Weekblad voor Waddinxueen 5A/VF/V klein Nee tegen fusie: 91% Week krant ,ni eners een fusie! Gemeente keurt Passageplannen af Beter advies? ‘Hier kan de provincie niet omheen' Computer Problemen? Nieuwe LAPTOP of PC nodig? COMPUTERMAATIE.nl 0182-63 64 65 Neeleman geeft prijzen weg! Kijk op onze site Het laatste nieuws over het referendum Vrienden voor het leven Woensdag 9 maart 2011 COMPLEET Baas en beest Actueel Klik Win www.deweekkrant.nl/baasenbeest www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl Opschoondag ^niputershoP 25 MM GROOTHOEK AUTO MOTOR IVIDE^ AUDIÖIÖV angelos DE KLEERMAKER VAN WADDINXVEEN ft 13 MAART KOOPZONDAG! ROTTERDAM ALEXANDRIUM 12X OPTISCHE ZOOM FILMEN INHOR Bejaarde (83) overvallen Computer Reparaties en onderhoud Service aan huis Zeer snelle reparatie service Verkoop van pc's, notebooks en randappratuur Online bestellen of reserveren Webhosting: meer info op www.acshosting.nl Zie onze referenties op www.angelocomputers.nl Angelo's Computershop leplaan 75, 2742ZC Waddinxveen Tel: 0182 616207 www.angelocomputers.nl CV-KETELS RADIATOREN VASTE LAGE PRIJZEN! LQ. SCHOONMAAKBEDRIJF G PE KLERK WOLTERS- |^fWARMTESERVICE| Jazeker. De Hypotheken Mef meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! www.rijschoolcompleet.nl Lumix Hoog slagingspercentage! WWW.PERFEC1WA0DINXVEEN.NL Ruim 91 procent van de deel nemers aan het referendum in Waddinxveen heeft zich achter het college opgesteld. Zij willen zelfstandigheid voor Waddinxveen. Een overdonde rende meerderheid, zo vonden voor- en tegenstanders. Richard Avontuur Waddinxveen vond VVD-fractievoorzitter Theo van der Velde. De op komst bedroeg 68,98 procent en daarvan was nog géén tiende deel in voor een fusie met Gouda. En dus haalde het college haar gelijk. Bij het aantreden van de sa menwerking tussen PCW, VVD en CDA werd de be stuurlijke toekomst van Wad dinxveen al snel een punt van discussie en tot grote onvrede van de oppositie trok Wad dinxveen haar steun voor een zogenoemd waardevrij onderzoek naar 'mogelijke vormen van samenwerking of fusie met Gouda in. Een referendum moest de coalitie, die in de vele debatten naar de uitslag van de gemeente raadsverkiezingen verwees wanneer naar de rechtvaardi ging van haar nieuwe beleid werd gevraagd, een steuntje in de rug geven. Lees verder op pagina 3. ‘Een duidelijk geluid’ zijn er van overtuigd dat het er niet komt. De onderhandelingen met winkeliers voor het nieuwe centrum verlopen voorspoedig en er is redelijk wat belangstel ling van beleggers. Wij hebben geen enkele twijfel aan de inzet vanASR.” De zes winkeliers hebben vo rige week van wethouder Kroes een toelichting gekregen op de afkeuring van hun Passageplan nen. Later deze week komen zij zelf met een officiële reactie. Waddinxveen De gemeente Waddinxveen houdt aanstaande zaterdag 12 maart een opschoondag. Net als voorgaande jaren sluit Waddinxveen zich aan bij de Landelijke Opschoondag, georganiseerd door Stichting Nederland Schoon. Vrijwil ligers uit diverse wijken steken tussen 09.00 uur en 12.00 uur de handen uit de mouwen voor een schonere leefomgeving. Burgemees ter Cremers en wethouders Gerts, De Jong en Croes steken de vrijwilligers tijdens deze dag een hart onder de riem. De gemeente zorgt voor de materialen die nodig zijn om Waddinxveen ‘op te ruimen’. Ook krijgt elke deel nemende wijk een kleine ver goeding om na de actie iets te organiseren met de buurt. De Landelijke Opschoondag wordt