I Fase kan u helpen met nieuwe PC's 2e hands PC's met Win 7 I CD CD CD H a r v a s GEEF WENSEN DE RUIMTE^] Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 7 september 2011 Weekblad voor Waddinxueen/Gouwe Koerier pagina 4 Ed van Laar Jj® fe: Johanna Petronella Geers-Ooms Johanna van der Heiden-Treffers - Annie- Cornelia Noorlander - Corrie Tel. (0172)21 56 79 Tel. 06 547 78 284 www.fasecomputer.nl COMPUTER PROBLEMEN? In- en verkoop van occassions en bedrijfswagens www.intveld-uitvaart.nl Natuursteen BV [e Arie Baak ~Ai~ Rein Willemse van der Wolf - Rein - I GEDENKTEKENS sinds 12 januari 2006 weduwe van Gerrit Both 14 september 2011 plaatsvinden op Moeder is thuis opgebaard Kinderen van Mw. A. v.d. Heiden in de leeftijd van 78 jaar. E. Baak van der Toorn Ook thuis opbaren Telefoon: 0182 -615055 of 0180 -328094 in de leeftijd van 55 jaar. even stil. In die stilte wordt de uitvaart keuze uit 200 modellen Of misschien wilt u zich vast zo mooi mogelijk afscheid wilt. eigen ontwerp mogelijk vele soorten natuursteen met zorg vormgegeven. Dat doet u het liefst met deskundige en oprecht betrokken mensen. laten informeren en goed voorbereid zijn, omdat u voor uzelf en uw nabestaanden een Bij het o verlijden van een dierbare staat de wereld 14 september 2011 Weduwe van Johannes Rein Willem Geers In de gehele wijde omgeving Dag en nacht directe hulp na overlijden Persoonlijke aandacht-Keuzevrijheid- Transparantie Tijd voor nabestaanden - Kwaliteit - Wij verzorgen uw dierbare met eerbied en respect Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan te geven bij opgave van de advertentie. Sluitingstijden familieberichten Dinsdag 11.00 uur Vergeet niet uw volledige adresgegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Allewerlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl* U bent uitgenodigd bij de afscheidsdienst die op maandag 12 september om 14.00 uur gehouden zal worden in de aula van de algemene begraafplaats aan de Roemer in Boskoop. Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de aula. Parkzicht 43 2771 EM Boskoop Moedig tot het laatste moment maar door ziekte verzwakt, is op 87-jarige leeftijd van ons heen gegaan, onze moeder, schoonmoeder en oma Moegestreden heeft hij dit leven verlaten naar de rust die hij zo verlangde. Na een kortstondig ziekbed is van ons heen gegaan, onze lieve vader, schoonvader en opa Correspondentieadres: P.A. van der Wolf Musical 3. 1507TS Zaandam Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, wilt u deze advertentie dan als uitnodiging beschouwen Met dank voor de liefdevolle verzorging door de vrijwilligers van de Hospice Midden-Holland te Gouda Als leven lijden wordt is sterven een bevrijding 'Met mijnen God spring ik over eenen muur' 2 Samuël 22:30b Nel en Jan Cees Jan Willem, Marjoke Johan en Willy Rinaldo, Laurens Correspondentieadres: Burg. Colijnstraat 39 2771 GE Boskoop Kinderen Kleinkinderen Nijverheidstraat 7 Leerdam tel. (0345) 61 40 37 Er is op zaterdag 10 september gelegenheid tot condoleren in het Zorgcentrum Boskoop, Boezemlaan 4 van 15.00 tot 16.00 uur. De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 12 september om 11.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Roemer te Boskoop. Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats bij vader. In plaats van bloemen zou moeder een gift voor het Reumafonds waarderen. Hiervoor staat een collectebus bij het condoleance register. Correspondentieadres: J.v.d. Meer-v.d. Heiden Reinette 30 2771 PE Boskoop Na een dapper gevecht, dat zij zo moedig heeft gestreden, hebben wij met een hart vol verdriet en dankbaar voor alle liefde die wij van haar mochten ontvangen, afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, oma en overgroot oma Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel van het Zorgcentrum Boskoop, afdeling Mendel hof en Irene 5, voor de liefdevolle verzorging. Nooit vragend, nooit klagend Je lasten in stilte dragend Je handen hebben voor ons gewerkt Je hart heeft voor ons geklopt Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht weduwe van Henk van der Heiden sinds 26 oktober 1994 Hans en Didi Christian en Christel V Ingrid en André Sophie, Pepijn Peter en Katinka Jasper Karlijn Jolanda en Richard Hélene en Rick Mandy en Joost Stefan Boskoop, 5 september 2011 Bedroefd delen wij u mede dat onverwacht, in zijn geliefde Frankrijk, is overleden mijn lieve man, onze broer, zwager en favoriete oom De begrafenis heeft dinsdag 6 september 2011 plaatsgehad op begraafplaats Thijmhof te Waddinxveen. 1 september 2011 Mina Druckerhoeve 18 2743 JD Waddinxveen Getroost dat de Heere hem tot Zich heeft genomen, maar ook intens verdrietig om het verlies, geven wij u kennis dat, na een moedig gedragen ziekte, in zijn Heer en Heiland is ontslapen mijn innig geliefde man, onze zorg zame vader en lieve opa Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Heidelbergse Catechismus, Zondag 1 In vrede en vol vertrouwen is zij heengegaan, onze lieve zorgzame mama, oma en oma-oma Maandag 5 september 2011 heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraaf plaats aan de Varenlaan te Ermelo. geboren .op 23 augustus 1918 te Waddinxveen overleden op 31 augustus 2011 te Putten Zijn laatste wens, om naar Huis te gaan, is nu vervuld. Arie en Mirjam Rhode, Arnon, Joram, Serah Annelies en Fred Daan Willyen Ronald Martijn en Feike Sander en Marieke Autobedrijf J. van Kints Hefbrugweg 9 (nabij Zeeman) Alphen a/d Rijn 0172-653574/06-51833159 www.jvankints.nl (tevens inkoop bouwmachines) UITVAARTVERZORGING Boekweitakker 1 -2743 DL Waddinxveen Klaproosstraat 16 3882 GD Putten Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Oor. 13:13 Ons eerst geboren zusje, in herinnering Heili Hanneke en Ronald Ole, Jip Michiel Joleen en Sezgin Pieten Margriet Marieke en Mesut Fatim, Jiyan, Evin Jonna Rosalijn Pieter Emmelie Riet Marleen en Benjamin Tineke en Klaas Corine en Casper Christie, Jesse Janneke Esther Frieda en Herman Celeste Nina Sandro uit aller naam Clasina van Laar-Vos Quinty weduwnaar van Nelly de Brij SHOWROOM Reijerskoop 265 Boskoop tel. (0172) 21 63 97 ^LEERDAM BOSKOOP Waddinxveen 5 juni 1925 De afscheidsdienst zal donderdag 8 september om 14.30 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Roemer te Boskoop, aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats. 1 mei 1924 19 december 1926 Email familieberichten® plmlokalemedia.nl Telefoon (010)469 92 08 Internet zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 4