Trifolium www.trifolium.nl U kunt de woonbon ook invullen via de website: Trifolium Wilt u een Heeft u vragen? Bel gerust naar telefoonnummer 0172 - 210005 woning huren? Let op! Per 1 januari 2011 is de toewijzing voor een sociale huurwoning veranderd. Ons volgende aanbod staat op 30 maart in deze krant. WOONBON Woondiensten Boskoop Telefoon (0172) 210005 Zijde 384 Wilhelminalaan 36 Babsloot 112 Lage Weide 71 0800 - 0543. VERANTWOORDING WONINGEN De woonbon dient te worden ingeleverd bij: Vraag alvast uw IB-60 formulier Trifolium Woondiensten Boskoop Zijde 27, 2771 EJ Boskoop aan bij de Belastingdienst. Bel naar telefoonnummer uiterste inleverdatum dinsdag 22 maart om 12.00 uur U kunt de woonbon ook invullen via de website: www.trifolium.nl STARTERS DOORSTROMERS TE HUUR Straatnaam 3 mei 2011 25 maart 2011 Aantal reacties O Huisnummer: .m/v Telefoon thuis: .m/v Telefoon overdag: Aantal kinderen: Aantal volwassenen: - Eenmalig bijvoegen s.v.p. handtekening aanvrager: Woondiensten Boskoop handtekening partner: .sinds .tot 1) Urgentie 2) Doorstromingsvoorrang Wbningnummer Type woning Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Energielabel Voorzieningen U Maatschappelijke binding: woonde van in gemeente mijn werkgever is te Telefoon sinds Leeg per Bijzonderheden Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. zing en niet in behandeling worden genomen. 106501 EENGEZINSWONING Aan een eventueel onjuiste ver melding kunnen geen rechten worden ondeend. worden de voorrangsregels uit de thans geldende huisvestings verordening toegepast. De ver- 21 18 7 Starter max. 1 max. 25.000 l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l i I l l l l l i l l l l l l l l l l 1 l l l l l l i i l l I l i l l l l WIE KRIJGT DE WONING? De woning wordt in principe toegewezen aan de oudste starter (een woningzoekende die geen zelfstandige woning achterlaat), of aan de langst in de huidige woning wonende doorstromer (een woningzoe kende die over zelfstandige REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinx- veen en Zevenhuizen-Moerka- pelle. min. 2 max. 4 max. 38.000 min. 2, max. 6 max. 38.000 SPELREGELS Op het woningaanbod kun- nen alleen woningzoekenden reageren die tenminste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maat schappelijke binding hebben Adres Wilhelminalaan 13 Wilhelminalaan 178 P den Oudenstraat 46 Voorofscheweg 81 Adres Voorofscheweg 54 Woonplaats Boskoop Woonplaats Boskoop Boskoop Boskoop Boskoop Geboortedatum 08-06-1982 17-05-1985 28-02-1983 27-05-1987. Aantal reacties 3 Aantal kamers Eigenaar nee Ontvangt u huurtoeslag? ja nee en te bezichtigen. met de regio Midden-Holland. Blijkt bij controle van de In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waar aan u in ieder geval dient te voldoen: lees deze voorwaar- den goed en reageer niet op woningen als u niet aan deze voorwaarden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant rea geren, 1 woning per bon. Niet juist of onvolledig inge vulde woonbonnen of woon- bonnen die na de sluitings datum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het heeft geen zin andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zen den, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewij- woonruimte beschikt en deze achterlaat voor verhuur of ver koop) Bij de volgordebepaling gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a, niet te kloppen, dan wordt de aan bieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestingsvergunning. Deze is te verkrijgen bij de gemeente Boskoop tegen beta- worden u behandelingskosten ling van 39,00. in rekening gebracht. Gedurende de eerste vier weken genieten Boskoopse woningzoekenden voorrang. De eerste kandidaat krijgt een ordening ligt ter inzage op het aanbieding van. de verhuurder gemeentehuis. de gelegenheid de woning Urgentie, voorrang bij nood situaties Een beschikbare woning kan worden toegekend aan een woningzoekende die door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft. Een urgentie voor woningen kan worden aangevraagd bij de gemeente Boskoop. Voor het aanvragen van een urgentie 4 (woonkamer 30 m2) 457,45 4,50 0,00 461,95 E combiketel, zonneboiler, tuin 3 mei 2011 106503 DUPLEX begane grond 2 (woonkamer 28 m2) 362,73 2,00 0,00 364,73 E combiketel, berging, tuin 106502 ETAGEWONING le etage 1 (woonkamer 26 m2) 194,53 6,25 33,00 233,78 D cv 26,00 45,00 543,24 F cv, berging, balkon op het zuiden, afgesloten entree 21 april 2011 106504 GALERIJFLAT MET LIFT 4e etage 4 (woonkamer 26 m2) 472,24 max. 2 lp max. 25.000 Mp max. 30.000 Bewoningsdatum 04-06-1998 2) I l Advertentie adres: I Woningnummer: I l Aanvrager: J Naam en voorletter(s) I Huidige adres: 1 Postcode/Plaats: - Geboortedatum: I Telefoon overdag: I l Parmer: Naam en voorletter(s): I Huidige adres: 1 Postcode/Plaats: I Geboortedatum: I I I I Totaal gezinsinkomen per jaar I l Volgens: recente salarisgegevens laatste jaaropgave(n) I Ondergetekende woont: zelfstandig niet zelfstandig I I 1 van de drie invullen 1 Q Ingezetene van gemeente*: I..,,.,. I j L. Economische binding: I I I I I l Alleen invullen indien u zelfstandig woont 1 Type huidige woning Minder-validenwoning? ja nee l Kale huur 1 Komt de woning vrij? ja/. o o l Inschrijfdatum op huidige adres in het bevolkingsregister I I Indien niet woonachtig in de gemeente Boskoop; kopie uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie meesturen. I Naar waarheid ingevuld, 1 Datum: l i l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 10