ij UWSN (^de^ ‘Sport belangrijk voor gezondheid’ Horekade Live 2011 I Week krant .ni Eerbetoon aan King of Pop Puzzelen Klik&WinJ ‘We hebben wel veel sportaccommodaties’ Volg alle Klik Win-acties op Twitter I EP woensdag 22 juni 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 19 Altijd actueel: de weekkrant.nl Steeds nieuwe kansen ZORG DAT UW TUIN ER VERZORGD BIJ STAAT VOORDAT U MET VAKANTIE GAAT! fp Laatste loodjes bij De Paddestoel ‘Er mogen geen verenigingen hieraan ten onder gaan.’ r Ruim 22.000 m' opslag en presentatie van tuinmaterialen: Bestratingsmaterialen Natuursteen Gewolmaniseerd tuinhout Bangkirai tuinhout (hardhout) Beschoeiingen Blokhutten Speeltoestellen Hardhouten tuinmeubelen in-lite Tuinverlichting Vijvermaterialen Vlonders www.twitter.com/klik_en_win BOSKOOP - Misschien heeft u inmiddels al een bezoekje gebracht aan Garden Plaza Boskoop tijdens één van de open dagen, om daar ideeën op te doen. Maar zo niet, u zult zien dat een bezoekje echt meer dan de moeite waard is. De modeltuinen van Garden Plaza Boskoop staan er nu echt op z'n mooist bij. Ons tuinparadijs van zo’n 1500 m2 is werkelijk prachtig om te bekijken, een lust voor het oog. Met 22.000 m2 opslagruimte, boordevol tuinmaterialen, van bestrating tot decoratie, van schuttingen tot blokhutten is Garden Plaza Boskoop uniek in de regio. Niet alleen uniek qua omvang en uitstraling, bovendien vindt u hier een algehele materialenpresentatie van alle leverbare bestratingsmaterialen en schuttingen, een blokhuttenpresentatie, een kinderspeeltuin en een groot aantal model- en informatietuinen (waar alle materialen sfeervol in zijn verwerkt) in verschillende stijlen en for maten met een zeer gevarieerd programma materialen. Bij Garden Plaza Boskoop kunt u dus volop ideeën opdoen voor uw eigen tuin of terras. Daarnaast biedt het bedrijf Ruud Bakker, bestuurslid van Invictus, stelt voor dat de ver eniging minder zaaluren gaat huren. “Wat schiet de ge meente er mee op als ze 20% huurverhoging doorvoeren en wij 20% minder gaan huren?” Ruud Groot Vervolg voorpagina tief is opgesteld. “De gemeente betaalt 87% van de sportvoor- zieningen en na de bezuinigin gen is dat nog altijd 84%.” Ook Ben van der Sluis (VVD) vindt het een duidelijke nota, maar vindt dat de binnensporten exorbitant zwaar worden be last. Zweder Bergman (CDA) vindt sport erg belangrijk, maar acht een bezuinigingsaandeel voor de sport van 70.000 euro op een bezuinigingstotaal van 2.00Ó.000 euro redelijk. Hij vraagt de sportbestuurders mee te denken over acceptabele op lossingen. Fatima Kalai (D66) en Hans van Stel (PvdA) vinden een ruime keuze uit hardhouten tuinmeubelen, planten bakken en houten speeltoestellen. Maar ook vijvermateria len en waterspektakels zijn er in vele varianten te vinden. Garden Plaza Boskoop volgt alle tuintrends op de voet en biedt hierin een ruime sortering. Een mooi gazon is natuur lijk prachtig, maar om het gazon mooi en gezond te hou den vergt veel onderhoud. Vrijwel iedereen wil optimaal van zijn tuin genieten en kiest bewust voor een onder- houdsvriendelijke tuin. In plaats daarvan wordt gekozen voor een fraaie bestrating, eventueel gecombineerd met grind, natuursteen, hout en houtcomposiet. Heeft u vragen, opmerkingen of problemen m.b.t. de inrich ting van uw tuin, vraag het dan aan een van onze deskun dige medewerkers. Kom bij ons ideeën opdoen voor uw eigen tuin of terras! Garden Plaza Boskoop heeft een enorme sortering sierbestratingsmaterialen in ontelbare kleuren en varianten. Door de eigen productie van alle tuinhoutmaterialen kunt u ook afwijkende maten en modellen bestellen en ook beschikt het bedrijf over deskundige medewerkers voor advisering. Laat u dus verrassen door de talloze tuinideeën die Garden Plaza Boskoop heeft, zodat u volop van uw tuin kunt Stel zelf heel eenvoudig uw tuin samen! U kunt