I Dierendal weken dicht Klik Win Duik in het recente verleden Plaats een opmerking bij elk bericht Wij horen bij elkaar Nederland in woord en beeld Reageren? Baas en beest Schapenstal door werkzaamheden naastgelegen terrein vernield Passage: ‘Wij respecteren bestemmingsplan’ Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 16 maart 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 3 Digikrant Klik en win www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkranhnl/baasenbeest 1 www.deweekkrant.nl/actie www.weekbladwaddinxveen.nl Pannenkoeken Overval Boomfeestdag Agent schiet Kinderkleding Groendecoratie Care for Family Klik Win Mn de stal lagen pasgeboren lammetjes in quarantaine’ üb I J Vervolg van voorpagina Waddinxveen Hoewel kinderboerderij Die rendal tijdelijk is gesloten, zijn er ook activiteiten die doorgaan. Ter gelegenheid van Boomfeestdag wordt door vrijwilligers van de kinderboerderij op woens dag 23 maart in het park een speurtocht gehouden voor de basisscholen. Kinderen vanaf vijf jaar kunnen onder begeleiding vanaf 13.30 uur aan deze activiteit meedoen. Na afloop van deze - gratis - speurtocht, krijgen de kin deren een presentje. Waddinxveen De voor 21 en 22 maart ge plande kinderkledingbeurs in Het Zuidhonk (Zuidplaslaan 252) gaat niet door vanwege een tekort aan vrijwilligers. Kinderboerderij Dierendal in Waddinxveen moet - in de drukste weken van het jaar - noodgedwongen vier weken dicht. Jolanda van den Berg Waddinxveerf kinderboerderij Ellen van Hel den (49). “Binnen een paar uur was de stal twee meter omhoog gekomen en uiteindelijk drie meter verplaatst. Op het naast gelegen terrein wordt al maan den voorbelast voor het nieuwe Centrum. Ze zijn nu bezig met een parkeergarage. Daarvoor is veel grond afgegraven en op een grote hoop tegen het hek van de kinderboerderij geplaatst. Iedere jandoedel heeft wel door dat dat niet gaat. Behalve blijkbaar de graver die op dat moment bezig was.” In de stal lagen pasgebo ren lammetjes. Het is bij wet bepaald dat lammetjes na de ge boorte twee weken apart worden gezet in verband met Q-koorts. “Noodgedwongen moesten we in de Passage, daarom heb ben we ons beroep tegen het nieuwe centrum ingetrok ken.” De winkeliers hebben echter weinig geloof in het nieuwe centrum. “We heb ben nu ëen crisis, wanneer komt de volgende crisis?” Jan Mulder: “Er wordt nu gezegd dat er alleen in Noord en Zuid winkels mogen zijn, dat is nooit tegen ons gezegd. Wethouder Kroes gaf aan dat hier de dienstverlenings sector moet komen. Terwijl eerst gezegd is dat wij moch ten blijven.” John: “Er is nu gezegd dat wanneer wij het bestemmingsplan respecte ren, zij ons plan niet kunnen tegenhouden.” Waddinxveen De politie vermoedt dat het om twee daders gaat die waarschijnlijk met de fiets naar de woning zijn gekomen en te voet met de buitgemaakte spullen zijn vertrokken. Iedereen die iets verdachts heeft gezien of gehoord wordt dringend verzocht contact op te ne men met de politie. “Vaak denkt iemand dat iets wat hij of zij heeft gezien of gehoord niet belangrijk is, maar elk detail is voor ons bijzonder welkom. Het onderzoek is bij de recherche in volle gang en natuurlijk zullen al deze tips daar verder toe bijdragen”, aldus Fred Dortland. In formatie? Bel naar tel. 0900 8844 of mail naar info@hol- lands-midden.politie.nl. Waddinxveen Care for Family geeft 130 gezinnen elke veertien dagen een voedseltas voor de men sen in financiële nood. De organisatie heeft de steun van particulieren, kerken en bedrijven hard nodig om dit dankbare werk de komende tijd te kunnen blijven doen. Ondersteunen kan via reke ningnummer 1102.35.118 tnv Stichting Care for Family Waddinxveen. Meer info 06- 11363980 ofwww.careforfa- mily.com. Waddinxveen Het Seniorenwerk Wad dinxveen van Stichting Vonk houdt op 14 april vanaf 9.30 uur een workshop Groende coratie met als thema Pasen in het Anne Frankcentrum. De kosten voor de workshop