Weekblad voor Waddinxueen klein Hoge sport tarieven is Hopen op geste van provincie’ Eerlijk advies? 3 it Jeans.nl cn Eigen nieuws 65 jaar getrouwd Bouwwoede Sportverenigingen vrezen leegloop Hefbrug Tip www.huislijn.nl COMPUTER of LAPTOP DEFECT? COMPUTER REPAIR CENTRE.nl Mercuriusweg 38 T: 0182-636465 Voor uniek woonaanbod Ravenhorst VAN DERXHOEK 26 JUNI KOOPZONDAG! VAN 12.00 TOT 17.00 UUR I i»f^|<»nni=vi=u> www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl A-Z Barbecue Gourmet Party Service A-Z Barbecue menu p.p.: Jazeker. De Hypotheken SfTr CD AUDIO KTV rVIDE Iets meegemaakt dat u met an dere Waddinxveners wilt delen? Of wilt u iedereen laten weten dat u een expositie, lezing of buurtfeest houdt? Zet het op onze website. Het echtpaar Ernst-Vermeer vierde zondag samen met hun familie dat zij 65 jaar ge trouwd zijn. Eerder die week werden zij ver rast met een bos bloemen van burgemeester Cremers. Lees meer op onze website. juni 2011 Jaargang 58 Nummer 3265 Oplage 26.170 (06) 54356665 24 uur Service 7 dagen per week €11,30 1 Lees verder op pagina 17. Met meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! GRATIS THUIS BEZORGD'. BEZORGING DAGELIJKS ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE! T’JtNWUWMATEHAiEN LuMfx Lekker makkelijk, alles inclusief, min. 5 personen Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl Waddinxveense sportvereni gingen vrezen een leegloop als de bezuinigingen op de sport worden doorgevoerd. In de commissie Samenleving werd donderdag de Sport- tarievennota behandeld. Ruud Groot Waddinxueen Salades komkommersalade in roomsaus gemengde rauwkost kruidenboter Sauzen zigeunersaus cocktailsaus knoflooksaus de Hefbrug in onderhoud gaat. Er wordt gewerkt aan een plan voor extra promotionele acties en een website, waar wij een bedrag voor krijgen. We heb ben nu al kunnen zien wat een dichte brug voor impact heeft Wellicht komt de provincie met een met een mooie geste.” Waddinxveen Er is regelmatig contact tus- sen Waddinxveen en Gouda over de woningbouwplan- nen van beide gemeenten. Onlangs beklaagde Gouda zich tegenover de provincie over de bouwlust bij buurge meenten als Waddinxveen en Reeuwijk-Bodegraven. Volgens de Waddinxveen se wethouder Cees Kroes worden de bouwprojecten regelmatig besproken met omliggende gemeenten. “Er is alleen geen afstemming op elkaar.” In een brief aan de provin- cie schreef Gouda grens wijzigingen noodzakelijk te achten, mede vanwege de bouwlust van omliggende gemeenten. De Waddinx veense wethouder vertelde over zijn contacten met zijn Goudse collega Marco Kas telein tijdens de raadscom missie openbare ruimte. “Wij hebben een breed over leg, ook met bijvoorbeeld de gemeente Zuidplas en zelfs Rotterdam. Momenteel is er geen afstemming over de bouw, maar de bedoeling is dat er in onze hoek van de provincie een gedeelde woonvisie komt.” Waddinxveen De hefbrug in Waddinxveen is morgen, donderdag, afge sloten voor scheepvaart én wegverkeer. Fietsers en voet gangers kunnen dan onder begeleiding van verkeersre- gelaars wel gebruik maken van de brug. De oorzaak van de gedeeltelijke openstelling is de beschadiging van een zogenoemde rechthoudka- bel; de kabel is door de harde wind beschadigd geraakt. Scheepvaart hoger dan 2.50 meter en autoverkeer kun nen donderdag van 9.00 tot 18.00 uur geen gebruik ma ken van de