Weekblad voorWaddinxveen klem Nieuwe Sniep was het vele praten waard IXL I Gratis inloopspreekuur Arbeidsrecht J Klik Win Eigen nieuws Waddinxveen trots op resultaat renovatie van Uw PC of LAPTOP TRAAG?? PC CHECK &Tuning2on voor 19,99 www.computermaatje.nlT. 0182-636465 angelos Woensdag 7 september 2011 Babbeltruc bij oude vrouw Amerikaanse vliegtuigbom 9 t FOTO: R. STAM Gouwekruising op agenda F |^warmteservice| TE BESTELLEN VIA WWW.FOTOKLEIN.NL/FOTO Voor wie: Wanneer: Waar: VIDES AUDI® KTV Iets meegemaakt, dat u met an dere Waddinxveners wilt delen. Of ii wilt u iedereen laten weten dat u een expositie, lezing of buurtfeest organiseert. Zet het op onze site. www.weekbladwaddinxveen.nl Leo’s Drankenhuis in Boskoop geeft vier keer een cadeaubon ter waarde van 25 euro weg. Ga naar onze website www.weekbladwad- dirixveen.nl, beantwoord de vraag en maak kans op een cadeaubon van 25 euro! www.weekbladwaddinxveen.nl OPEN DAG C J 0 1 11 SEPTEMBER KOOPZONDAG! ROTTERDAM ALEXANDRIUM Angelo's Computershop leplaan 75,2742ZC Waddinxveen Tel: 0182 616207 www.angelocomputers.nl CV-KETELS RADIATOREN SANITAIR EN DAKBEDEKKING VASTE LAGE PRIJZEN 50 vestigingen in Nederland 50.000 artikelen online “Het zou eeuwig zonde zijn als het bad was verdwenen.” Computer Reparaties en onderhoud Service aan huis Zeer snelle reparatie service Verkoop van pc's, notebooks en randappratuur Online bestellen of reserveren Webhosting: meer info op www.acshosting.nl Zie onze referenties op www.angelocomputers.nl werknemers en werkgevers elke dinsdag- en donderdag middag van 15.00 - 16.00 uur Klein Amerika 17 te Gouda 'an Ricsser^ Jong (Ryan Schoutese) en oud (de heer Van der Wiel) heropenden het zwembad. 7 7 Met meer dan 25 vakiaken altijd bij u in de bvurtl ^DvoCAïE^ Telefoon 0182-541 444 Klein Amerika 17, Gouda www.vanriessenadvocaten.nl Een frisse, ruime entree tot een schitterend opgeknapt zwembad. Dat is het beeld dat bezoekers van het gerenoveerde Gouwebad/De Sniep zullen hebben. Afge lopen zaterdag openden de heer Van der Wiel en Ryan Schoutese, de oudste en jongste klant van het bad, de gordijnen en zorgden ze zo voor een eerste blik op het vernieuwde zwembad. Richard Avontuur Waddinxveen zich zullen verbazen. “Dit heb ben wij als raad goed gedaan”, vond PCW-raadslid Kees Bax. Ook Theo van der Velde, hoe wel zelf geen zwemliefhebber, was onder de indruk van het opgeknapte bad. “Het zou toch eeuwig zonde zijn als dit zwem bad zou zijn verdwenen”, vond de VVD-fractievoorzitter. luchtzuivering, het is allemaal van belang voor de zwemkwali- teit en alles is verbeterd. Zo be schikt het zwembad tegenwoor dig over een techniek waarmee de systemen ‘s nachts op een la ger vermogen draaien. Zo blijft de lucht in orde, maar wordt er toch energiezuinig gewerkt. Jaargang 58 Nummer 3276 Oplage 26.170 Waddinxveen Een bejaarde bewoonster van een woning aan het Sint Victorplein is dinsdagmid dag 30 augustus slachtoffer geworden van een babbel truc. Een dertig- a veertigjarige vrouw met een getint ui terlijk en een gezet postuur trok de aandacht van de be woonster door te zwaaien. Bij het raam sprak de vrouw de bewoonster aan en vroeg om de deur open te maken. De vrouw zou in de buurt wonen en een lekkage heb ben en wilde even binnen kijken. De ongenode gast werd bin nengelaten en probeerde de bewoonster af te leiden. Kort daarop vertrok ze weeruit de woning. Er wordt uiteindelijk niets uit de woning gemist. De vrouw is vermoedelijk daarna in een grote zwarte auto gestapt. De verdachte is ongeveer 1.55 meter, heeft zwart krul lend haar en droeg zwarte kleding. De politie waarschuwt be woners voor bezoekers die