I I CBCI: oplossing voor starters I I Bekendmaking Van der Linde mode en lingerie Dorpsstraat 138 Hazerswoude I Rijnland SPd?°4G £oo uur r I Nieuw: natuurlijke oplossing bij piasproblemen als gevolg van goedaardige prostaatvergroting 1 c, 1 20.00* J ÜÜR J BIJ VAN DER LINDE MODE EN LINGERIE Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 21 september 2011 Weekblad voor Waddinxueen/Gouwe Koerier pagina 32 I I \/a& dfi U bent van harte welkom in onze winkel Dorpsstraat 138 Op dinsdagavond is er in samenwerking met kapsalon de Hoofdzaak een metamorfose. I j m F (Advertorial) ...TiüijüLüihk.. Beleid diepe plassen ter inzage X het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden Het hoogheemraadschap maakt gebruik van servicenormen. Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net. Kijk voor meer informatie op www.avogel.nl of bel met de A.Vogel Gezondheidslijn: 0900 - 2 46 46 46 (10 cent per minuut). Leiden, 21 september 2011 Advertorial <- i ff vil Droge voeten, schoon water Nachtelijk plassen? Nadruppelen? Veel mannen met plasproblemen door een goedaardige prostaatvergroting (BPH) hebben baat bij een natuurlijke behande ling met extracten van de zaagbladpalm- vrucht. In Duitsland en Zwitserland worden deze extracten al veelvuldig toegepast bij BPH. Het vet- en olierijke vruchtvlees van de zaagbladpalm bevat namelijk stoffen die plasproblemen bij goedaardige pros taatvergroting verminderen. Goedaardige prostaatvergroting is een normaal ouderdomsverschijnsel dat door een arts wordt vastgesteld. Maar liefst 50% van de mannen van 50+ heeft ermee te maken. Door de vergrijzing in Neder land zal dat percentage de komende jaren naar verwachting flink stijgen. Hoewel de aandoening meestal goedaardig is, kan prostaatvergroting de kwaliteit van leven wel beïnvloeden. Typische verschijnselen zijn namelijk het moeilijk op gang komen van het plassen, een zwakke urinestraal, de blaas niet goed kunnen legen, bin nen twee uur opnieuw moeten plassen, moeilijk kunnen ophouden van de urine en meerdere malen per nacht moeten plassen. A.Vogel ProstaforceMedis een nieuw en 100% natuurlijk traditioneel kruiden- geneesmiddel op basis van extracten van de zaagbladpalmvrucht. Het kan worden gebruikt bij plasproblemen als gevolg van een prostaatvergroting. De capsules bevatten 320 mg sterk geconcentreerd extract van de zaagbladpalmvrucht (Sabal Serrulata). Eén capsule per dag is dan ook genoeg om de plasproblemen te vermin deren. 88% van de gebruikers is tevreden over ProstaforceMed”. ProstaforceMed* is als eerste traditionele kruidengenees- middel bij plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting geregistreerd en mag alleen bij apotheken verkocht worden. Een verpakking van 30 capsules heeft een adviesprijs van 13,95. A.Vogel ProstaforceMed* is nu verkrijg baar bij Kring Apotheek Van den Dries. Kom langs bij Kring Apotheek Van den Dries aan de Zuidplaslaan 434-438 te Waddinxveen voor een deskundig ad vies. Tel.nr. 0182-633000 Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het beleid ten aanzien van de diepe plassen geactualiseerd. Het beleid regelt verschillende zaken rondom diepe plassen, zoals het streefbeeld, koelwaterlozing, toepassen van grond en baggerspecie en ontgrondingen. Toelichting Sinds 2000 kent Rijnland het beleidskader herinrichting diepe putten. Dit is in 2006 aangescherpt in het beleid diepe putten. De afgelopen jaren is invulling gegeven aan de KRW-opgave en is er een geheel nieuw wettelijk kader voor het toepassen van grond en baggerspecie in diepe plassen (het Besluit bodemkwaliteit). Dit is aanleiding geweest om het beleid diepe putten uit 2006 te actualiseren. Ook het beleid rondom koelwater en ontgrondingen is hier in meegenomen. Inspraakprocedure Het beleid diepe plassen ligt van 22 september 2011 tot en met 4 november 2011 ter inzage op het volgende adres: U kunt tot en met 4 november 2011 uw gemotiveerde zienswijzen over het beleid diepe plassen indienen bij: Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland T.a.v. de heer J. Oosterbaan Postbus 156 2300 AD Leiden Meer informatie? Voor vragen kunt u terecht bij het servicepunt. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 071 -3063020 of via e-mail servicepunt@rijnland.net. U kunt het beleid diepe plassen ook digitaal inzien op: http://www.rijnland.net/diepeplassen De toegang is gratis maar wij willen graag weten op welke show u aanwezig wilt zijn, zodat wij voor u een zitplaats kunnen reserveren. U kunt dit in de winkel aan ons doorgeven. Uiteraard kan dit ook telefonisch 0172 589203. Professionele uitstraling Marco Hillen en Wouter van der Kort spreken uit eigen ervaring. Beiden zijn student aan de Universiteit van Lei den en zijn tevens jonge on dernemers. “Natuurlijk kun je met een potentiële klant afspreken in een restaurant, maar dat is vaak onrustig. Een eigen kantoor is beter, maar je betaalt er ook voor “Als er geen scheiding is tus sen werk en privé, kan je dat op een gegeven moment op breken. Je bent professioneel en wil ook zo overkomen, maar je klanten moet je in je huiskamer ontvangen. En omdat je huisadres tevens je bedrijfsadres is, valt de post op je eigen deurmat. Voor dat je het weet, ben je 24/7 bezig met je bedrijf.” Het merendeel van de startende ondernemers werkt vanuit huis. Niet al leen uit kostenbesparing, maar ook omdat het niet altijd nodig is continue over kantoorruimte te beschikken. Maar werken vanuit huis brengt ook nadelen met zich mee. CBCI biedt een oplossing. als je de ruimte niet gebruikt.” Met Central Business Center International (CBCI) creëerden Marco en Wouter de oplossing voor (startende) ondernemers, die een professionele uitstraling voor hun onderneming willen. traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op reeds lang bestaand gebruik. Lees voor gébruik de bijsluiter. Pakketten Op het bedrijventerrein Zout man in Reeuwijk hebben zij de beschikking over een pand, dat als bedrijfs- en postadres kan dienen voor de bij hen aange sloten ondernemers. “Wij bie den drie pakketten aan. Het basispakket van 75 euro per maand biedt de ondernemer een bedrijfs- en postadres, zo dat werk en privé gescheiden blijft. In het Pluspakket ko- Hoogheemraadschap van men er ook telefoonservice en flexplekken bij en in het Plus pakket Sport kan onbeperkt gebruik worden gemaakt van de inpandige sportruimte.” Buiten de pakketten om kan kantoorruimte gehuurd wor den voor presentatiedoelein- den of cursussen. Wie aangesloten is bij CBCI huurt tegen gereduceerd tarief. “Daarnaast leer je op een infor mele manier andere onderne mers kennen, want tijdens het sporten of onze maandelijkse netwerkborrel breidt je netwerk zich automatisch uit.” CBCI, Leeghwaterstraat 31-6 in Reeuwijk, tel.: 0182-600623. Of kijk op de website www.cbci. eu. Marco Hillen en Wouter van der Kort verzorgen ook reclame voor het MKB in Boskoop en Waddinxvee. FOTO: PR U kunt, als u een metamorfose wilt, zich op de avond zelf opgeven. Er wordt om 20.00 uur geloot wie ervoor in aanmerking komt. Reeuwijk f MODESHOW 2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 32