Weekblad voorWaddinxveen Boycot debat klein kor ci Ploeteren door het Goüwel ff krant .ni Akte vereniging officieel getekend Volgend huis? NOORDMAN wijnen CroeriRuKf^ »$SMID Gewelddadige straatroof Statafel nodig? Ongevallen, overvallen en inbraken Maak een foto en win^ K'" -*1 fot< AantWdmg s getóg t/m 31 januari 2011 Gett net op txtorarinjen Oppositie wil niet deelnemen Samen met je hond of kat op de foto en win een prijs. Ga naar www.deweekkrant.nl/baasenbeest Woensdag 19 Ravenhorst 'cde'eC° 4 Baas en beest Politieberichten per dag! IVIDEBAUDI KW - Onze Santa Rita Gran Hacienda Cabernet Sauvignon opnieuw Wijnconcours Huiswijn van het Jaar Nu van 6,95 voor 6,25 I januari 2011 Jaargang 58 Nummer 3243 Oplage 26.200 ,.%g Tel. 0182-548 381 vvww.statafelgoiida.nl 24 uur Service 7 dagen per week (06) 54356665 €9,95 jccewe www.deweekkrant.nl/baasenbeest CEWE FOTOBOEK •it; op ieXert Hf kAHierplAiet DOWNLOAD DE GRATIS SOFTWARE OP www.fotoklein.nl/foto p'anJXg’oeO'’'k"'''O°' www.weekbladwaddinxveen.nl Lees verder op pagina 3 Jazeker. De Hypotheken Met meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! kijk op www.sinidpz.nl ‘Wilt u dat de gemeente Wad- dinxveen zelfstandig blijft of gaat fuseren met de gemeen te Gouda?’ Dat is de vraag die de inwoners van Wad- dinxveen op 2 maart krijgen voorgelegd in het referendum over de bestuurlijke toekomst van het Gouwedorp. In de extra ingelaste raadsvergade ring vorige week woensdag is bij meerderheid door de raad ingestemd met deze vraag. Daar stonden ze weer, drie co alitiepartijen en drie opposi tiepartijen, lijnrecht tegenover elkaar. Zoals bij ieder debat over de bestuurlijke toekomst was er van de vurig gewenste eenheid wederom geen spoortje te vin- Waddinxveen Een 24-jarige vrouw is zondag avond 16 januari rond 23.20 uur zwaar mishandeld bij de fietsenstalling bij het station in Waddinxveen. Ze werd door twee jongens geschopt en gesla gen, waarbij ze op de grond viel. Terwijl ze op de grond lag bleven de jongens schoppen en slaan en pakten ze de telefoon en tas van de vrouw. Vermoedelijk zijn de jongens ergens van geschrok ken, want ze renden plotseling weg. Daarbij lieten ze de tas en mobiel vallen. Het lukte de Richard Avontuur Waddinxveen Ruud Groot Waddinxveen Maria Wientjens, Ton Bostelaar en Gert Huizer hebben afgelo pen donderdag bij notariskan toor Van der Meulen, Koek en Ubachs de oprichtingsakte getekend van de Stichting Wad dinxveen Zelfstandig. Wien- tjes, Bostelaar en Huizer zijn de initiatiefnemers van de ver eniging voor het behoud van een zelfstandig Waddinxveen. “Het is nog zeker niet te laat”, vindt Maria Wientjens. “Juist nu is het van groot belang dat de Waddinxveense bevolking zich duidelijk uitspreekt of men een fusie met Gouda voorstaat of dat Waddinxveen als zelf standig gemeente moet blijven voortbestaan. Daarom is het belangrijk dat er zo veel moge lijk mensen hun keuze kenbaar maken tijdens het referendum, dat tegelijk met de Provinciale Statenverkiezing op 2 maart zal worden gehouden. Ook al zou men niet willen stemmen op de Provinciale Staten, dan is het nog van belang dat men zich uitspreekt over een wel of niet zelfstandig Waddinxveen”, zegt Maria Wientjens. Lees verder op pagina 3 Personeelscontracten, arbeidsvoorwaarden, ontslagzaken Kantoor: Voorofscheweg 15e 2771 MA Boskoop Parklaan 10 2771 GB Boskoop OI72-2IOI4O Open vrijdagen zaterdag 10 - 17.30 RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CflMERfi-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE GroenRijk Zoetenneer Olof Palmelaan 15 (naast Praxis) 079-3200522 WMM.groenrijk.nl of bel met Klaas Smid 0172-231020 06-20704170 DE RIOOLONTSTOPPER www.de-rioolontstopper.nl VANAF PERSONEELSZAKEN UITZENDBUREAU yrinr de nfowv'.c foto's Voor ruim vierhonderd sportieve atleten, waaronder zo’n vijftig Antiïopers, organiseerde SC Antilope de vierde crosswedstrijd van de regionale crosscompetitie in het Waddinxveense Gouuiebos. Het was op meerdere plaatsen een grote moddelpoel. De allerklein sten mochten als eersten het parcours betreden. FOTO: riekelt BEZEMER vrouw een kennis te bereiken die in de buurt woont. Ze is met inwendig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De po litie verzoekt getuigen zich te melden via 0900-8844. Te vens is de politie op zoek naar treinreizigers die in de trein van Gouda naar Waddinx- veen-Noord hebben geze ten. Vertrektijd vanaf station Gouda 23.02 uur. Mogelijk hebben reizigers twee ver dachte mannen gezien, die in de trein al aandacht hadden voor hun latere slachtoffer. den. Twee van de drie oppo sitiepartijen kondigden aan niet te willen meewerken aan een debat aan de vooravond van het referendum. De der de partij twijfelt nog. PvdA- fractievoorzitter Henry ten Zijthoff meldde de provincie te willen verzoeken de fusie ‘daadkrachtig voort te zet ten’. Vervolgens kondigde hij aan geen rol te willen spelen in een debat vooraf gaand aan het referendum. “Het voorliggende voorstel heeft niets met democratie te maken, maar met stem mingmakerij, omdat wij hier bestuurlijk gezien niets over te zeggen hebben”, zei Ten Zijthoff. “Wij doen dus op geen enkele wijze mee aan deze schijnvertoning.” Gouda, Agnietenstraat 46 gffiW (0182) 547400 Uw fofa's In een echt bock' Week

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1