Weekblad voor Waddinxueen n Na kijken ook kopen? l Zelf woningbouw ‘t Suyt realiseren Beter advies? VAKANTIE Cr EN EEN NIEUWE KEUKEN! Eigen nieuws Klik en win! Makelaars Waddinxueen positief angelos COMPUTER of LAPTOP DEFECT? COMPUTER REPAIR CENTRE.nl Mercuriusweg 38T: 0182-636465 Woensdag 13 juli 2011 ISA W W’ F Jazeker. De Hypotheker. Barbecue Gourmet Party Service A-Z Barbecue menu p.p.: €11,30 BEDANKT! i 1 ck [VIDE AUDI» KTV I 1 Iets meegemaakt, dat u met an dere Waddinxveners wilt delen. Of u wilt u iedereen laten weten dat u een expositie, lezing of buurtfeest organiseert. Zet het op onze site. Met Wolter Kroes is het altijd feest. Dat weten zijn fans natuurlijk al jaren. De feestvreugde wordt nog groter met deze box met twee dvd’s en drie cd’s van een van Nederlands populair ste zangers. Ga naar onze site en win die box! Jaargang 58 Nummer 3268 Oplage 26.170 Angelo's Computershop leplaan 75,2742ZC Waddinxveen Tel: 0182 616207 www.angelocomputers.nl 17 JULI KOOPZONDAG! ROTTERDAM ALEXANDRIUM VAN 12.00 TOT 17.00 UUR KUtVOOfULE UI fissen EU onniHcstuKfmnumtifan I '/II kléin Computer Reparaties en onderhoud Service aan huis Zeer snelle reparatie service Verkoop van pc's, notebooks en randappratuur Online bestellen of reserveren Webhosting: meer info op www.acshosting.nl Zie onze referenties op www.angelocomputers.nl I J JU GRANDO KEUKEN «uKEr^&B,\D CENTRUM Mr Gouda, Agnietenstraat 46 ÉHB (0182) 547400 GRATIS THUIS BEZORGD! BEZORGING DAGELIJKS ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE! Met meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! Lekker makkelijk, alles inclusief, min. 5 personen Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl WWW.keukencentrum.nl Frankrijken 41 Hazerswoude-Dorp T: 0172-236323 I Voor direct een scherpe prijs zonder te onder handelen en doordacht advies, bezoek onze showroom 2500m2 keuken en badkamer ideeën. Om de woningmarkt een impuls te geven heeft het kabinet met ingang van 15 juni de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van 6 naar 2 procent. Leidt dat nu in Wad- dinxveen tot meer kijkers én belangrijker, tot meer kopers? Ingrid Halbmeijer Waddinxueen problemen komen, zoals nu soms wel het geval is”, waar schuwt hij. Marcel Meijer van Era Ma kelaardij vindt het verlagen van de overdrachtsbelasting een positief signaal. “Het is mooi meegenomen, maar niet dé oplossing. Er worden weinig huizen verkocht, dus stagneert de doorstroming. Voorheen was er een koop- subsidie voor starters op de woningmarkt, maar die is vorig jaar afgeschaft. Zo’n starterssubsidie moet terug komen. Alleen een combina tie van maatregelen kan de woningmarkt weer op gang krijgen. ”En daar hoort ook een verlaging van de huizen prijzen bij. Die zijn te hoog. Sommige mensen kunnen de prijs van hun huis echter niet laten zakken. Ze blijven met een schuld zitten, omdat ze niks hebben afgelost. Als ze hun schuld niet kunnen financieren gaat verhuizing niet door.” Waddinxveen Nu Bokx Vastgoed failliet is verklaard, laat de gemeente het scenario van zelfrealisatie van het project ‘t Suyt onderzoe ken. Bokx was eerder dit jaar geselecteerd als beste partij waarmee het woningbouwpro ject aan de Piasweg ontwikkeld mexicaanse barbecueworst hamburger Salades komkommersalade in roomsaus satésaus stokbrood de selectieprocedure. De afde ling Projecten heeft de opdracht gekregen om een scenario van zelfrealisatie van het project te onderzoeken. In juli 2010 verkondigde Bokx trots de winnaar te zijn in een selectie van maar liefst 25 par tijen voor de ontwikkeling van ‘t Suyt. Het plan bestond uit 33 vrijstaande woningen en twee onder één kappers. Daarnaast zouden er 14 appartementen, 10 woningen voor bijzondere doelgroepen en 15 vrije kavels gerealiseerd worden. Het onverwachte overlijden van mijn echtgenote en onze moeder is niet aan u voorbijgegaan. Op vele manieren hebben ons de afgelo pen weken berichten van medeleven bereikt uit de gemeenschap in Waddinxveen. Via brieven, kaarten, bloemen, telefoontjes, mail, maar ook via bezoeken en gesprekken op straat. Van buren, kennissen, vrienden, van (sport)verenigingen en kerkgemeenschappen, eigenlijk uit elke hoek van onze samenleving. Heel persoonlijk waren de reac ties uit de kringen waarin Paula actief is geweest in Waddinxveen, de WKK, de Alliance Francaise, Vrouwen van Nu. Velen van u hebben de mogelijkheid benut om persoonlijk afscheid te komen nemen. Al deze reacties toonden een grote'betrokkenheid. Zij hebben voor ons veel betekend. Zij gaven warmte en troost. En ze verhelderden de betekenis die Paula niet alleen voor ons maar ook voor anderen gehad heeft. Wij willen u langs deze weg van harte hiervoor danken. Waddinxveen was een grote steun voor ons in deze moeilijke tijd. Bert Cremers Chrissie Jasper PS: Dankzij ook uw bijdragen kan aan de Stichting Achter de Regen boog 1460 euro worden overgemaakt. porseleinen border RVS bestek gasbarbecue gasfles Peter de Pater van de gelijkna mige makelaardij ziet meteen na het bekend worden van de maatregel zijn agenda vol stro men met afspraken. “Een lagere overdrachtsbelasting gaat de ko per een hoop geld schelen”, zegt hij enthousiast. Hij ziet het als een hele grote stap in de goede richting. ”Het consumentenvertrou wen neemt toe. Ook omdat er zekerheid is gegeven over de hypotheekrenteaftrek. De ban ken moeten wel kritisch blijven bij het verstrekken van hypo theken, zodat mensen niet in gemengde rauwkost kruidenboter Benodigdheden Sauzen zigeunersaus cocktailsaus knoflooksaus Vlees kipfilet filetkarbonade 2stokjeskipsaté -wittekoolsalade huzarensalade kartoffelsalade perzikschijfjes TT zou worden. In april werd be kend dat Bokx failliet verklaard was. Het College heeft toen op dracht gegeven te onderzoeken of een andere partij het plan kon overnemen. Dit bleek niet mogelijk. Het College heeft nu besloten niet in zee te gaan met één van de andere partijen van Week krant .ni Leerling-timmerlieden en -metselaars strijden tegen elkaar in een wedstrijd op hun vakgebied. Het zijn schoolverlaters van het vmbo, die aan een nieuwe opleiding zijn begonnen. Zij maken een werkstuk in de leerlingwerkplaats aan Maar ten Schoutenstraat 6 in Waddinxveen. Morgen wordt de winnaar bekend. FOTO: marianka peters

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1