249 Bi i 1 Techniek Toernooi I 4495r Strifluma en verlichting fff Starreveld heeft beste idee om te bezuinigen Grote collectie I klassieke verlichting OP DE T ETAGE Tl k lkTi; nt woensdag 22 juni 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 15 Altijd actueel: de weekkrant.nl Eigen woning Om van te smullen www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkrant.nl/trouwen .lil www.straluma.nl Ml1? HTIGE Cl DIT IS EEN VOORBEELD UIT 3 Win een leuke prijs met je lekkerste trouwfoto of -video U wilt groter wonen of juist kleiner. Kortom: u zet uw huidige woning te koop en bent op zoek naar een nieuw stulpje. Kijk op onze website en vind uw droomhuis. Musicalproject voor kinderen Aandacht voor evangelisatie OPENINGSTIJDEN Bankstel Tibet Zló+I+I g F* iininn Bankstel Genevra 3+1+1 I meubelen Uitstekend zitcomfort met interieur van 2795.- nu voor slechts t i Een team uit groep 2 van de Dick Brunaschool uit Wad- dinxveen heeft afgelopen donderdag de tweede prijs gewonnen op het Techniek Toernooi in het Openlucht museum in Arnhem. Maurits de Jong, Quinten Ri- sakotta, Jill van den Helder en Anouk van der Hoek deden hun uiterste best om zoveel mogelijk laagjes vloeistoffen te stapelen in een hoog glas. Ze hadden op school al ontdekt, dat stroop het zwaarst was en dat ze melk beter niet konden gebruiken. Nadat er goed ge roken, gekeken, geëxperimen teerd en overlegd was begonnen zij voorzichtig de vloeistoffen te stapelen. Uiteindelijk werd dit team tweede op het Techniek Toernooi. De school werd ver rast met een cheque van 500 euro en de kinderen kregen ieder een grote doos met een waterbaan. Zo’n 160 teams van basisscholen uit tien Ne- Vdn de redactie Waddinxveen derlandse provincies namen het donderdag tegen elkaar op in de finale van het nationale Techniek Toernooi 2011. Aan- gemoedigd door klasgenootjes, leerkrachten en ouders probeer den de scholieren de jury van professoren te overtuigen van hun kunnen. De finale van het Techniek Toernooi vond plaats in het Nederlands Openluchtmu seum in Arnhem. De wedstrijd was dit jaar één van de Neder landse activiteiten in het kader van het Internationaal Jaar van de Chemie. Van de acht tech niekopdrachten hadden er vier een scheikundig thema. Met de wedstrijd - die dit jaar voor de zevende keer werd gehouden - willen de organisatoren de bètavakken aantrekkelijk ma ken voor basisscholen. Door mee te doen aan het Techniek Toernooi ontdekken leerlingen op jonge leeftijd hoe leuk weten schap en techniek zijn. van een stuk grasveld bij de P. Zuidlaan. De wethouder ging ook naar de de winnaars van de kleurwedstrijd die de gemeente Waddinxveen op de braderie hield. Maandagmiddag ontving Sas kia Boom (9 jaar) bij de speel tuin aan de Prinses Marijkes- traat haar prijs. Daarna was het de beurt aan Julia Dijkstra (3 jaar), zij kreeg bij speeltuin bij de Jan Campertlaan haar prijs. Van hun kleurplaten zijn stic kers gemaakt. Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-292 10 26 Meubelen Tel. 010-292 10 22 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid Al5 afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde Waddinxveen Op 22 augustus start Thea ter de Toverketel met nieuwe musicalprojecten. De lessen vinden plaats bij Stichting Vonk op de maandagmid dag. De groepen werken naar een musicalvoorstelling toe, waarin de cursisten een grote inbreng hebben. Les tijd 4-7 jaar: 16.00 uur, 8-12 jaar 17.05 uur. Twaalf lessen kosten 84 euro. Aanmelden: mail naar stichtingtheater- detoverketel@hotmail.com of bel 06-10645967. Waddinxveen Op 25 juni zal er in het kerkgebouw van de Her steld Hervormde Gemeente Dorpstraat 3 te Waddinx veen een openbare bijeen komst plaatsvinden waarin aandacht gegeven zal wor den aan het evangelisatie werk. Deze bijeenkomst zal aanvangen om 14.30 uur. In deze bijeenkomst zullen dominee L.M. Jongejan en evangelist P. Pols spreken. MAANDAG van 11.00 tot 17.30 uur DINSDAG T/M DONDERDAG van 9.00 tot 17.30 uur VRUDAG van 9.00 tot 21.00 uur ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur Stijlvol bankstel, leverbaar in diverse stoffen en kleuren. Waddinxveen Wethouder Kees de Jong overhandigde afgelopen maandag een dinercheque aan de heer Starreveld, de winnaar van de braderie- wedstrijd van de gemeente Waddinxveen. Hij kreeg de prijs omdat hij volgens de gemeente het beste idee had om te bezuinigen op de kos ten voor het beheren van de openbare ruimte. Zijn voorstel gaat over het efficiënter onderhouden i A JF Stijlvol bankstel, leverbaar in diverse soorten leder en hout Uitstekend zitcomfort met interieur nu voor slechts T’j; i t Een team van de Dick Brunaschool uit Waddinxveen wordt tweede op het Techniek Toernooi. FOTO PR. Kees de Jong overhandigt de dinercheque aan de winnaar van de braderiewedstrijd. FOTO RONALD STAM. 2500 m2 klassieke

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 15