ALLE MEUBELEN o tot BOXSPRINGS! en TEL. 0182-632441 -WWW.VERMAASWOONSELEKTIE.NL KANAALDIJK 30 WADDINXVEEN ^NSGK e KrantieBP ■Contantje ook alle MATRASSEN wiag 2 1 veilig kan spelen. Onze speeltuin. Waar Brandon op de gehele unieke voorraaa! Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 21 september 2011 Weekblad voor Waddinxveen/Gouwe Koerier pagina 16 Na 47 jaar werkzaam te zijn geweest in het interieurvak, waarvan 26 jaar als zelfstandig ondernemer, hebben wij, Lenie en Jan Vermaas besloten per 01-01-2012 de activiteiten van ons bedrijf Vermaas Woonselektie Waddinxveen bëeindigen. te te Giro 552000 I I ONZE GEHELE TOUCHE COLLECTIE Onderdelen over de IJssel Herbenoeming Van Ardenne Kunstbende is gestart www.krantjecontantje.nl Verkoop van bekende merken zoals: Touche - Gealux - Harvink- Interstar- van Bree- Brinkmann. Jeugdtheater huis is bezorgd II f llll!!!llllllWT I N WOONSELEKTIE B.V. Help mee en word collectant. Meld u aan via www.nsgk.nl LEDEREN BANKEN EN FAUTEUILS NU MET HOGE KORTINGEN Vergaderingen op internet ZONDAG 25 SEPTEMBER geopend VAN 11.00-17.00 UUR Gratis advertentie F- vergaderingen die uitgezonden worden op internet is te vinden op u7tuu7.zuid-holland.nl. Gouda/Regio Een bijzonder moment in de aanleg van de N207 Zuid- kan de heuvels zien, die komend theaterseizoen in Zuid-Holland te zien zijn. Regio Het bestuur van het Product schap Tuinbouw (PT) draagt unaniem Agnes van Ardenne voor herbenoeming voor een nieuwe zittingstermijn voor. Van Ardenne volgde per 1 juli Tjibbe Joustra op. De Kroon benoemt een voorzitter van een productschap iedere keer voor een periode van twee jaar. Na het vertrek van Joustra werd Van Ardenne in juni van dit jaar benoemd voor de rest van het jaar 2011, als zijnde de resteren de tijd van een benoemingsperi- ode. Bij herbenoeming door de Kroon geldt dit voor de periode 2012 tot en met 2013. Regio Kunstbende, dé talentenjacht voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar met dertien voor ronden door heel Nederland, is van start gegaan. Op zaterdag 11 februari vindt de voorronde van Kunstbende Zuid-Holland plaats in Theater Zuidplein in Rotterdam. Jongeren die uitblinken in Dans, Muziek, Theater Performance, Expo, Fashion, Film Animatie, Taal en DJ kunnen zich inschrijven via de website. De winnaar voor elke catego rie wordt gekozen door een professionele jury. Alle eerste prijswinnaars plaatsen zich in het najaar uiteindelijk voor de landelijke finale in Amsterdam. Het thema is dit jaar ‘Vreemd’. Kunstbende zoekt de verborgen talenten door heel Zuid-Hol land. Jongeren in Den Haag, Gouda, Zoetermeer, Leiden en Rotterdam en omstreken zien Bijverdienen vanaf dertien jaar met huis-aan-huis kranten bezorgen. WGG6N6R Media Week krant .ni westelijke Randweg Gouda is aangebroken. Op dinsdag 27 en woensdag 28 september zet aannemerscombinatie GG 207 in opdracht van de provincie Zuid-Holland een aantal im mense onderdelen van de brug over de Hollandsche IJssel op locatie in elkaar. Waaronder een ophaalklep van 225 ton en twee balanspriemen van 350.000 kilo per stuk. De onderdelen worden over het water naar de brug gevaren. Een enorme drij vende kraan hijst de gevaartes op hun plaats. Voor omwonen den en andere geïnteresseerden is er een speciale kijkplek om de werkzaamheden te bekijken. Deze plek bevindt zich op de Schielandse Hoge Zeedijk in Gouda (naast Sluiseiland) en is te herkennen aan de vlaggen van de provincie, gemeenten en aannemer. De kijklocatie'is