I SCHOOLVERLATERS OVERKAMP CD CD CD Ruud Werf Jacqueline Vegt TE HUUR Nel Alblas i Meubel»Reparatiedienst i fl Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 22 juni 2011 Weekblad voor Wdddinxueen/Gouwe Koerier pagina 4 Gon I Piet Ramp B HULP IN DE HUISHOUDING Uw vertrouwen zeker waard! Hendrika Johanna Hooftman-Hogeweg letje Ruud van der Werf Boomkwekerij Lansing 23, Boskoop Tel. 06-54285592 van der Uitvaartbegeleidlng Enthousiaste gezocht voor vakantiewerk in juli Minimale leeftijd 15 jaar Stervensbegeleiding Uitvaartverzorging Nazorg Adriana Johanna AAaria Ver laan - Smit Sjaan Restaureren, Stofferen, Schadetaxatie, Repareren en Spuiten van meubels, IR Matten en Biezen van stoelen Pieter Ramp Verdrietig nemen we afscheid van 19 juni 2011 13 mei 1932 een zeer bijzondere vrouw Ineke, Bob, Anton Bertus Verlaan Email Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Jan Hooftman Gevraagd: t 20 juni 2011 in Waddinxveen. rust en ruimte Rotterdam, 6 januari 1937 t Gouda, 16 juni zou Zuidkade 176a 2741JJ Waddinxveen ema@blauwevlndeml www.blauwevlindennl Sluitingstijden familieberichten Dinsdag 11.00 uur Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan te geven bij opgave van de advertentie. Vergeet niet uw volledige adresgegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Alle overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl* Tijden en salaris in overleg. Met verdriet moeten wij afscheid nemen van onze vriend en oud-buurman Zijn vriendelijkheid en humor gaven kleur aan onze jarenlange vriendschap Wij wensen Barry, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht om verder te gaan Nel Gerrit en Annie Coba Adriaan en Lourien Jan en Annie Evert en Ineke Piet en Ria Verdrietig maar vol mooie herinneringen hebben we afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze allerliefste papa, bijzondere opa en overopa Zuidkade 124 2771 DR Boskoop Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Piet en te condoleren op woensdag 22 juni van 19.00 uur tot 20.30 uur in 'de Brug' aan het Kerkplein in Boskoop. De afscheidsdienst is op donderdag 23 juni om 13.30 uur in de Dorpskerk,eveneens aan het Kerkplein in Boskoop. Aansluitend vindt de begrafenis plaats omstreeks 15.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Roemer in Boskoop. Na afloop is er gelegenheid om te condoleren en elkaar te ontmoeten in de aula van de begraafplaats. Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen. Piet is thuis waar we deze dagen in familiekring met hem samen willen zijn. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119:105 Barry Ramp-Gelderblom Arie en Lia Eric en Sharon Arjen en Marsha Joke en Mart Kristel en Peter Charlotte en Kevin Sayenna'SDahli, Jeroh Ben en Lindsay Trudy en Barend Mark en Juliette Franken Arjanne Elly en Franz Esmée en Falco Noraly John Jurgen Dick Jolanda en René Johan en Paula Kimberley en Lisanne igid tot condoleren en samenzijn ét crematorium. Woensdag 22 juni is er tussen 14.00 - 16.00 uur en 19.00 -21.00 uur gelegenheid om thuis afscheid te nemen van Gon, Brugweg 27, 2741 KT Waddinxveen. Op vrijdag 24 juni zal om 14.00 uur een plechtigheid worden gehouden in de aula van begraafplaats Oud Eik en Duinen, Laan van Eik en Duinen 40, 2564 GT Den Haag. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Voor de overstelpende en hartverwarmende bewijzen van medeleven, die ik na het overlijden en bij de uitvaart van mocht ontvangen, zeg ik u, mede namens mijn kinderen, kleinkinderen en achterklein kinderen, hartelijk dank. Zorgcentrum Boskoop Afdeling Irene 5 Boezemlaan 4, 2771 VP Boskoop Dankzij de liefdevolle hulp van Buurtzorg Waddinxveen hebben we onze moeder tot het eind toe thuis kunnen verzorgen. Rubert van der Klip Martine, Marc Annemieke Pieten Marie Ruub en Simone, Paulien Wout en Edith Erna Sibbald 06-53252933 (24Z7 bereikbaar) familieberichten® plmlokalemedia.nl Telefoon (010) 469 92 08 Internet 1 zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl 0182-5146 83 www.overkampgroep.nl Nijverheidsstraat 14 Gouda Gelieve na 20.00 uur bellen opnr. 06-27 21 07 76 Aarkade 70 2406 BW Alphen aan den Rijn 0172 - 41 66 63 info@jacquelinevegt.nl www.jacquelinevegt.nl Omdat ieder mens uniek is Jacqueline Vegt Nel Moerings Henriette v/d Knijff TheavanTol Uitvaartverzorging met aandacht en betrokkenheid Onze speciale zorg gaat uit naar thuis opbaringen Eilandjes met tuinhuisje en prima viswater in natuurgebied de Lansing Boskoop-Reeuwijk J canine en Aad Sjoerd j eroen Rick Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in uitvaartcentrum "Gouwehof", Albcrdingk Thijmlaan i, Waddinxveen, donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur. De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal plaatshebben in de aula van crematorium "IJsselhof", Goejanverwelledijk 6, Gouda, vrijdag 24 juni om 10.30 uur. Prijs 470,- tot 1680,- per jaar Tel. (0182)394064 www.delansing.com UIT VA ART DIENSTVERLENING ieBlauwe ylinder aan de crematie zal lag 24 juni om 15.30 uur in de aula wof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda. Bert Jordy Mevrouw Kuipers - Rietbergplantsoen 3 2742 VG Waddinxveen De strijd is gestreden met telkens nieuwe moed verbazingwekkend krachtig 't is op. Zo is het goed. Bewonderenswaardig was haar levenskracht. Nu is in rust van ons heengegaan Stil ben je van ons heengegaan Je hebt altijd voor ons klaargestaan Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven Zo was je hele leven Je was een schat voor ons allen Je te moeten missen zal ons zwaar vallen. Met groot verdri et maar vervu ld van mooi e, fijne en leuke herinneringen delen wij u mee dat, na een veelbewogen [even, geheel onverwacht is overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en de liefste otna 22 april 1947 M. Alblas - Zaal Grafmonumenten bv 1 www.meubelreparatiedienst.nl i 1 J Coenecoop 348, 2741 PM Waddinxveen, (0182) 61 69 25, mobiel 06 55 38 51 42 11 februari 1928 17 juni 2011 eerder gehuwd met Neeltje Ramp - Heeren Marion en Ruud Daphne en Wouter Marloes en Xavier Rick en Jessica Nou ska Henk en Loura Kjelt Robbin Herma en Arjen Correspondentieadres: Marion van der Meer Aak 69 2377 CM Oude Wetering Nel is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Monuta, Aalberseplein 1 te Gouda, alwaar geen bezoek. De samenkomst, -voorafgaand plaatshebben c®vrM. van crematoriujjjjssl Aansluitend is er gelee in de ontvangkamer v:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 4