Yuri (12) zonder angst naar Vierdaagse van Nijmegen IJ ^9 J Bremmer Schoenen I Ook Theo en Marlène van der Velde en Jan Meulen lopen mee, John Mimpen is geblesseerd Geld verandert niets aan plannen RGL -fcp- Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 13 juli 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 3 Hond of kat kwijt? Kerkdiensten www.weekbladwaddinxveen.nl Theo: ‘Ik drink Fanta, Bitter Lemon of Tonic, wel zo’n 3 liter’ Winnaars Klik en win actie Geef uw mening over JOP Zuidplas Gereedschap naar Bolivia Waddinxveen is rijk aan geloofgemeen schappen. Rond het weekeinde houden zij diensten. Wanneer precies, dat leest u op onze website onder het kopje diensten en vervolgens klikt u op religie en kerkdiensten. www.weekbladwaddinxveen.nl Bent u uw huisdier kwijt? De Die ren Centrale Nederland registreert gratis vermiste en gevonden dieren uit Waddinxveen en omgeving. Een lijst staat op onze site. Vergunning sportschool Barbara en Yuri Sloof lopen samen voor het eerst de Vierdaagse van Nijmegen. FOTO: RONALD STAM Ingrid Halbmeijer Waddinxveen voor de Vierdaagse van Nijme gen al een paar dagen achter elkaar de betreffende afstand hebt gelopen. Voor ons is dat 30 kilometer. Goede schoenen zijn belangrijk en sokken zonder naden. We vertrekken om 7.30 uur en zijn dan tussen 13.00 en 14.00 uur weer binnen. Onder weg stoppen we bij rustplaatsen van een wandelvereniging. Dan Waddinxveen Stichting Gered Gereed schap heeft 23 kisten met ruim duizend kilo gereed schap gestuurd naar Boliva. Het gaat om gereedschap voor kleermakers, elektra- en automonteurs voor een school met 680 leerlingen. Ook tijdens de vakantie periode is werkplaats aan de Mauritslaan 55 gewoon open. U kunt oud en nieuw gereedschap gewoon bren gen. s ‘Maandag haalt men bij verschillende bedrijven oude kranten op, ook bij uw bedrijf? De werkplaats is van maandag tot vrijdag geopend op telefonische af spraak: 633043 Waddinxveen De winnaars van de Klik en win actie in onze krant van Café Zinne zijn: G. Mulder en R. Slobbe de Jonge uit Waddinxveen, Trudie van der Beek uit Moerkapelle en Karin Geers uit Boskoop. Zij krijgen een loungebon van 25 euro, waarmee ze kunnen genie ten van drankjes en hapjes in Café Zinne aan de Nesse. “Of het gaat lukken? Daar ga ik wel vanuit.” Yuri Sloof is pas 12 jaar. Maar het vooruit zicht vier dagen achter elkaar 30 kilometer te moeten wandelen, boezemt hem geen angst in. Het is zijn eerste Vierdaagse van Nijmegen en hij is vol vertrouwen. Waddinxveen Half juni is de enquête over de JOP Zuidplas steekproefs gewijs verzonden naar 150 adressen rondom de JOP. Deze enquête is een belang rijk onderdeel van de evalua tie van de JOP. De gemeente hoort graag uw mening en ideeën over hoe u het vindt gaan met de JOP. Heeft u de enquête wel ont vangen maar nog niet in gevuld en aan de gemeente teruggestuurd, dan kan u dit alsnog tot en met 15 augus tus. Heeft u geen enquête ontvangen, maar wilt u wel uw mening geven? Dan kan dat bij de volgende bijeen komst van de werkgroep JOP, op 5 september om 19.00 uur in het Zuidhonk. U kunt uw mening ook eerder al kenbaar maken door te bel len naar mevrouw R. Hoo- geveen: 0182-624500 of te mailen naar: r.hoogeveen@ waddinxveen.nl. gaan als supporters mee en het hele gezin logeert bij familie in de buurt van Arnhem, op ongeveer driekwartier van het startpunt. Waar Yuri het meest naar uitkijkt? “Als ik op de Via Gladiola loop en bloemen en een medaille krijg.” Yuri is niet de enige Waddinx- vener in de Vierdaagse van Nij megen. Fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad, Theo van der Velde (65) en zijn vrouw Marlène (62), lopen voor de elfde keer mee. Zij heb ben zich gedegen voorbereid. Theo: “Ik denk dat we er zo’n 600 kilometer op hebben zitten. Heel belangrijk is dat je vlak Richard Avontuur Waddinxveen Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met een zogenaamd gebiedsbudget voor de ontwikkeling van de RijnGouweLijn en de Rijnlandroute, kan de Pro vincie Zuid-Holland defi nitieve keuzes maken in de aanleg van beide projecten. De 722 miljoen euro die nu ter beschikking is gesteld, is binnen beide projecten vrij besteedbaar. De Provincie wil door de Rijnlandroute (een auto- verbinding) en