Weekblad voor Waddinxveen rt OPEN! Verplaats Dierendal ordt leuk in Oranje i FOTOBOEK A4 ’wUBDGQVEM 22" Dansen, wandelen en schilderen 3 Wij willen helemaal niet weg rekening van de heer Tak, mij is hierover niets gevraagd”, rea geert Van Helden. “Als Dieren dal zitten wij prima waar we nu zitten, en zijn absoluut niet van plan om te gaan verhuizen. Na tuurlijk zitten we nu al een poos in de rommel, maar daar komt een eind aan en dan zitten we op een prachtig stukje in Wad dinxveen, waar we zeker niet weg willen en moeten!” VoUO'N Cursus Sociale Hygiëne Volg ons op Twitter Eigen nieuws Veel ideeën voor oud ASW-uelden Tentweek Computer Problemen? Nieuwe LAPTOP of PC nodig? COMPUTERMAATJE.nl 0182-63 64 65 Maandag 8 augustus zijn we weer Woensdag 3 VAN DERXHOEK F1 Ravenhorst FOïa klem o*j ■V- W kt i Ki «cvanderhoek.nl VIDE# AUDI» KTV Augustus 2011 Iets meegemaakt, dat u met an dere Waddinxveners wilt delen. Of u wilt u iedereen laten weten dat u een expositie, lezing of buurtfeest organiseert. Zet het op onze site. www.weekbladwaddinxveen.nl X (06) 54356665 V-- 7 AUGUSTUS KOOPZONDAG! ROTTERDAM ALEXANDRIUM VAN 12.00 TOT 17.00 UUR rurnmuiitnissciiEii oeEHiHesTuom or Mvw.nmiEin.ni Z4 uur Service 7 dagen per week TE BESTELLEN VIA WWW.FOTOKLEIN.NL/FOTO Het weekblad voor Waddinxveen is nu ook te volgen via de social media site Twit ter. Heeft u zelf een twitteraccount? Volg het Weekblad voor Waddinxveen dan via www.twitter.com/WbWaddinxveen. vwvw.twitter.com/WbWaddinxveen - Lr t 'T- - W- Lees verder op pagina 3 TUINBOUW MAHRIAIEN Een nieuw onderkomen voor kinderboerderij Het Dieren dal, een speciale tuin voor ouderen, moestuintjes en dan hadden we al een park als ontmoetingsplek voor buurt bewoners. Ideeën genoeg om van de voetbalvelden in de Oranjewijk iets leuks te ma ken als ASW naar een nieuwe accommodatie is vertrokken. Ingrid Halbmeijer Waddinxveen kleine bijdrage aan de auto kosten gevraagd (maximaal een euro). De volgende korte wandeltocht is gepland op 12 september. Voor meer infor matie kunt u bellen naar het k Seniorenwerk Waddinx veen: 0182- 631932. Waddinxveen De Tentweek begint volgende week dinsdag. Het thema is ‘Echt wel!’. Het duo Sam en Jiddo vertelt daarover in een artikel op pagina 3. RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CfiMERfilNSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE Pn>s is Vm 2S pagmas' tegen meerprijs uitbreidbaar Jaargang 58 Nummer 3271 Oplage 26.200 www.de-rioolontstopper.nl ■TERCOMPEEI Keurslager Groens voord* 6 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 29 37 Arnold Tak maakt zich zorgen over de invulling van de dade lijk verlaten voetbalvelden vlak bij hem in de buurt. Hij vreest dat de gemeente er woningen of zo op gaat bouwen. “Dat zou de armlastige gemeente geld ople veren”, weet hij. Vorige week riep hij in onze krant en op onze website zijn buurtbewoners op om in het geweer te komen en zijn idee om op de velden een park aan te leggen te steunen. Nou, dat heeft hij geweten! “Ie dereen spreekt mij aan en zegt Schildersinloop De gebruikelijke schilderac- tiviteiten veranderen in de zomermaanden in een ‘schil dersinloop’ op de woensdag vanaf 9.30 uur en op vrijdag vanaf 13.30 uur in het Anne Frank Centrum. Is schilde ren uw hobby, dan bent u welkom. Kom een keer vrij blijvend langs om de gezel lige