Weekblad voorWaddinxveen Recorddrukte achtste Indische Kumpulan klein 1 Q Wauw’ PRIJSD00RBRAAKÜ! ‘Het behoud van de eigen cultuur is erg s Makelaars met pit Computer Problemen? Nieuwe LAPTOP of PC nodig? COMPUTERMAATJE.nl 0182-63 64 65 belangrijk’ Lees meer over de high tea in Souburgh Vrienden voor het leven Win een haarbehandeling bij Brigitta! Woensdag 23 maart 2011 Houtman de Vogel 27 MAART KOOPZONDAG! COMPLEET Baas en beest Waddinxveen helpt Klik Win! www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl Jazeker. De Hypotheken FULL HD 1920X1080 100 CM LED TV Verhuizen of verbouwen? AUTO MOTOR VIDE* AUDI* KTV Open Huis ‘t Gemaal ‘In Indonesië staan eten en gastvrijheid centraal’ Computer Reparaties en onderhoud Service aan huis Zeer snelle reparatie service Verkoop van pc's, notebooks en randappratuur Online bestellen of reserveren Webhosting: meer info op www.acshosting.nl Zie onze referenties op www.angelocomputers.nl Voorovereen- komst voor postkantoor Bodemonder zoek voorma lige gasfabriek Angelo's Computershop leplaan 75, 2742ZC Waddinxveen Tel: 0182 616207 www.angelocomputers.nl Enquête onder minderjarigen Subsidie voor feest biljartclub Jaargang 58 Nummer 3252 Oplage 26.200 COMBIKETEL ACTIEWEKEN HR-combiketel klokthermostaat vanaf 689,- (m btwi e 0900-23 56 897 50 vestigingen in Nederland www.warmteservice.nl Zaterdag 26 maart 11.00-14.00 uur OPEN HUIS Zie onze advertentie elders in deze uitgave. OmakeüT* angelo’s n ii www.deweekkrant.nl/baasenbeest PROFITEER NU VAN EXTRA VEEL VOORDEEL! 7 i De buikdansers van de ‘Belly Dance Foundation’ trokken veel bekijks. FOTO: RONALD STAM |tjïWARIVITESERVICE Met meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! 100 CM PniJSOOOBBRAAK' www.rijschoolcompleet.nl Hoog slagingspercentage! Europalaan 73 Alpien aan den Rijn www.houtmandevogel.nl 0172-234406 Waddinxveen Het poldergemaal aan de Kanaaldijk houdt zaterdag 26 maart Open Huis. Aanleiding is het 30-jarig be staan van het gebouw in haar huidige functie van clubhuis van de motorclub. Begin jaren tachtig werd het toen leegstaande gebouw be zet door jongeren uit Wad dinxveen. Na overleg met de gemeente konden de jonge ren blijven, toen nog onder begeleiding van een jonge renwerker. Het Open Huis vindt plaats van 15.00 tot 18.00 uur. Net als alle voorgaande edities is ook het achtste Kumpulan, dat zaterdag werd gehouden in het Anna Frankcentrum, zeer geslaagd. Meer dan 240 bezoekers - een nieuw record - uit het gehele land kwamen op het festijn af. gedanst op de muziek van de Kumpulan band van Ed Brodie goed aan hun trekken. Uiteraard ontbrak ook de traditionele tom bola niet. Er waren weer leuke Indische prijzen te winnen. Creativiteit Maar een Indisch feest is geen feest zonder lekkere hapjes en feestelijke drankjes. En ook nu was er weer een kookdemon stratie, die dit keer werd ver zorgd door mevrouw Tjoe Tjoe. Toen ze naar Nederland kwam heeft ze op de koksschool haar diploma gehaald en ze is al ja renlang kok in een Nederlands restaurant. Maar de Indonesi sche gerechten blijven toch haar favoriet. Vooral de Nasi Sema- rang uit Noord- en Midden-Java is haar specialiteit, waarvan de bezoekers van de Kumpulan ook konden genieten. “Inspiratie en creativiteit voor het bereiden Door Ruud Groot Waddinxveen van eten is belangrijk. In Indo nesië staat het eten centraal. Er wordt altijd direct aan een gast gevraagd om te blijven eten, ook al komt deze onaangekondigd.” de bevolking van Waddinxveen wel samenwerking met Gouda wil, maar geen fusie. Indische cultuur, omdat velen hier zijn geboren en