I Geen geld bij Sonneveld! Nieuwe oogst elstar appels! voor maar Thijmhof uitgebreid Nieuwe collectie binnen potterie 2011/2012 is binnen! Schrijf je nu in voor de crea-workshop op vrijdag 7 zaterdag 8 oktober! Dierdorado helpt Dierendal met vijfhonderd euro Vind uw droomhuis Voor 17,95 reist u in het voetspoor van Geert Mak door Europa Goede cijfers Coenecoop College rL woensdag 21 september 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 13 Altijd actueel: de weekkrant.nl www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkrant.nl/webwinkel I 3 Europa serie 2:1944 -1992 Kijk voor meer info op www.groencentrumsonneveld.nl! U wilt groter wonen of juist kleiner. Kortom u zet uw huidige woning te koop en bent op zoek naar een nieuw stulpje. Kijk op onze website en vind uw droomhuis. T''1' "0 1 AANBIEDING AANBIEDING Sinds 2008 is er gewerkt aan een uitbreiding van de alge mene begraafplaats Thijmhof aan de Alberdingk Thijmlaan. Deze uitbreiding bevindt zich aan de noordkant van de be graafplaats, in de richting van het Gouwebos. De eerste twee jaar werd het gebied voorbelast met zand wat tijd nodig heeft om in te klinken. Vervolgens werd grond aangevoerd, onder andere van de voormalige voet balvelden van Be Fair. De leden van de raadscommis sie Openbare Ruimte brachten vorige week dinsdag vooraf aan de vergadering een bezoek aan de begraafplaats om de uitbrei ding te bezichtigen. Voor de uitbreiding zijn de sloten tussen de huidige begraafplaats en het Van de redactie Waddinxveen Groencentrum Sonneveld - Zijde 141 - 2771 EV Boskoop - Tel: 0172 462647 www.groencentrumsonneveld.nl. Deze aanbieding is geldig vanaf woensdag 21 september t/m zaterdag 24 september, zolang onze voorraad strekt! nieuwe deel gedempt. Ter ver vanging hiervan is er een grote vijver langs het Wilgenlaantje en een brede sloot tussen de begraafplaats en het Gouwebos aangelegd. De vissen zijn uit de gedempte sloot zijn tijdelijk el ders ondergebracht. In november 2010 is gestart met de inrichting van de begraaf plaats waarbij deze, uit kosten overweging, voor 1/3 deel is ingericht met uitzondering van het hoofdpad. Het resterende deel van de begraafplaats is in gezaaid met graszaad. Het mid delste deel bestaat uit een vijver en een nieuwe urnentuin die minder hoog is dan de rest van het terrein. Langs het hoofdpad zijn grote kastanjebomen aan geplant. Beide toegangspaden van de bestaande begraafplaats naar de uitbreiding zijn zo ge construeerd dat mindervaliden eenvoudig het hoogteverschil tussen bestaand en nieuw kun nen overbruggen. Vorige week dinsdag hebben raadscommissieleden een bezoek gebracht aan de uitbreiding van de begraaf plaats, die eerder dit jaar in gebruik genomen is. 2kg£i Waddinxveen Vanwege het 30-jarig be staan van Dierdorado is door eigenaren Hans en Marjan Lobbeek 500 euro geschon ken aan wethouder Kees de Jong, met de opdracht er een passende bestemming voor te vinden. Na overleg in het college is besloten om het geld te geven aan kinder boerderij Dierendal in het Wamaarplantsoen. Voorzit ter Ellen van Helden was blij verrast toen ze verzocht werd Waddinxveen Ruud Groot Uit de 4-maandelijkse mo- nitorgegevens van het Coene coop College blijkt, dat door meevallers de financiële po sitie sterk is verbeterd. Toch blijven er nog risico’s voor de gemeente, waar volgens Zweder Bergman (CDA) nu nog weinig zicht op is. In een vergadering van de commissie Samenleving vraagt hij zich af hoe het komt dat op het Coenecoop College in Boskoop het leer lingenaantal zakt, terwijl dit in Waddinxveen constant is gebleven. Claudia van der Toom (D66) vindt dat voor een goede monitoring, de gegevens snel beschikbaar moeten zijn en niet enige maanden later besproken moeten worden. Wethou der Dorenda Gerts zegt dat het grootste risico de afname van het leerlingenaantal is. “Alle inspanningen worden gericht om leerlingen te werven.” Volgende keer zijn de gegevens sneller beschik baar. naar Dierdorado te komen, om de cheque in ontvangst te ne men. “We hebben grote waardering voor ondernemers, die bij jubi lea iets terug willen geven aan de gemeenschap. Het college besloot direct dat het de dieren ten goede moest komen en dus was de keuze voor Dierendal niet zo moeilijk”, aldus De Jong. “Wij zijn afhankelijk van giften en donaties en zo’n steun in de rug is toch fantastisch”, jubelde Ellen van Helden. Hans Lobbeek, Ellen van Helden en wethouder Kees de Jong. FOTO RONALD STAM 50% KASSAKORINC op ons gehele assortiment GROENE KAMERPLANTEN Raadscommissieleden bekijken de uitbreiding van de alge mene begraafplaats Thijmhof. FOTO RONALD STAM.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 13