alleen bereikbaar per fiets of te voet. De werkzaamheden vin den beide dagen plaats tussen 04.00 en 22.00 uur. De exacte planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Een in formatiebord toont bezoekers de meest recente info. Bij slecht weer kan de operatie worden uitgesteld. Brandon heeft een handicap. In speel tuin 'het Haarlerhofje' kan hij gewoon zorgeloos spelen met andere kinde ren, want de speeltoestellen zijn aan gepast. Dankzij onze hulp is het ook een beetje ónze speeltuin. Zo steunt NSGK honderden projecten voor kin deren en jongeren met een handicap. En daar hebben we u bij nodig. gaan we de komende tijd in ge sprek met de leden van de Pro vinciale Staten, maar ook met de betrokken gemeenten.” Het Jeugdtheaterhuis organi seert al twintig jaar kunstedu catieve activiteiten in Zuid-Hol land. Op 1 oktober 1991 gaf de Jeugdtheaterschool de allereer ste les in Gouda. In twintig jaar veranderde de organisatie van Jeugdtheaterschool in Jeugd theaterhuis met afdelingen in Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gorinchem, Leiden en Maassluis. De activiteiten werden uitge breid met voorstellingen en projecten, waarmee jaarlijks duizenden kinderen en jongeren in de provincie Zuid-Holland en daarbuiten bereikt worden. Op zaterdag 1 oktober viert het Jeugdtheaterhuis zijn twintigste verjaardag in Gouda. Het feestprogramma, met onder andere dans, muziek, musical, toneel en stand-up philosophy, wordt verzorgd door oud-leer- lingen, die hun weg hebben gevonden in het professionele circuit. Ook geven leerlingen van het Jeugdtheaterhuis een preview van de nieuwe voorstel lingen Ivan en de honden en Je Regio Het Jeugdtheaterhuis is be zorgd over het uitgesproken voornemen van gedeputeerde Han Weber (D66) om de pro vinciale bijdrage aan het Jeugd theaterhuis te stoppen. Eerder was in het hoofdlijnenakkoord 2011-2015 al te lezen dat de provincie cultuurparticipatie en -educatie niet meer als kern taken beschouwt en die daarom niet langer wil financieren. Recent heeft Weber de directie en leden van de Raad van Toe zicht laten weten dat hij daarom voornemens is om met ingang van 1 januari 2013 de bijdrage aan het Jeugdtheaterhuis te stoppen. Directeur Theo Ham: “Wij zijn bezorgd over dit voor nemen en de consequenties die dit zal hebben voor de activitei ten van het Jeugdtheaterhuis. Wij zijn immers een provinciale organisatie bij uitstek. Daarom vanaf deze maand het nieuwe campagnebeeld. Meedoen? Schrijf je in via www.kunst- bende.nl. GELEGEN NAAST DE COENECOOPBRUG STOPT/ voor het gehandicapte kind Regio De vergaderingen van de Sta tencommissies worden vanaf vandaag, woensdag 21 septem ber, uitgezonden via de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl. De com missie Verkeer en Milieu bijt woensdag om 14.00 uur het spits af. Op de agenda van de commissie Verkeer en Milieu staat onder meer het inpas- singsplan voor de Extra Gou- wekruising. Om de bereikbaarheidsproble- men rondom de Gouweknoop aan te pakken werkt de pro vincie met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de deelnemers aan de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuid- plas (ROZ) aan het project ‘Pa- rallelstructuur A12 knooppunt Gouw’. Onderdeel van dit pro ject is de Extra Gouwekruising. Het voorliggende inpassingplan maakt de aanleg van de Extra Gouwekruising planologisch- juridisch mogelijk. Meer informatie over de T-—- De leukste W*» ’UB

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 16