nu op heel eenvoudige wijze, gemakkelijk én snel uw eigen tuin ontwerpen, met behulp van het gratis tuin-teken-programma "Woningplan". Op onze website www.gardenplaza.nl kunt u tal loze tuinideeën opdoen. Op deze manier wordt u uw eigen tuinarchitect, waardoor uw tuin nog persoonlijker wordt. Ontspannen met een puzzel. Dat kan op onze website. Kies uit bijvoor beeld een sudoko, kruiswoordpuzzel of woordzoeker. Elke dag is er een nieuwe puzzel om op te lossen. www.weekbladwaddinxveen.nl Waddinxveen Op zaterdag 25 juni houdt Michael Jackson Fanclub van 13.00 tot 18.00 uur in Wijkgebouw Het Zuidhonk aan de Zuidplaslaan 552 II ll een intieme tribute middag. Er zijn diverse optredens, muziek waarop gedanst kan worden, er wordt beeldmateriaal vertoond en er is een stiltekamer. De en tree is 5 euro. Waddinxveen Wijk- en Speeltuinvereniging De Paddestoel organiseert Penningmeester Nick Oosterom van Flyers vraagt zich af waarom een binnensporter gemiddeld 35 euro extra moet betalen en een buitensporter gemiddeld 7,50 euro. Rowah krijgt een verho ging van 200% voor de buiten accommodatie terwijl de vereni ging al de hoogste contributie van de regio moet berekenen om alle kosten te kunnen beta len, aldus voorzitter Marianne de Graaf. Lambert den Dekker (PCW) stelt dat de nota objec- dat ledenaantallen mee moe ten wegen. Claudia Schippers (WeWa) vraagt of de verenigin gen de accommodatie van de ge meente mogen kopen. Wethou der Gerts onderkent dat sport belangrijk is voor de ontwikke ling en voor de gezondheid, wat ook door de WMO Raad wordt aangegeven. “Maar we hebben wel veel sportaccommodaties in Waddinxveen. De bijdrage van de sport aan de bezuiniging is redelijk en er is via een hard heidsclausule een reserve be schikbaar voor verenigingen die aantoonbaar in moeilijkheden komen. Er mogen geen vereni gingen hieraan ten onder gaan. En als een vereniging de accom modatie wil kopen is daar altijd over te praten.”. De wethouder vindt wel dat de gevolgen voor Korbis erg groot zijn en zegt toe dat daar zeker nog naar gekeken moet worden. Het Waddinxveense muziek- en cultuurfestival Horekade Live vond afgelopen weekend plaats aan de Nesse. Ondanks de regen werd het festival goed bezocht. Zaterdagmiddag was er van alles te doen voor de kinderen. Op de vrijdag en de zaterdagavond vonden concerten plaats van dj’s en artiesten. FOTO RONALD STAM. vrijdag 24 juni de laatste bin go van het seizoen. Ditmaal staat de bingo in het teken van de zomer en vakantie. Er worden 10 ronden gespeeld waarmee verschillende prij zen kunnen worden gewon nen Ook is er superronden en een loterij. De bingo er voor iedereen vanaf 10 jaar. Aanvang is 20.00 uur. De opbrengst is bestemd voor het onderhouden van de speeltuin en het organi seren van kinderactiviteiten. Op donderdag 23 juni is er darten. Op deze wekelijkse activiteit is iedereen vanaf 14 jaar van harte welkom om een spelletje darts mee te spelen. Aanvang 20 uur. En maandag 27 juni is er de laatste Nintendo DS club van het seizoen. Van 18.30 uur tot 20.00 uur kunnen de kinderen met hun meege brachte Nintendo DS met of tegen elkaar de leukste spel letjes spelen. Adres: Lijster besstraat 18. «I A S, O I: o 4*1 genieten. Garden Plaza Boskoop is geopend op werkdagen g van 7.30-17.30 uur, vrijdagavond koopavond tot 20.30 uur en op zaterdag zijn we geopend van 8.00-16.00 uur. Vanaf 1 juli vervalt echter de koopavond en is het bedrijf op zaterdag tot 12.30 uur geopend. De showtuinen zijn altijd toegankelijk, dus ook buiten de openingstijden. Ook gedurende de gehele vakantieperiode is Garden Plaza Boskoop geopend. Laag Boskoop 98, 2771 GZ Boskoop Tel. 0172-216159, Fax. 0172-216701 www.gardenplaza.nl info@gardenplaza.nl Bel 0172 - 216 159 voor plaatsingsadvies voor beschoeiingen, vlonders, schuttingen e.d. J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 19