11 How+kMAhS dracht DUPREE Ontspanning en kameraadschap I I i 280.000,v.o.n. Word ook vrijwilliger WEG MET DE DUBBELE WOONLASTEN! Wonen op stand... aan de Houtmansgracht Nu 79,-; sla die oude beelden direct op SD card op Aen A+ T d Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 21 september 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 27 Negatiefscanner Schitterende appartementen met parkeergarage in het centrum van Gouda. www.deweekkrant.nl/webwinkel Je moet er staan als iemand je nodig heeft Het is Europees jaar voor het Vrijwil ligerswerk. Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen en Weekblad voor Wad- dinxveen besteden aandacht aan bij zondere Waddinxveense vrijwilligers. www.weekbladwaddinxveen.nl MAKELAARS O.G. d I b Luxe grachtenappartementen vanaf Scherp geprijsde binnenstadsappartementen vanaf 149.000,- vo n Europees par van het vrijwilligerswerk 2011 Vrijwillige brandweermannen Henk van Vliet en Barend Emmerzaal. FOTO RUUD GROOT V.UC. 0182-55 12 55 www.dupreemakelaars.nl 0182 - 53 84 00 www.boer-qouda.nl Als u nu kiest voor een comfortabel appartement aan de Houtmansgracht, dan zorgen wij dat u in alle rust uw oude woning kunt verkopen. Want bij de aankoop van een top-appartement hoort nu eenmaal een topservice. Mét garantie! In het vrijwillige brandweer korps zijn zowel mannen als vrouwen actief. Er is een aantal uiterst ervaren vrijwil ligers die al vele jaren bij de brandweer zijn en ook jonge ren die zich hiervoor aanmel den. Henk van Vliet is al 30 jaar vrijwillige brandweerman en Barend Emmerzaal is er nu 3 jaar actief bij betrokken. Ruud Groot Waddinxveen Maar het brengt wel een gro te verantwoording mee? Henk: “Ik zit er nu 30 jaar bij en je weet vooraf dat het wel vrijwillig is, maar niet vrijblij vend. Je moet er staan als men jou nodig heeft”. Barend: “Ik ben pas 3 jaar bij de Vrijwillige Brandweer. In het begin moet je natuurlijk veel leren en daarom ging ik regelmatig op cursus”. Daar gaat dus veel tijd in zit ten? Energielabel - ■- ik dagelijks mee bezig. Maar als dan die pieper afgaat, ben je daar direct volledig op gecon centreerd en leidt dat af van je dagelijkse werk”. Barend: “Voor mij levert dit kameraadschap op want je werkt intens samen en na afloop verwerk je alles geza menlijk. Je leert relativeren en aanpakken en je kunt wat voor een ander betekenen”. Waarom bent u bij de Vrij willige Brandweer gegaan? “Het is eigenlijk vanzelf gegaan. Mijn vader zat bij de brandweer en ik ben er op mijn achttiende automatisch ook bijgekomen”, zegt de 48 jarige Henk van Vliet. Barend Emmerzaal (27): “Eigenlijk heb ik daar nooit zo over nagedacht. Een buurman vroeg me eens te komen kijken en na die oefening bén ik er di rect gebleven”. Vrijwillige brandweermannen doen het meeste werk Hoewel de brandweer in Waddinxveen met nog 24 andere korpsen is samen gegaan in de Brandweer Hollands Midden, wordt de hulpverlening voor een groot Kunnen jullie dat combine ren met het werk? “Een werkgever moet daar wel flexibel in zijn. Ik heb zelf ook een aantal mensen in dienst die bij de Vrijwillige Brandweer zijn en je weet dat er ineens een op roep kan komen en dan moeten ze er staan, zegt Henk”. Barend: “Ik heb nu sinds kort werk bui ten Waddinxveen waardoor ik niet zo makkelijk oproepbaar ben, maar alle andere momen ten ben ik er natuurlijk wel”. Het vraagt dus veel van jul lie? “Niet alleen van ons, maar ook van onze partners. Het kan voorkomen dat je samen iets gepland hebt en dat het op het laatste moment niet door kan gaan vanwege een oproep. Het is dus erg belangrijk dat er be grip is voor dit werk in jouw di recte omgeving”, zegt Henk. Wat krijg je er voor terug? Henk: “Voor mij is het ook ont spanning. Ik geef leiding aan een aantal bedrijven en daar ben deel uitgevoerd door vrijwil ligers. Er is ook ander vrij willigers werk. Kijk op: LUUTW.urijtuilligerswerk- tuaddinxveen.nl Barend: “Die cursusavonden vragen best wel veel tijd, maar nu dat voorbij is valt het wel mee. Maandagavond is onze oefenavond en verder weet je nooit hoe vaak er een uitruk is, maar gemiddeld ben je er zo’n 6 a 7 uur per week mee bezig”. RANDWEER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 27