met een smoes de woning willen binnenkomen. Vaak hebben deze onbekende be zoekers een dubbele agenda en proberen ze ongezien waardevolle spullen zoals portemonnees en tassen weg te nemen. De politie adviseert onge wenst bezoek buiten de deur te houden en of hun verhaal te controleren. BODEGRAVEN MONDZORG voor mensen met gebitsproblemen ZATERDAG 17 september 10.00-15.00 uur Vrije Nesse 25 Bodegraven Meer info leest u elders in dit blad Frisse uitstraling Met de kleuren paars, wit en roze heeft het zwembad een frisse uitstraling. De entree en de daarachter gelegen horeca tonen fris en open en zijn daar door vele malen uitnodigender. Eenmaal in het zwemgedeelte vallen opnieuw de frisse kleuren op. Zelfs het water, ook dat van het wedstrijdbad, is met behulp van vele lampjes van kleuren voorzien. Hoewel aan de vormen van het bad niets is veranderd, kreeg beheerder Cock Rehorst gelijk met de mededeling dat velen VAN 12.00 TOT 17.00 UUR KUK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.FOTOKLEIN.IIL Zevenhuizen Bij graafwerkzaamheden in Zevenhuizen is een Ameri kaanse vliegtuigbom gevon den. In de Eendragtspolder stuitten werklui vrijdagmor gen op een onbekend projec tiel, waarna de werkzaamhe den werden stilgelegd. Na onderzoek van de Ex plosieve Opruimingsdienst bleek dat het om een Ame rikaanse vliegtuigbom ging, zonder ontsteking met ex plosieve lading. Het gebied werd vervolgens afgezet en de bom werd vrijdagmiddag op een vei lige plek tot ontploffing ge bracht. t 0900-23 56 897 www.warmteservice.nl Waddinxveen Gedeputeerde Staten stu ren het inpassingsplan voor de extra Gouwekruising ter vaststelling naar Provinciale Staten. Hierdoor wordt de aanleg van de nieuwe weg langs de A12 bij Gouda en Wad dinxveen mogelijk. Samen met de Moordrechtboog en de Rottelaan vormt de extra Gouwekruising de Parallel- structuur A12, die de Gou- weknoop gaat ontlasten en de Zuidplaspolder zal ont sluiten. In het inpassingsplan wordt aangegeven waar de extra Gouwekruising precies komt en welke juridisch-planólo- gische bestemming de gron den krijgen. Achter de schermen Hoewel de buitenkant prachtig oogt, is het grootste gedeelte van het budget opgegaan aan investeringen achter de scher men. De waterzuivering, de schoenen aan de slag”, schetste Boonstoppel. Die actie was niet alleen goed voor het budget, want dat bleek achteraf voldoende voor enkele extra klusjes zoals een vernieuwde buitenentree, maar ook voor de betrokkenheid van het personeel. “Er zit iets van henzelf in en dat maakt dat het personeel nog meer gevoel heeft bij het bad. Dat kan je een positieve uitwerking noemen.” Sinds afgelopen maandag is het Gouwebad/De Sniep na drie maanden renovatie weer geopend. Het bad is gevestigd aan de Sniepweg 13D en heeft diverse activiteiten voor jong en oud. Onder de eerste,-genodigden waren veel lokale politici. Allen waren ze het er stellig over eens: Het resultaat van de veelbespro ken renovatie is het vele praten en rekenen meer dan waard geweest. “De zwembadsport en het zwemplezier kunnen een uitstekende toekomst tegemoet in dit mooie zwembad”, vond ook wethouder Dorenda Gerts in haar openingstoespraak. Week krant .ni Aan de slag Arie Boonstoppel, voorzitter van de beheercommissie, liep trots rond tijdens de opening. Niet alleen om het resultaat, maar ook vanwege de manier waarop dat is bereikt. En niet alleen het personeel van de aannemers ging aan de slag, maar ook het zwem badpersoneel stak de handen uit de mouwen. “In plaats van zwemles geven, gingen de werk nemers gehuld in hun kloffie en op de verplichte veiligheids-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1