de RGL, de Oost-West-verbinding in de regio verbeteren. Kos ten dwongen echter tot een “Vorig jaar wilde ik eigenlijk al meedoen, maar toen was ik nog te jong. Je moet 12 jaar zijn”, vertelt hij thuis op de bank, een week voor de start van het evenement (19 t/m 22 juli). Hoe zijn belangstelling voor de Vierdaagse is ontstaan weet hij eigenlijk niet. “We wandelen wel vaak. Meestal in het week einde, een kilometer of 10. En gisteren hadden we een verjaar dag in Benthuizen. Samen met m’n moeder ben ik er naartoe gelopen. Dat was zo’n 15 kilo meter.” Zijn voorbereiding lijkt vooral theoretisch. Voorschool, hij zat het afgelopen jaar in groep 8 van de Theo Thijssenschool, maakte hij een uitgebreid werkstuk over het grootse wandelevenement van de wereld. “Nee, ik heb niet speciaal getraind voor de Vier daagse. Dat ging ook niet met school. Ik ben wel sportief. Ik zit op handbal en voetbal vaak met m’n vrienden.” Zijn deelname heeft consequen ties voor zijn moeder. Barbara Sloof: “Yuri moet vanwege zijn leeftijd door een volwassene worden begeleid. Dus loop ik met hem mee.” Echt getraind hebben ze niet, maar ze gaan niet onvoorbereid van start. Als pedicure weet Barbara het no dige van voetverzorging en dat is natuurlijk mooi meegenomen. De vader en het zusje van Yuri Op de Kerkweg-Oost in Waddinxveen is de eerste paal geslagen van voetencentrum Bremmer. Onder toeziend oog van personeel, familie en belangstellenden stelde de jongste generatie Bremmer de heimachine in werking. Met de bouw wil Bremmer Schoenen haar huidige activiteiten uitbreiden. De uitbreiding is medio 2012 gereed. versobering van de OV-verbin- ding, ten gunste van de autover- binding. Deze keuze, gemaakt tijdens de coalitieonderhande lingen in de provincie, stuitte de gemeenten ten oosten van Leiden tegen de borst. De Wad- dinxveense wethouder Kees de Jong liet eerder al weten alleen te willen betalen voor een light- railverbinding tussen Gouda en de kust. “Je betaalt nu eenmaal voor iets dat je gelegd krijgt”, benadrukte De Jong destijds. Of er door de toezegging van de 722 miljoen nu veranderingen in de plannen gaan plaatsvin den, kon een woordvoerder van de betrokken gedeputeerde Iri- rid de Bondt nog niet zeggen. “Vooralsnog is er niets meer Waddinxveen De gemeente heeft een bouwvergunning verleend voor het bouwplan van Noordegraaf voor het ver bouwen van een showroom tot een sportschool. Het bouwplan heeft ter inzage gelegen en daartegen is één mondelinge zienswijze in gediend. Deze zienswijze is ongegrond verklaard. drinken we koffie en eten een appelflap of zoiets en later soep en broodjes. Onderweg drinkt mijn vrouw altijd water, maar ik hou het bij Fanta, Bitter Lemon of Tonic, op een warme dag wel zo’n 3 liter. En na afloop natuurlijk een pilsje op het ter ras, want de Vierdaagse is ook gezelligheid.” Van der Velde en zijn vrouw verblijven in een huisje vlakbij de Zevenheuvelenweg. “We fietsen altijd heen en weer en ook daarom hebben we bijna nooit last van spierpijn.” Verkeerschoolhouder John Mimpen en Jan Meulen lopen altijd samen, maar dit jaar niet. Een ontsteking in zijn voet houdt hem aan de kant. John (68) loopt wel de 40 kilometer. “Op lage wandelschoenen en gewone sokken. Ik start om streeks 6.00 uur en ben dan rond 14.00 uur binnen. Onder weg zie ik John bij de rustplaat sen. We verblijven in een hotel in Beneden Leeuwen, op een halfuurtje afstand van Nijme gen. Ik neem altijd een lunch pakket met belegde broodjes en fruit mee en onderweg drink ik water. De belevenissen van deze deelnemers uit Waddinxveen kunt u volgen op onze site: u7eekbladtuaddinxveen.nl bekend dan dat er in het hoofdlijnenakkoord staat”, reageert de woorvoerder. Hij zegt na de zomer meer duidelijkheid te verwachten. Eerst moet overleg gevoerd gaan worden met de betrok kenen van beide projecten. “Daarna wordt gekeken naar wat haalbaar en opti maal is.” De provincie mag daarbij het geld naar eigen inzicht verdelen, omdat er sprake is van een gebieds budget waaraan enkel de eis is gesteld dat beide projecten worden gerealiseerd. “Daar over gaan wij ook in gesprek met de gemeenten, want zij betalen ook mee”, besluit de woordvoerder. - I 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 3