8 8 Puzzelen met Wellantcollege Muzikaal spektakel! Ludieke prijsvraag van Zorgcentrum Boskoop Braderie is dorpsfeest voor jong en oud Motorsleepboten luiden 33e braderie in Verenigingen Amnesty Optreden Creatief Speelotheek Het programma van de Boskoopse braderie is te vinden op onze website. z ff Altijd actueel: de weekkrant.nl Programma braderie T www.gouwekoerier.nl Verschillende verenigingen, organisa ties en scholen als het Wellantcolle ge, Boskoop Creatief, Amnesty en de speelotheek presenteren zich op de braderie. Lees meer op onze website. www.gouwekoerier.nl Boskoopse Braderie Braderie is dorpsfeest voor iedereen. De coverband Co-Starring op de braderie. Ook het Wellantcollege staat op de braderie. ARCHIEFFOTO GK FOTO: PR FOTO: PR In de kraam van Zorgcentrum Boskoop is veel te beleven. Zo houdt dit centrum van Zorg- partners een ludieke prijsvraag waarmee prijzen als een brood- bakmachine en een wijnkistje met twee Chianti’s valt te win nen. Iedereen die meespeelt, krijgt een waardebon waarmee in restaurant ‘De Boomgaard’ aan de Boezemlaan 4 in Bos koop voor 1,25 euro een kop koffie of thee met appeltaart kan worden gekocht. Wie dat Tijdens de Boskoopse braderie zijn ze niet alleen te zien, maar vrijdag 23 september om precies 14.00 uur zijn ze ook te horen: zes motorsleep- boten van de Nederlandse historische binnenvaart, die met getoeter de 33e Boskoopse braderie starten. Vier mo- torsleepboten liggen aan de Barendstraat en twee exem plaren zijn te vinden aan de loswal Den Ham. De schip pers en de bemanning van de doet, maakt ook nog eens kans op een uitgebreid diner voor vier personen. Behalve voor de prijsvraag, kan het publiek ook voor bijvoorbeeld wenskaarten, het opmeten van de spier kracht door een fysiothe rapeut en voor informatie over wonen en zorg in de kraam van het Boskoopse zorgcentrum terecht. Meer info: www.zorgpartners. nl/boskoop. motorsleepboten vertellen graag over hun schip. En als de ware liefhebber zich aandient en ernaar vraagt, mag er zeker een kijkje aan boord genomen worden. Bijna geen enkele antieke sleepboot is identiek, omdat iedere scheepswerf volgens eigen inzicht en volgens de specifieke wensen van de opdrachtgevers de schepen bouwden. Meer info: www. motorsleepboot.nl. prijswinnaar ontvangt een Logitech headset met verstelbare microfoon. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 28 september in het Wellantcollege. Een groot warenhuis zon der dak: de 33e Boskoopse braderie wordt vrijdag 23 en zaterdag 24 september gehouden in het centrum van Boskoop. Rond de 135 deelnemers bevolken het centrum met marktkramen, attracties en verkoopwagens. Vrijdag om 14.00 uur wordt de braderie officieel geopend door burgemeester Rijsdijk. Die dag is de braderie geopend tot 22.00 uur. Zaterdag begint de braderie om 5.00 uur met de kinderrommelmarkt en duurt tot 17.00 uur. Dit jaar wordt de weekmarkt op zaterdag bij Boskoop Creatief is tijdens de Boskoopse braderie op vrijdag 23 en zaterdag 24 september aanwezig met twee kramen. Docenten en bestuursleden laten voor beelden zien van cursussen en workshops. Ook ver strekken ze informatie over het najaarsprogramma, dat op 1 oktober van start gaat. Meer info: www.boskoop- creatief.nl. Speelotheek De Speelstek staat twee dagen lang met een kraam op de Boskoopse braderie. Het publiek kan ‘Reuze 4 op 1 rij’ spelen en er is een grabbelton. Meer info: www.despeelstek.nl. het parcours van de braderie betrokken. Deze begint aan de Koninginneweg en loopt tot aan de Voorofscheweg. Voor jong en oud zijn er tal van ac tiviteiten. Manege Bentwoud laat kinderen op een pony rijden, er staat een springkus sen op het Gouweplein en er zijn optredens van De Uitbla- zers, Funny House Jazzband, Clown Polletje en De Trouba dours. Studio Da Danza treedt op met zo’n zestig dansers op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur en op zaterdag van 11.00 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 14.30 uur. Op de braderie in het centrum van Boskoop treden verschil lende bands en muziekvereni gingen op, zoals Harmonie Concordia, Hard Zat, de Bill Sousa Jazzband en de veelzij dige coverband Co-Starring. Deze coverband bestaat uit vijf eigenwijze, getalenteerde en professionele muzikanten en tovert elk feest om tot een muzikaal spektakel! Fleur Endeveld en Frede- rique Wortman van groep 8 van de Ichthusschool treden vrijdag 23 september op tussen 16.00 en 17.00 uur op het podium bij het Gouweplein. Deze jongste telgen van Boskoopse goede doelen organisatie Musica for Life brengen liedjes ten gehore. Het bedrag wat hiervoor is toegezegd wordt op rekening van Stichting Wanawa gestort. Onder het motto ‘Geef ze een toekomst’ voert de Boskoopse Amnestygroep, tijdens de Boskoopse bra derie, actie tegen discrimi natie van Romakinderen op Slowaakse scholen. Iedereen kan bij de Amne sty-stand een petitie onder tekenen. Ook wordt er een prijsvraag gehouden. deelnemers kunnen mooie prijzen winnen. De eerste prijs is een Sony Cyber-shot DSC-S3000 camera en de tweede prijs een Apple iPod Shuffle MP3-speler. De derde Muziekvereniging Excelsior houdt zaterdag 24 september op het plein voor De Pastorie het braderieconcert. Vanaf 13.00 uur is het de beurt aan C-Akkoord onder leiding van Jeroen Wentel. Om 14.00 uur neemt het grote orkest plaats. Excelsior laat bekende Amerikaanse muziek horen van onder meer Billy Joel, Elvis en Mi chael Jackson. Meer info: www.excelsiorboskoop.nl. FOTO: PR Zes motorsleepboten luiden de braderie in. ARCHIEFFOTO GK Wellantcollege Boskoop houdt tijdens de braderie op vrijdag 23 en zaterdag 24 september een puzzelwedstrijd voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Ook kunnen zij door een filmimpressie kennis maken met de activiteiten en lessen van het Wellantcollege. In de stand van Wellantcollege zijn tien vreemde voorwerpen te zien waarvan de naam moet worden geraden. Die voorwer pen hebben op een of andere manier iets te maken met de vakken die op Wellantcollege worden gegeven. De deelne mers van de puzzelwedstrijd moeten raden welke vakken dat zijn. In voorgaande jaren bleek dit geen gemakkelijke opgave te zijn, daarom mo gen de deelnemers de hulp inroepen van hun ouders. De gt.Kj- I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 18