Samen optrekken? OKTOBERBONNENACTIE 1 Lees de krant online Hulp bij het huishouden Dorp kern Dorpskernwinkels oktoberbonnenactie Naar school? Naar de club? Zet jezelf met je vrienden op de foto www.deweekkrant.nl/nieuwevrienden Bijeenkomst over VPTZ voor mantelzorgers winkels Boskoop Volgende week in uw uw brievenbus «o* Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 21 september 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 15 Heel veel prijzen Ook af te halen bij verschillende dorpskernwinkeliers info@vierstroomhulpbijhuis 2 kanten bomvol met kortingen de hele maand oktober geldig! Zwemmen voor Kika LET OP!!! NIEUW C NU OP A4 FORMAAT U wil dat artikel nog eens lezen of die foto opnieuw bekijken. Maar dan blijkt de krant al met het oud papier weggegooid. Geen nood wat onze krant staat ook op de website. www.weekbladwaddinxveen.nl vierstroom g^- faaïF3 - '„te* In - a 1 I A-Z Waddinxveen a Uw persoonlijke situatie is ons uitgangspunt! Waam ■-■.A- Worden de huishoudelijke taken u te zwaar? Vierstroom Hulp Thuis staat voor u klaar met ASW gaat de Oranjewijk verlaten. Buurtbewoners willen er een park voor de in plaats. De hamvraag: Wil de gemeente samen met ons op trekken?, is vorige week door initiatiefnemer van het Oran- jepark, Arnold Tak, gesteld in de vergadering van de com missie Ruimtelijke Ordening. Onze medewerkers ondersteunen u bij uw huishoudelijke taken als u daar (tijdelijk) zelf niet toe in staat bent door bijvoorbeeld leeftijd, ziekte, een handicap of een ongeval. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden en helpen u op weg met de aanvraag van de indicatie. Meer weten? Kijk voor informatie over Hulp bij het huishouden op www.vierstroom.nl of neem contact op met Vierstroom Hulp Thuis via (079) 371 93 04. Waddinxveen Palet Welzijn afdeling man- telzorgondersteuning houdt vrijdag 7 oktober een the mabijeenkomst voor man telzorgen. Zij zijn welkom van 13.15 tot 15.00 uur in het Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 3. Ineke Groothuis van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) zal deze bijeen komst verzorgen. VPTZ is een landelijke organisatie die met geschoolde vrijwilli gers ondersteuning verleent aan mensen in hun laatste levensfase voor hun naasten. Het thuis ver zorgen van een geliefde in die moeilijke periode is erg zwaar. Vrijwilligers kunnen dan onder steuning geven door in overleg met de zieke en de familie een paar uur de zorg over te nemen, zodat de mantelzorger even rust kan nemen, een boodschap kan gaan doen, een fietstochtje maken enz. Aanmelden bij: l.engelen@paletwelzijn.nl of bellen naar 06-15031320. Naast hulp bij huishouden heeft Vierstroom ook andere diensten, daarover informeren wij u graag. Waddinxveen Zaterdag 24 september or ganiseren de medewerkers van Gouwebad de Sniep en vrijwilligers van Z en PC de Gouwe en de Reddingsbri gade een unieke uur-chal- lenge. Iedereen vanaf 9 jaar kan meedoen. Je hoeft zeker geen topsporter te zijn. Ie dereen zwemt op zijn eigen tempo. Voor jezelf en voor Stichting Kika (Kinderen Kanker Vrij). De uitdaging van deze chal lenge is: hou jij het vol om een uur lang te zwemmen? Hoeveel banen zwem jij in dat uur? Ga de uitdaging aan, alleen of samen met familie en vrienden. Starten kan om 13.00 uur voor de 9 tot 16-jarigen en om 14.30 uur vanaf 16 jaar. De in schrijving kost 5 euro. De zwemmers kunnen de uitdaging nog groter maken door sponsors te regelen. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting Kika! Voor meer informatie en in schrijving kan men terecht bij de receptie Gouwebad de Sniep, telefoon 0182- 630444. Hulp Thuis -nnaai- Weekblad voor Waddinxveen Het gaat om een terrein van zeven hectare. De gemeente heeft (uitgestelde) bouwplan nen; omwonenden willen een park. Een compromis lijkt na bij. Wethouder Cees Kroes: “Ik wil de recreatieve functie in de omgeving van het ASW-terrein graag versterken, maar dat wil ik wil in perspectief plaatsen. Van de zeven hectare die straks vrij komt, is een deel wellicht te gelden te maken door de ge meente. Daarnaast is ook een recreatieve functie mogelijk.” Arnold Tak heeft desondanks nog vragen. Hoe denkt de ge meente verloedering van het complex tegen te gaan? Wat Huizen of een park op het ASW-terrein aan de Willem de Rij- kelaan, ofbeide? Palet Welzijn houdt een bijeenkomst voor mantelzorgers. FOTO PR gaat de gemeente doen om de veiligheid van dit gebied te ga randeren, dus geen vandalisme, brandstichting? Wat gaat de ge meente doen in 2012 met ter rein en opstallen? Wijzigingsbevoegdheid: van sportdoeleinden in woondoel- einden, klopt dit? Hoe gaat de gemeente van deze bevoegdheid gebruik maken? Hoe staat u te genover het standpunt van de omwonenden en onderschrijft deze commissie de doelstelling van de omwonenden? Wij wil len samenwerken met gemeen te. En de gemeente met ons? Is het haalbaar het Oranjepark in een nog te bepalen beheersvorm te krijgen, zodat de omwonen den meer verantwoordelijkheid dragen en inbreng kunnen krij gen, zoals openen/sluiten hek, bij beheer, inrichting, toezicht? Wil de gemeente samen met ons optrekken? www.oranjepark.ril O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 15