hefbrug. RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CflMERfi-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE Gouda, Agnletenstraat 46 (0182)547400 SuperJeans.nl James Wattstraat 11e 2809 PA Gouda Telefoon 0182 548 381 bednprentefrem Gouwestroom. pand TE Productions satésaus stokbrood Benodigdheden porseleinen border RVS bestek gasbarbecue gasfles DE RIOOLONTSTOPPER www.de-rioolontstopper.nl KUK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN OP IVWW.F0T0KLE1N.NL Richard Avontuur Waddinxveen De Ondernemersvereniging Waddinxveen (OVW) wil met de provincie in overleg over een schadevergoeding voor de dagenlange afsluiting van de Hefbrug. De winkeliers clai men hiervan in meer of mindere mate schade te hebben onder vonden. Omdat het voor indivi duele winkeliers lastig is om aan te tonen hoeveel de schade wer kelijk bedraagt, komt de OVW gezamenlijk in actie. De impact van de afgesloten Hefbrug was voor OVW-voorzitter en eige naar van de HEMA Henk van de Bas groter dan verwacht. “Je zou toch zeggen dat de meeste klanten aan de goede kant van de Hefbrug wonen, maar ik zag echt een verschil in de cijfers, In de Commissie Samenleving is de Sporttarievennota behan deld, waarin een transparant en eerlijk systeem van tarie ven voor sportaccommodaties wordt voorgesteld. Voor een aantal sportverenigingen bete kent dit dat de kosten aanzien lijk worden verhoogd, temeer daar de gemeente in het kader van de bezuinigingstaakstelling ook nog 70.000 euro op sport wil bezuinigen. Tijdens de vergadering heb ben bestuursleden van vijf ver schillende sportclubs gebruik gemaakt van hun spreekrecht om de commissieleden te infor- die vrijdag weer stegen toen de Hefbrug de hele dag open was.” Mocht de provincie aanspreek baar zijn op schadeclaims, dan zal de OVW in actie komen. “Het gaat om winkeliers uit het hele dorp”, stelt De Bas. “Thon Bostelaar, onze pen ningmeester, is al enige tijd met de provincie in gesprek over acties volgend jaar, wanneer mexicaanse barbecueworst hamburger meren over de gevolgen van deze nota. Egbert-Jan Blonk, voorzitter van korfbalver eniging Korbis rekende de commissieleden voor dat de huurverhoging uitkomt op 10.000 euro terwijl de ge meente de Buitenschoolse Opvang (BSO) ook nog toe wijst aan voetbalvereniging ASW waardoor er nog eens 10.000 euro wordt misgelo pen. “Er werd voorgesteld om samen te komen tot een goede oplossing en dat wil len we ook, maar hiermee wordt gekozen voor de con frontatie”, aldus Blonk. Ook Hein Kouwenhoven, voorzitter van atletiekver eniging Antilope, is verbol gen over deze tarievennota. “Wij krijgen een stijging van 29% voorgeschoteld en we betalen nu al bijna vier keer zo veel als een vergelijkbare accommodatie in Boskoop. Dit gaat ons leden kosten”. Vlees kipfilet filetkarbonade 2 stokjes kipsaté witte koolsalade huzarensalade kartoffelsalade perzikschijfjes Magazijnverkoop elke 1* en 3‘ zaterdag van de maand geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Daarbuiten alleen op afspraak. Webshop 24/7 bereikbaar. Mee tfüc er- roGtebeschnpnng vswsupeG33ns.-il W MJ FOTinnr °P HET TOTAL! ASSORTIMENT DIGITALE CAMERAS SPIEGELREFLEX CAMERA'S. CAMCOROERS TiTS AUDIO APPARATUUR EN RIU-RAY SPELERS. 2>é nwiddige jeans shop! GEREEDSCHAPPEN fc MACEiNES V PERSOONLIJKE BESCHERMING 4^1 Tel. (0172) 589 119 1 Hazerswoude Dorp, www.cvanderhoek.nl Week i krant .ni KON.WILHELMINAPLEIN 5. W VEEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1