j KUNSTSTOF KOZIJNEN Update nieuwbouw 20 |AAR^^“ garantie^ -• - R I 2500 m2 klassieke meubelen en verlichting a APOTHEEK VAN DEN DRIES I. Feestje bij opening bouwshop Raab Karcher Grote collectie 1 I klassieke verlichting OP DE r ETAGE U—- Lees de krant online Niet betalen Win een dvd ter promotie van ‘Mijn vader is een detective’ V Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 13 juli 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 17 Klik en win www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkrant.nl/actie Lid van Kring-apotheken Nederland Huidverzorging o.a. i Ook voor uw reisapotheek! www.straluma.nl U wil dat artikel nog eens lezen of die foto opnieuw bekijken. Maar dan blijkt de krant al met het oud papier weggegooid. Geen nood wat onze krant staat ook op de website. KLASSIEKE EN MODERNE MEUBELEN EN VERLICHTING OPENINGSTIJDEN La Roche-Posay Vichy, Louis Widmer, Ahava y i 500 M 2 r*—SF H Bankstel Cuba 3-1-1 /IOQCL «aar*1- Lk -1 4 i 1 4 Ook showrooms in: Hoofddorp Leiden Nieuwegein Rotterdam k Open: Di t/m vrij: 9.00 - 17.30 uur. Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur. 's Avonds op afspraak Naast de grote bouwpro jecten van de gemeente, vinden er ook op diverse plaatsen in het dorp particu liere woningbouwprojecten plaats. Een kleine update. Chopinlaan Op de locatie van het voorma lige tankstation is een plan in ontwikkeling voor drie wonin gen. Verwachte start: 2013. Verwachte einddatum: 2014. De verwachting is dat in 2011 de exploitatieovereenkomst wordt gesloten. Daarna wordt de bestemmingsplan- proce dure gestart. Van de redactie Waddinxueen Maandag tot en met vrijdag van 8.00 -17.30 uur Gratis thuisbezorgen Noordpunt Triangel Aan de Tweede Bloksweg 4-12 zijn 95 woningen gepland. Ver wachte start: 2013. Verwachte einddatum: 2016.. De Noord punt valt buiten het plangebied van Triangel, maar is te zien als een buurt in de nieuwe wijk. De Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden sluit daarom aan bij het stedenbouwkundig plan voor Park Triangel. Na dat de exploitatieovereenkomst wordt gesloten wordt de bestem mingsplanprocedure opgestart. Dit gebeurt waarschijnlijk eind 2011 of begin 2012. Waddinxveen Raab Karcher, leverancier van bouwmaterialen aan de Staringlaan vierde vrijdag de opening van de vernieuwde bouwshop met een feeste lijke barbecue. Na een periode van ver bouwing is vestigingsleider Herman Kevelam trots op het eindresultaat. “Wij zijn ervan overtuigd dat we door een ruimer assortiment van de nieuwe bouwshop onze klanten op alle gebieden nog Nooitgedacht Aan de Onderweg zijn 25 a 30 vrije kavels gepland. Verwachte start: 2012. Verwachte eindda tum: 2017. In 2011 is de over eenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar gesloten. In de loop van 2011 wordt de bestem mingsplanprocedure gestart. Waeterzicht Op de Zuidkade 28-31 zijn 10 appartementen gepland. Ver wachte start: 2011. Verwachte einddatum: 2013. Het plan bestaat uit twee aaneengeslo ten appartementenvilla’s. De verkoop van de appartementen is gestart. Meer info: www.wae- terzicht.nl Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-292 10 26 Meubelen Tel. 010-292 10 22 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid Al 5 afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde MAANDAG van 11.00 tot 17.30 uur DINSDAG T/M DONDERDAG van 9.00 tot 17.30 uur VRUDAG van 9.00 tot 21.00 uur ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur Nieuwkoop Energieweg 30 2421 LM Nieuwkoop (Industriepark) Tel. (01 72) 57 04 89 Vraag naar de voorwoorden. Waddinxveen In de maand juli ontvangen ruim 21.000 huishoudens een brief van de Regionale Belasting Groep. Hierin staat dat zij geen automati sche kwijtschelding van wa terschapsbelastingen voor 2011 krijgen. De Regionale Belasting Groep (RBG) heft en int de waterschapsbelastingen voor de hoogheemraad schappen van Delfland en van Schieland en de Krim- penerwaard. Vanaf 2011 kunnen huishoudens on der bepaalde voorwaarden automatisch kwijtschel ding krijgen. Het gaat om huishoudens die vorig jaar kwijtschelding van de RBG hebben gekregen en de RBG gemachtigd hebben de gege vens jaarlijks te controleren bij de Rijksbelastingdienst, het UWV en de RDW. De RBG heeft de gegevens voor 2011 gecontroleerd. Ruim 21.000 huishoudens blijken niet te voldoen aan de voor waarden voor automatische kwijtschelding. Zij ontvan gen in juli een brief en de aanslag waterschapsbelas tingen 2011. Aan de Chopinlaan moeten drie woningen verrijzen op de plek van het voormalige tankstation. FOTO CARINA BERGMAN beter kunnen bedienen”, aldus Kevelam. Raab Karcher biedt een zeer compleet pakket voor de pro fessional in de bouw en parti culiere klusser. Het assortiment omvat onder meer bouwmate rialen, hout en plaatmaterialen, dakpannen, wand- en vloer tegels, lijmen, voegmiddelen, sierpleisters, isolatiemateria len, dakmaterialen, deuren en kozijnen, hang- en sluitwerk, verf (kleurmengmachine) en gereedschappen. Apotheek Van den Dries Zuidplaslaan 434 2743 KE Waddinxveen Telefoon (0182) 63 30 00 e-mail apotheekvddries@hetnet.nl www.apotheekvddries.nl Stijl www.stijl2000.nl mon Vawr S f.f.N Onder genot van een hapje en een drankje worden gereed schappen in de bouwshop gedemonstreerd. FOTO: R. STAM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 17