Weekblad voor Waddinxveen klein Fusie met Zuidplas? Vogelhuisjes zijn af, laat het vooriaaimaarkorhen! Grote overlast renovatie hefbrug z Eerlijk advies? °^SMID 1 Joans.nl 8 I Actueel EXTERNE HARDDISK Computer Problemen? Nieuwe LAPTOP of PC nodig? COMPUTERMAATJE.nl 0182-63 64 65 Iedereen praat mee over actuele zaken Nieuwsgierig naar nieuws uit uw omgeving? Plaats een foto en win Woensdag 2 maart 2011 Ravenhorst MOS EN SPETTER VAN DERXHOEK 6 MAART KOOPZONDAG! Waddinxveen lonkt naar Zuidplas Baas en beest De bezoekers 1 TERABYTE Opzoek naar een nieuwe job? IDEAAL VOOR FOTO’S, VIDEO EN MUZIEK CV-KETELS RADIATOREN SANITAIR EN DAKBEDEKKING VASTE LAGE PRIJZEN! r 0900-23 56 897 (0900-belnuWS) €o,oi p.m. 49 vestigingen in Nederland of bestel op warmteservice.nl (06) 54356665 Z4 uur Service 7 dagen V per week 1/IID ELEMENTS I I F www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl Lees meer op pagina 11 en 13. SCHOONMAAKBEDRIJF CDE KLERK WOLTERS- tj WARMTES E RVI CE Jazeker. De Hypotheken Met meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! MNBOUWMATttlALEN kijk op www.smidpz.nl St. Victorplein 2 Waddinxveen f0182 611697 wmosenspetter.nl De Provincie heeft het plan geopperd dat Waddinxveen niet alleen met Gouda, maar ook met Zuidplas kan fuse ren. Zuidplas heeft al laten weten dat dat geen optie is. Ook de Waddinxveense poli tiek is verdeeld Burgemeester Gert-Jan Kats van de gemeente Zuidplas' ziet een fusie met de twee buurge meenten op dit moment abso luut niet zitten. “Bovendien is er afgesproken dat de gemeente Zuidplas tot 2020 niet voor her indeling in aanmerking komt. Wij zijn een jonge dynamische gemeente die volop in opbouw is,” aldus Kats. “Zuidplas heeft op dit moment ruim 40.000 in woners en groeit de komende ja- ren naar 60.000 inwoners. Het is best logisch dat buurgemeenten hier dan verliefd op worden, maar van een mogelijke fusie is geen sprake.” 64 Waddinxveen De werkzaamheden aan de hef brug van Waddinxveen star ten op 1 april 2012 en zullen in totaal vijf maanden duren. De overlast voor het verkeer en de omwonenden zal groot zijn. ‘We hebben liever even hevige pijn, dan lang zeer”, aldus gede puteerde Asje van Dijk van de Provincie Zuid-Holland. Het voorjaar komt eraan, tijd dus om de vogeltjes onderdak te geven. Geconcentreerd maken de kinderen op dierenboerderij Dierendal daarom een mooi vogelhuisje voor in de tuin. Het uias erg druk bij deze activiteit, die op woensdag en donderdag in de voorjaarsvakantie werd gehouden. FOTO: riekelt bezemer Kantoor: Voorofscheweg 15e 2771 MA Boskoop Verbreed De oprijdbrug, aan de kant van de Kerkweg-Oost, is aangelegd in 1935. Dit deel van de brug is Jaargang 58 Nummer 3249 Oplage 26.200 RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIECIWING CfiMERR-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE in slechte staat en wordt vervan gen. Daarnaast wordt de hefbrug gestraald en opnieuw geschil derd. Het beweegbare deel van de brug wordt er uitgelicht en verbreed met stroken voor fiet sers en voetgangers. De kosten voor het opknappen van de brug zullen zo’n 5 miljoen euro bedragen. “Behalve de renovatie van de hefbrug, zet de gemeente in op het verbeteren van de vei ligheid op de Kerkweg-Oost”, vertelt wethouder Kees de Jong. Tevens wordt de Kerkweg-oost aangepakt. Deze werkzaamhe den zullen pas in 2013 afgerond zijn. Lees verder op pagina 3 Gouda, Agnietenstraat 46 (0182) 547400 of bel met Klaas Smid 0172-231020 06-20704170 DE RIOOLONTSTOPPER SuperJeans.nl James Wattstraat 11e 2809 PA Gouda Telefoon 0182 548 381 bedrijventerrein Gouwestroom. pand TE Productions Magazljnverkoop elke 1' en 3s zaterdag van de maand geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Daarbuiten alleen op afspraak. Webshop 24/7 bereikbaar. M*e mto en rrxMftesdFjving wwwsupeneare.rt PIANO'S I GITAREN www.de-rioolontstopper.nl I KUK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWVI.FOTOKLEIN.NL PERSONEELSZAKEN UITZENDBUREAU Gmi andere- fcijfc. op Cehoonmaken VOOR MEER INFO: 06-5 3452044 www.cpeklerkwolters.nl Van Dijk ondertekende afge lopen donderdag, samen met wethouder Kees de Jong van Waddinxveen, een samenwer kingsovereenkomst voor de re novatie. Voor dit moment werd een bij zondere plek gekozen: hoog in de lucht op de hefbrug. De over eenkomst heeft betrekking op de werkzaamheden die volgend jaar vanaf 1 april plaatsvinden aan de hefbrug, de westelijke aanbrug en de Kerkweg-Oost. “Dit is een belangrijk moment voor Waddinxveen”, aldus bur germeester Bert Cremers. “We gaan de hefbrug, het beeldmerk van de gemeente, in zijn oude glorie herstellen en de verkeers problemen in het centrum aan pakken. Dat zal veel overlast veroorzaken, maar de inwoners krijgen er veel voor terug.” Kats refereerde naar berich ten in de media waarin Zuid plas als mogelijke fusiepart- ner voor Waddinxveen en Gouda wordt genoemd. De krantenberichten volg den naar aanleiding een verslag dat gemaakt is van een eerder gesprek tussen Gedeputeerde Staten en de gemeente Waddinxveen en Gouda. In dit gesprek is aan Waddinxveen gevraagd of ze in staat zijn binnen de zogenaamde consulta- tieperiode van de ARHI- procedure, die tot de zomer duurt, te bespreken binnen welke randvoorwaarden een verdergaande samenwerking of fusie met de gemeente Gouda een reëel te verwe zenlijken doel is. Waddinxveen heeft aan gegeven meer te zien in het advies dat in 2007 door de Commissie Van den Berg is gedaan: een fusie van alle Zuidplasdorpen. ■S' GttSMCHAPKNEMACaB 1 PERSOONLIJKE BESCHERMING «Tel. (0172)589119 Hazerswoude Dorp. www.cvanderhoeLnl 1 TERABYTE Deze supervoordelige externe harddisc van Western Digital is de oplossing voor al uw bestanden. Eenvoudig aan te sluiten via USB 2.0 aansluiting. Direct klaar voor gebruik! www.deweekkrant.nl/baasenbeest - Marianka Peters Waddmxveen/Regio 2)é jeani >f^P! Week krant .ni AA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1