Weekblad voor Waddinxveen Sierteelt blijft klein Spectaculaire dans tijde 90-jarig jubileum TOOS <?JsMID ItëAisi C-Akkoord tweede bij jeugdfestival Beter advies? Fuseren of zelfstandig blijven? Iedereen praat mee over actuele zaken Stem op leukste foto 13 FEBRUARI KOOPZONDAG! Toch ruimte voor kassen ^putersWP Samen met je hond of kat op de foto en win een prijs. Ga naar www.deweekkrant.nl/baasenbeest Woensdag 9 februari 2011 I I neeleman NEELEMAN 2 TERABYTE HARDDISC Doe de poll De bezoeker Ik vind je lief 2 TERABYTE HIGHSPEED IVIDE AUDI+KTV Zoekt u een nieuwe medewerker? “i 'A angelos rap st one ren v.a. 450,- www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkrant.nl/baasenbees bezoek onze website Jazeker. De Hypotheken Met meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! cfc www.perfectwaddinxveen.nl kijk op www.smidpz.nl SS® BEST OEA gordijnen gratis gemaakt! TraPSr^fnren eigenj atelier I De door Waddinxveen voorgenomen opruiming van verspreide kassen in de Bloemendaalse polder wordt enigszins teruggedraaid. Was het eerst de bedoeling het zogenoemde versnipperde glas te verplaatsen, in de plannen voor de Greenportregio Bos koop staat dat ‘voor die bedrij ven die thans een feitelijke sier- teeltbestemming hebben hun bedrijfsmogelijkheden worden geëerbiedigd.’ Richard Avontuur Waddinxveen De Jong een tegemoetkoming aan de kwekers in dat gebied. Waar sprake is van concen traties glas in de Bloemen daalse polder, is handhaving mogelijk. Willen bedrijven uitbreiden, dan zal worden onderzocht wat de mogelijk heden zijn. Jazzdans- en Turnvereniging TOOS, opgericht op 25 januari 1921, bruist na negentig jaar nog steeds. TOOS Pïaza werd afgelopen weekend omgebouwd tot theater- en demozaal. Het publiek genoot van vijf wervelende jubileumvoorstellingen met als thema ‘Back to the Future’. FOTO: RIEKELT BEZEMER Waddinxveen/Boskoop C-Akkoord, het opleidings- orkest van muziekvereniging Concordia in Waddinxveen en Excelsior in Boskoop, is afgelo pen zaterdag tweede geworden in de categorie ‘beginners’, tij dens het achttiende jeugdfesti val in Schoonhoven. Het orkest bracht drie nummers ten gehore. Als eerste werd ‘American Pie’ uitgevoerd. De andere twee nummers, ‘Sound Variations’ en ‘Lilo Stitch’, werden beoor deeld door een jury. Na een goed optreden van C-Akkoord was de jury erg lovend. Het orkest werd geprezen voor het volwassen ge luid dat zij laten horen. Voor veel kinderen was het de eerste keer dat zij voor een jury speelden. De jury stipte nog enkele punten aan om in vervolg aan te werken. Uiteindelijk werd het gehele op treden bekroond met 84 punten, genoeg voor de tweede plaats in de categorie beginners. Het volgende optreden van C- Akkoord is op 25 maart samen met Excelsior in de Ontmoe- tingskerk in Waddinxveen. Jaargang 58 Nummer 3246 Oplage 26.200 Tegemoetkoming Dat er in de ISV (Intergemeen telijke Structuurvisie) toch ruimte is voor kassen ten gunste van de sierteelt in de Bloemen daalse polder noemt wethouder DE KLEERMAKER VAN WADDINXVEEN Het adres voor alle reparaties en veranderingen aan kledingstukken. Angelo's Computershop leplaan 75,2742ZC Waddinxveen Tel: 0182 616207 www.angelocomputers.nl Gouda, Agnietenstraat 46 (0182) 547400 Kantoor: Voorofscheweg 15e 2771 MA Boskoop of bel met Klaas Smid 0172-231020 06-20704170 Week krant .ni Regeling. “Voor bedrijven die op de huidige locatie willen uit breiden wordt de hoeveelheid toegestane glas bepaald, die ruimte zal bieden tussen de huidige rechten en de pro vinciale ^regeling”, zo staat in het raadsvoorstel over de vaststelling van de ISV. “Voor bedrijven die willen verplaatsen of willen stoppen wordt een regeling opgesteld. Bijvoorbeeld een financiële compensatie en/of een ruim- te-voor-ruimte regeling.” KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.FOTOKLEIN.Nl ll PERSONEELSZAKEN UITZENDBUREAU Computer Reparaties en onderhoud Service aan huis Zeer snelle reparatie service Verkoop van pc's, notebooks en randappratuur Online bestellen of reserveren Webhosting: meer info op www.acshosting.nl Zie onze referenties op www.angelocomputers.nl T: 088-5006000 k wvvw.neeleman.com N\: info@neeleman.com Neeleman, sinds 1936 Bezoek het Neeleman Warmtepomp Event 2011 op donderdag 10 februari 2011 in Waddinxveen Schipper kozijnen Gouda tel. 0182 52 70 89 Een goed gevoel de beate oploasing WWW.SChipperkOZijnen.nl 59 33 Informatie en voorinschrijving, direct offerte, subsidie aanvraag indien nodig helpen wij u bij het aanvragen van uw DigiD installatietechniek CAS l WATER 1 CV. ELEKTRA DUURZAME ENERGIE WARMTEPOMP EVENT 2011> DO 10 FEB SHOWROOM COENECOOP 85C W’VEEN Tevens specialist in traplopers pordunen gratis gemaakt’ Kerkweg Oost 285 Waddinxveen l|feMkÏÏÊl0182-63 12 46 SAMSUNG EXTERNE HARDESCHUF US8 2.0 (tot 480 MM/s) Geschikt «wWirtows 2000 Pro1 1 Compact design

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1