sfeer te proeven. Waddinxveen Op donderdag 4 augustus start een nieuw seizoen van volksdansen voor senioren in het Anne Frank Centrum aan het Jan van Bijnenpad. Volksdansen is een leuke manier om in beweging te blijven met uw lijf en uw hoofd. Wie een keertje wil komen kijken is welkom. Deelname kost, mede dank zij een sub sidie in de huisvestingskos ten van de gemeente Wad dinxveen, 41,55 euro voor het hele seizoen. U kunt dit bedrag in termij nen betalen en voor mensen met een laag inkomen kan er gebruik worden gemaakt van een bijdrageregeling van de gemeente Waddinxveen: de RBMA. Voor meer informatie kunt u terecht bij seniorenadviseur J. Korving. Waddinxveen Het nieuwe park, dat volgens Arnold Tak en Ellen Arkema op de velden van ASW in de Oranjewijk, moet worden aan gelegd, zou plaats kunnen bie den aan kinderboerderij Het Dierendal. Dit idee wordt niet door iedereen omarmd. En ze ker niet door Ellen van Helden, voorzitter van Het Dierendal. “Dit idee komt volledig voor Met meerdarT25volaak»naM^bii uin debuurt! bezit van de gelijknamige verklaring is verplicht voor de Drank- en Horecawet. De cursus bestaat uit zeven avonden. Deelname kost voor Waddinxveners €145 en €185 voor anderen. Meer informatie en opgave: 601729 of info@vrijwilli- gerswerkwaddinxveen.nl. DE RIOOLONTSTOPPER Waddinxveen Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen biedt een cursus Sociale Hygiëne aan, waardoor vrijwilligers die werkzaam zijn in de bar of kantine van een vereniging zich kunnen voorbereiden op het landelijke examen Sociale Hygiëne. Het GERSPSOUPWi IMAGOES PERSOONLIJKE BESCHERMING A Wandeltocht Op maandag 8 augustus or ganiseert het Seniorenwerk Waddinxveen een wandeltocht van ruim 6 kilometer naar Haastrecht. Vooraf opgeven is niet nodig; u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur inschrijven in de foyer van het Anne Frank Centrum. Om 10.00 uur vertrekt de groep per auto naar Gouda Gover- welle, vandaar loopt men naar Haastrecht waar bij ‘de Zoete Hoek’ in Haastrecht van een koffiestop wordt gehouden. Meedoen kost 2,50 euro, inclu sief een kopje koffie of thee. Aan deelnemers die mee rijden wordt bovendien een dat het een goed idee is”, laat hij enthousiast weten. “Veel men sen hebben ook goede tips hoe ik het een en ander kan aanpak ken.” Een van die mensen is Ellen Arkema. Op het ministerie van Wonen, Wijk en Integratie houdt zij zich bezig met alles wat in wijken speelt en dan met name in achterstandswijken. “Het Dierendal staat door nieuwbouw en dadelijk het nieuwe centrum geheel inge bouwd. Dat is verre van ideaal”, vindt Arkema, die op de ASW- velden een betere plaats voor de kinderboerij ziet. “Elders in het land is de beweegtuin voor ou deren een groot succes. Dat is een tuin, waarin ouderen gesti muleerd worden meer en beter te bewegen.” Op onze site staat een poll, waarin u uw mening kan laten horen. Ga naar: wunu.weekbladuiaddinx- veen.nl Als het aan Arnold Tak en Ellen Arkema ligt krijgen de velden van ASW in Oranjewijk een leuke bestemming. Zodra de voetbalclub naar een nieuwe accommodatie verhuist, kan de gemeente, met hulp van buurtbewoners, er een park aanleggen, waarin ook plaats is voor Het Dierendal, een tuin voor ouderen en moestuintjes. FOTO: JOHN van kleef Week krant .ni i M’ 'X

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1