Fase kan u helpen met nieuwe PC's 2e hands PC's met Win 7 CVU Uitvaartzorg 1 w GQUDPRI "zuid Holland T 06 - 54356665 www.dQ-rioolontstopper.nl Tip lAAAAAAJU H a r v a s GEEF WENSEN DE RUIMTE RECORD si? Met de grootste toewijding... kt 0182 - 612 613 CVLJ UITVAARTZORG Ravenhorst DE RIOOLONTSTOPPER ww.huisliin.n www.cvu.nl At JÈl - IAAAAAAAAAAAj van maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus 2011 COMPUTER PROBLEMEN? oor uniek oonaanbod Koets met 4 paarden? Het kan bij Kramer! www.intveld-uitvaart.nl J.C. Voskamp huisarts AFWEZIG Tel. (0172)21 56 79 Tel. 06 547 78 284 www.fasecomputer.nl Onderwerp Inzage Inlichtingen I 0172-493282 Hulp In Praktijk .1 Waarneming: achternaam beginnende met A t/m K: Dr. Lüling tel. 61 87 42 Lt/m Z: Dr. Van Gestel tel. 61 86 13 Natuursteen BV 0800 - 345 67 89 I t GEDENKTEKENS Kennisgeving beschikkingen Wet milieubeheer en VBLN €34 per gram (basis fijngoud) Reparatiewinkel Boskoop Reparatie, Verkoop, Verhuur Waar service vanzelfsprekend is. tel.nr. 0172-404007 Of 06-41711864 CVU uitvaartcentrum “Gouwehof Alberdingk Thijmlaan 1, Waddinxveen Verkoop het nu Ik wil uw goud Potma Edelmetaal I - h au* TT M| Il M. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de ontheffingen te verlenen. In de gehele wijde omgeving Dag en nacht directe hulp na overlijden Ook thuis opbaren Telefoon: 0182-615055 of 0180-328094 DWM/154 keuze uit 200 modellen eigen ontwerp mogelijk vele soorten natuursteen AL 25 JAAR EEN VERTROUWD ADRES Bij het overlijden van een dierbare staat de wereld even stil. In die stilte wordt de uitvaart met zorg vormgegeven. Dat doet u het liefst met deskundige en oprecht betrokken mensen. Of misschien wiltuzich vast laten informeren en goed uzelf en uw nabestaanden een zo mooi mogelijk afscheid wilt. Nijverheidstraat 7 Leerdam tel. (0345) 61 40 37 Besluit op grond van de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Tegen het desbetreffende besluit kunnen alleen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekend- making/verzending van de desbetreffende beschikking beroep instellen bij de Rechtbank s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, en/of een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage. beide onder vermelding van PZH- 2011-295792576 (I) en/of PZH-2011-295773936 (II) en/of PZH-2011-295788355 (III) en/of PZH-2011- 295774283 (IV). Voor zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Wij wijzen erop dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is gekoppeld aan de datum van ver zending of uitreiking van het desbetreffende besluit aan de aanvrager, die mogelijk niet samenvalt met de termijn van terinzagelegging. Op onderstaand nummer kan informatie worden ingewonnen over de exacte verzenddatum van het besluit RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEGWING CAMERA - INSPECTIE RIOOLPETECTIE ROOKDETECTIE U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden, heel of kapot, munten, goudharen, tandengoud, zilver, SHOWROOM Reijerskoop 265 Boskoop tel. (0172) 21 63 97 Kramer Uitvaartzorg Persoonlijke aandacht - Keuzevrijheid - Transparantie Tijd voor nabestaanden - Kwaliteit Wij verzorgen uw dierbare met eerbied en respect UITVAARTVERZORGING Boekweitakker 1-2743 Dl Woddmrveen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben verzoeken om ontheffingen ingevolge artikel 10 van de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland (VBLN) en verzoeken om ontheffingen inge volge artikel 10.63 van de Wet milieubeheer ontvangen voor het dempen van (delen) van lengtesloten met houtachtige materialen op: I 25 februari 2011 van V.C. Hooftman voor percelen gelegen aan het Koetsveld 4, 2771 AM te Boskoop; II 25 februari 2011 van Nico Streng Boomkwekerijen BV voor percelen gelegen aan de Halve Raak 28, 2771 AD te Boskoop; III15 februari 2011 van E. de Jong voor percelen gelegen aan Den Ham 25, 2771WX te Boskoop. IV12 april 2011 van Kolstel B.V. voor percelen gelegen aan het Rijneveld 122A, 2771 ZR te Boskoop. U kunt de beschikkingen en de overige relevante stukken van 18 juli 2011 tot en met 29 augustus 2011 inzien op werkdagen tijdens kantooruren: bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209. (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr.(O7o) 441 73 24; in het gemeentehuis van Boskoop, Raadhuisplein 1, tel.nr. (0172) 21 95 15. Beroep Besluit op grond van de Wet milieubeheer Tot en met 30 augustus 2011 staat alleen voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019. 2500 EA Den Haag. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen over de desbetreffende ontwerpbeschikking te hebben ingebracht De beschikkingen treden in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, de desbetreffende beschikking treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State onder vermelding van PZH-2011-295792576 (I) en/of PZH-2011-295773936 (II) en/of PZH-2011-295788355 (III) en/of PZH-2011-295774283 (IV). Voor zowel het beroep- als het verzoek schrift is griffierecht verschuldigd Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer ir. ing. F.K.N. Barends, tel.nr. (070) 441 76 57. e-mailadres: fkn.barends@pzh.nl. Deze kennisgeving staat ook onder Bekendmakingen op www.zuid-holland.nl Tel. 070-3636666 Di. t/m za. 11.00 -17.00 uur www.potma-edelmetaal.nl www.krameruitvaartzorg.nl Stichting l Hulp nodig? Bel gerust! 0900-4474474 (1 Oct p/m) www.stichtinghip.nl e Alle wertjdensberichten zjn achtbaar op C’ Ulensenlinq.nl Q® familieberichten Geef uw overlijdensbericht op via familieberichtenonline.nl voorbereid zijn, omdat u voor Melding van overlijden (gratis) ^JlEERDAM BOSKOOP Uitvaartcentrum Alphen aan den Rij Uitvaartcentrum Waddinxveen Led, plasma, ktv, audio, electronica Tevens het juiste adres voor het aansluiten van uw beeld- en geluidsapparatuur bij u thuis. (bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur) ^www.reparatlewinkelboskoop.con^ guldens, rijksdaalders, bestek, brood- manden,diamant, briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz. Papestraat 28 - 2513 AW Den Haag

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 5