bedragen 25 euro. Opgeven kan tot 12 april via tel. 0182- 631932. Inkstation Waddinxveen, gevestigd aan de Kerkweg-Oost 197 in Waddinxveen, bestaat vijfjaar. Ter gelegenheid hier van geeft de winkel een Brother all-in-one printer weg. Ook zo'n mooie printer winnen? Ga dan snel naar onze website www.weekbladwaddinxveen.nl en doe mee met de actie Klik Win! FOTO: PR de lammetjes bij de andere die ren plaatsen. Aangezien er nu direct contact is geweest met de andere dieren en de komende twee weken nog meer lammetjes Waddinxveen Op vrijdag 25 maart, op de Nationale Pannenkoekdag, houdt het Seniorenwerk Waddinxveen in het Anne Frankcentrum de toepasse lijke activiteit ‘pannenkoeken eten’. Voor 3 euro krijgen be zoekers vanaf 11.30 uur een beker melk, pannenkoeken en een nagerechtje. Aan melden kan tot woensdag 23 maart, via tel. 0182-631932, via e-mail: seniorenwerk@ stichtingvonk.nl of loop even binnen op kantoor. Aanmel den op de dag zelf is niet mo gelijk. Regio De winnaars van een diner bon van de Gouden Wok in Hazerswoude-Dorp zijn: A. Mnatzakanian, Ria Ver- weij, A.Verhorik, Monique Stolwijk, C.C. Mebius en Richard Terlouw. De win naars krijgen hun prijs toe gestuurd. Door werkzaamheden op het naastgelegen terrein is de grond onder de schapenstal verscho ven. “Afgelopen woensdag om 13.00 uur kreeg ik een telefoon tje van geschrokken vrijwilli gers”, vertelt voorzitter van de worden geboren, blijven we de komende weken dicht.” Juist in deze periode is het altijd druk bij de kinderboerderij. “We missen zo’n 500 euro aan inkomsten, bijvoorbeeld door de verkoop van eieren en honing en de ver huur van ons leslokaal aan scho len.” De gemeente reageerde ge lukkig snel. “Wethouders Kroes en De Jong zijn direct komen kijken. Alle lof voor hun snelle reactie. Ook is afgesproken dat ontwikkelaar Heijmans de ver nielde schapenstal zal afbreken en een tijdelijk vervangend die renonderkomen plaatst.” Haarlem/Waddinxveen De politie heeft zondag avond in Haarlem bij een aanhouding enkele keren geschoten op een 37-jarige man uit Waddinxveen. Na een inbraak en bedreiging in Spaarndam was de man op de vlucht geslagen. Ondanks een stopteken van de politie reed hij met hoge snelheid in op een politiewagen. De politieauto kon op het laatste moment de berm inrijden. Even later reed de inbreker op de N202 bij Buitenhuis in op een andere politieauto en op een stilstaande motor rijder van de politie. Die bleef ongedeerd, maar loste wel enkele schoten. Uiteindelijk reed de man uit Waddinx veen zich vast in het drukke verkeer in Haarlem. Voordat hij kon worden aangehouden loste de politie nog enkele waarschuwingsschoten. Nie mand raakte gewond. internet steeds meer winkels zul len verdwijnen. De toekomst is aan de winkels die iets doen met winkelbeleving. John Mulder: “Mensen zijn uitgekeken op de grote winkelketens.” Maarten: “Je ziet op een gegeven moment in elke stad dezelfde winkels en de kleine ondernemers wor den onder druk gezet, zoals in Gouda.” John: “Voor hetzelfde geld waarvoor we in het nieuwe centrum 200 m2 huren, kun nen we hier 350m2 bouwen en meer beleving neer zetten. Dat is naar ónze overtuiging de toe komst voor een dorp. Wij zien de hefbrug nog steeds als de en tree van Waddinxveen. En met ons plan krijgt die entree meer ‘smoel’.” John: “Wij geloven Waddinxveen De zes Passagewinkeliers die hun vernieuwingsplan nen onlangs afgekixurd zagen door het College, hebben be sloten het bestemmingsplan te respecteren. Zo komen de luifels die over de rooilijn gepland waren, te vervallen. Ook wordt de hoogte aan gepast. “De nieuwe Passage moet het kloppend hart van Waddinxveen worden,” al dus Maarten van Buuren die tekende voor het ontwerp. De winkeliers hebben visie voor het gebied en baseren zich onder andere op de toe komstvisie zoals neergezet door het concern Mitex. Die stelt dat door de opkomst van -’As*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 3