opgegroeid. Toch mag de traditionele Kum pulan voor Waddinxveen niet verdwijnen, want deze aparte, gastvrije en inspirerende cul tuur blijft heel bijzonder.” Het bestuur hoopt wel volgend jaar middels een subsidie een finan cieel steuntje in de rug te mogen verkrijgen, want het succes van elk jaar moet behouden blijven en zo mogelijk worden overtrof fen. Kom vooral eens kijken in onze showroom, tevens Repair Centre. U zult verbaasd zijn! ImakelT Showroom Staringlaan 3 Waddinxveen Op de Kumpulan was ook een expositie van bijzonder gebak door cakedecorateur Thata van Meerwijk. Wethouder Dorenda Gerts, die als speciale gast aanwezig was, benadrukte nog eens het be houd van de Indonesische cul tuur. “Een eigen cultuur is erg belangrijk en ook Waddinxveen heeft dat duidelijk gemaakt tij dens het referendum”, zei Gerts waarmee ze nog eens aangaf dat Verjonging Door de geslaagde Kumpulan is wederom gebleken dat deze traditie voor Waddinxveen niet verloren mag gaan. En dat is nog best lastig. “De gemiddelde leeftijd van het bestuur wordt steeds hoger”, aldus organisa tor Tjoan Jo. “Jongeren hebben steeds minder met de typische Waddinxveen Door een fout in het admini stratiesysteem hebben in de afgelopen week diverse min derjarigen een enquête over de WMO ontvangen. Het was de bedoeling dat dit on derzoek gehouden zou wor den onder willekeurig uitge kozen personen van achttien jaar en ouder. De gemeente verzoekt ouders van wie de kinderen per abuis een vra genlijst ontvangen hebben, deze zelf in te vullen. Waddinxveen Biljartclub ‘Onder Ons’ heeft een subsidie van 350 euro ontvangen voor de viering van het 40-jarig bestaan. Gouda, Agnietenstraat 46 (0182)547400 Ze hebben hier zelfs een showroom... Ons ImakelT Repair Centre heeft ook MLeen showroom. r En wat voor één! SAMSUNG UE40C5100 4 HDMI aansluitingen All share DLNA techniek (voor weergeven van beelden vanaf uw PC op TV) gecertificeerd Wide color enchancer plus USB 2.0 movie functie HyperReal engine» FULL HD 1920i 1080 Waddinxveen De gemeente sluit een voor- overeenkomst met Gouwek- roon BV over de herontwik- keling van het voormalige postkantoor. Burgemeester Cremers: ‘We gaan de haal baarheid onderzoeken. Uit gangspunt is dat het front van het postkantoor blijft, dat is een beeld van ouder Waddinxveen.” Het pand zal minder hoog worden dan eerder de bedoeling was. VAN 12.00 TOT 17.00 UUR KIM VOOR ALLE AOKESSEK EK OPEKIHGSTUOEH OP MM.F0T0KLEMHL Een daverende modeshow in Indische stijl trok veel belang stelling. Ook de Belly Dance Foundation met hun prachtige stijlvolle optredens kreeg na tuurlijk veel bekijks. De sfeer was weer optimaal en er werd RIJSCHOOL Waddinxveen De gemeente wil nader on derzoek naar de huidige om vang van de verontreiniging van de bodem onder de voor malige gasfabriek aan de Van Speijkstraat. Tot de jaren zeventig stond hier een gasfabriek. In de bodem zijn eerder sterk ver hoogde concentraties van cyanide, PAK, BTEXN, olie en fenolen gevonden. Er is onduidelijkheid over de huidige omvang van de' ver ontreiniging. Het rijk stelt een subsidie ter beschikking die een deel van de kosten van sanering dek ken. Om hier aanspraak op te maken moet er voor 1 januari 2012 een saneringsplan wor den ingediend. De overige kosten moeten uit eigen budget betaald worden. Het College verzoekt de Raad in te stemmen met een reser vering van 55.ÓOO euro. Op de grond staan momen teel bedrijfsgebouwen. Er is belangstelling voor heront- en ook de line-dancers kwamen wikkeling van de grond. Week krant .ni

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1