I in groepsverband I zomers Senioren bouwen CAS3A ïi Veel rook door brand a voor mddr nu vun. MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! Gezellig koffie drinken I Voor al het nieuws Stichting Seniorenraad Waddinxveen krijgt subsidie. Waddinxveen Rabobank steunt Gouwe Smash het is opruiming I Mll vele meubelen lNU EXTRA AFGEPRIJSDi ebujf ZONE II—»■—*-« I Win 1 van de 3 geweldige ‘ThuisBarista” boeken over koffie! Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 13 juli 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 13 Doe mee en win www.weekbladwaddinxveen.nl www.koffiemagazine.nl/actie per stuk (excl. inhoud) 859,- De provincie stelt 10.000 euro per woning beschikbaar. Voor nieuws in uw buurt, de laatste nieuwtjes van alle (sport)verenigingen en ook voor al het overige nieuws in Waddinxveen, kunt u terecht op onze website. IK3 in stof 1 399,“ op"1” T WINDGLAS setprijs 999,“ €1 2,5 zits 169x85x90cm (bxdxh) in leder vanaf LEOLUX 2650,- 3 zitsbank Bella Bora laag, in leder Senso. Tevens tegen meerprijs verkrijgbaar als hoog model. Zitgroep Brandon uitgevoerd in fraai soepel rundleder. Verkrijgbaar in 90cm en 98cm hoog. Leverbaar in diverse kleuren, stof en lederkwaliteiten. 3 zits 190x85x90cm (bxdxh) in leder vanaf 999,- Casba Wonen Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 - www.casba.nl Igl 2,5 zitsbank Tallinn Hend«s Huei incl. ottomane (links of rechts). Een initiatief van de Senioren raad voor Collectief Parti culier Opdrachtgeverschap (CPO) heeft een subsidie van 100.000 euro van de gemeente opgeleverd. Sinds 2008 is de werkgroep Wonen van de Stichting Seni orenraad Waddinxveen bezig met het CPO. Er is sprake van collectief particulier opdracht geverschap als particulieren in groepsverband een bouw- kavel met woonbestemming verwerven. Hiervoor organise ren particulieren zich meestal in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, dat als opdrachtgever optreedt. Het in collectief verband realiseren van woningen is landelijk nog Van de redactie Waddinxveen 2,5 zits Lucca incl. ottomane (links of rechts). niet zo bekend. Er zijn wel wat voorbeelden van collectieve pro jecten, zoals voor starters. Van een collectief van senioren zijn niet veel voorbeelden bekend. Het ministerie van Infrastruc tuur en Milieu heeft hiervoor beleid ontwikkeld. Veel provin cies proberen dit beleid te stimu leren met (subsidie) regelingen. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen om dit soort initia tieven te stimuleren. In Wad dinxveen kan CPO gerealiseerd worden in Park Triangel. Het bedrag van 100.000 euro is gebaseerd op de maximale provinciale subsidie. De pro- Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 09.30 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 09.30 tot 17.00 uur vincie stelt 10.000 euro per woning beschikbaar, met een maximum van 10 woningen. De provinciale subsidie is 100% van de gemeentelijke subsidie die aan de stichting Senioren raad Waddinxveen beschikbaar is gesteld. Waddinxveen In het Anne Frank activi teitencentrum kan men een kopje koffie of thee drinken op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. In de ruimte liggen verschillende tijdschriften en de krant van de dag. U kunt er ook een spel letje spelen of gewoon gezellig kletsen. Initiatiefgroep De aanvraag is ontstaan op initi atief van enkele mensen binnen de werkgroep Wonen van Seni orenraad. Deze initiatiefgroep heeft zich intensief ingezet om meer bekendheid te geven aan CPO. Zij hebben contact ge zocht met de gemeente en dat heeft geleid tot opname in Park Triangel. Volgens het plan zou den er circa dertig tot veertig woningen in collectief verband gerealiseerd kunnen worden. Volgende week in deze krant: de werkgroep Wonen van de Seni orenraad over het CPO. Aan de Eerste Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel heeft een grote brand gewoed. Een loods met pallets en een wo ning zijn door de brand aangetast. In het rookgebied zijn vijf woningen ontruimd. Er is asbest vrijgekomen. Uit de metingen door de brandweer zijn geen concentraties aan getroffen die ongerustheid geven. FOTO: JASPER VEROLME Henderi Hazel Waddinxveen Onder een zonovergoten blauwe hemel is getoast op de kersverse sponsorovereen komst tussen de tennisver eniging De Gouwe Smash in Waddinxveen en Rabobank Gouwestreek. Voor 3 jaar verbinden ze zich aan elkaar en dat was reden genoeg voor een klein feestje. De voorzit ter Ineke Hogenkamp, ver tolkte de blijdschap over de sponsoring met de woorden: “Wij zijn als vereniging erg blij om zo’n toonaangevende sponsor aan te kunnen trek ken”. Rabobank roemde de vereniging om haar professi onele uitstraling en het leuke onderlinge contact. Voor de Rabobank is het alweer de vijftiende sportvereniging uit de regio waaraan ze haar naam verbindt en de vierde tennisvereniging. Net zoals bij de andere sponsorover eenkomsten van de Rabo bank steunt het lid de vereni ging als hij of zij bij de bank klant wordt of als bestaande klant een nieuw product af neemt. WONEN SLAPEN 3 zitsbank incl. longchair Bertold verkrijgbaar in div. opstellingen, kleuren, stof- en lederkwaliteiten. AANBIEDING GELDIG VAN WOENSDAG 13 JULI T/M ZATERDAG 16 JULI Groencentrum Sonneveld Zijde 141 2771 EV Boskoop Tel: 0172 462647 Kijk voor meer informatie op www.groencentrumsonneveld.nl in stof vanaf 1399,- in stof 1399,- a Wei/UMC' WADOiNXVEè/ 2+3 zitsbank Kenia, leverbaar MM in diverse kleuren. |jü .■.it. i ti

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 13