen de stichting blijft be houden. We gaan bekijken hoe we met minder geld, het huidige aanbod beter kunnen laten aansluiten op de wensen van de bewoners.” Lees verder op pagina 15 [rr’uuLrr| Gouda, Agnietenstraat 46 (0182) 547400 kozijnen Gouda tel. 0182 52 70 89 Een goed gevoel de beste oplossing WWW.SChipperkOZijnen.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1