gehouden voorafgaand aan de week van Nederland Schoon, van maandag 14 tot en met vrijdag 18 maart. Jaargang 58 Nummer 3250 Oplage 26.200 Het adres voor alle reparaties en veranderingen aan kledingstukken. Kerkweg Oost 285 Waddinxveen Jet 0182 -63 12 46 Waddinxveen De politie doet onderzoek naar een overval op een 83- jarige man in zijn woning aan het Noordeinde. De politie kreeg vrijdag 4 maart rond 22.00 uur een melding dat een zwaargewonde man in zijn voordeuropening was aangetroffen. Waarschijn lijk is de man vrijdagavond rond 19.30 uur door twee personen overvallen. Nadat ze hem ernstig mishandeld hadden, zijn ze er vandoor gegaan in onbekende rich ting. De politie onderzoekt nog of ze iets hebben meege nomen. De man is in ernstige toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben of meer weten over de over val. Zij kunnen bellen met 0900-8844 (lokaal tarief) of anoniem 0800-7000. MM 12.00 TOT 17.00 WH Voor Bert de Groot is het helder: hij tuil als Waddinxvener absoluut niet samen met Gouda. Bijna alle inwoners van het Gouwedorp zijn het met hem eens. Ruim 91 procent van de stem mers tijdens het referendum wil dat Waddinxveen zelfstandig blijft. FOTO: RIEKELT BEZEMER RIJSCHOOL I Waddinxveen Het College heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de nieuwbouwplannen voor De Passage. Dit heeft het Col lege de betrokken winkeliers vorige week medegedeeld. Bur gemeester Cremers: “Allereerst past het plan niet in het bestem mingsplan van het gebied rond de Stationsstraat. Verder willen we geen twee grote winkelcen tra vlak naast elkaar. Inderdaad is er ruimte voor meer vierkante meters detailhandel volgens het meest recente DPO-onderzoek maar we hebben al eerder aange geven dat we die winkels vooral in Noord en Zuid willen zien.” Cremers noemt ook de gebieds- visie ‘Van Bentwoud tot Brug’ als argument tegen de Passage- uitbreiding. “In die gebiedsvisie willen we de historische zichtlij nen herstellen. Dat je vanaf de spoorwegovergang de hefbrug ziet.” Tot slot gaf Cremers ook het lokale parkeerbeleid als ar gument om niet in te stemmen met de Passageplannen. “We hebben het als positief gewaardeerd dat de winkeliers in beweging zijn gekomen en hun beroep tegen het nieuwe winkelcentrum hebben inge trokken. We blijven met hen meedenken, maar zien dit wel in een bredere context. We den ken dat de dingen veranderen als de eerste paal van het centrum de grond in gaat. Wij zijn er van overtuigd dat het centrum er komt en deze zes winkeliers In de zaal waar de Waddinx- veense gemeenteraadsleden elkaar de voorbije maanden regelmatig verbaal in de haren vlogen over de bestuurlijke toe komst, bleek het afwachten van de referendumuitslag weinig spannend. De eerste uitslagen van de diverse stembureaus in het Gouwedorp vertoonden een evenwichtig beeld: de voorstan ders van zelfstandigheid waren zeer ruim in de meerderheid. En dat zou de rest van de avond zo blijven. Het leverde opgetogenheid op in het coalitiekamp. ‘Lekker’, zo Handmatige bediening mogelijk Optische beetóstabSsatie 2,7 inch LCD scherm Maximale ISO waarde 1600 USB 2.0 aansluiting &W1 andere fcijfc op Sehoorwak-er Voor meer info: 06-5 34 5 2044 www.cpeklerkwolters.nl SANITAIR EN DAKBEDEKKING 0900-23 56.897 (0900-belnuWS) eo.oi p.m. 49 vestigingen in Nederland of bestel op warmteservice.nl i 4- j lit [JJTtjJJj Gouda, Agnietenstraat 46 BPaggj (0182)547400 7 - •-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1