Bokster naar de Spelen Vrouwen massaal naar v.d. Linden 3,50 Wintervlolen 3,50 Ruim 1400 m2 I NU Op onze snijbloemenafdeling div. kleuren llll^ NU: 12 voor forst 1 Lekkerste recepten Grote bazaar per stuk 0.50 Plaats die foto met je vrienden en win kaartjes voor de musical Zorro Gemeente zoekt slachtoffers Cadeau-/sfeerartikelenr tuin-, kamerplanten en snijbloemen Ze zijn er weer Met dit jaar mooie nieuwe tulpen!! -f Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 21 september 2011 Weekblad voor Waddinxueen pagina 6 Ook gek van musicals? www.deweekkrant.nl/nieuwevrienden I <J)e nieuwste trends f Weinig tijd en toch iets lekkers op tafel zetten. Of op zoek naar een recept voor etentje met vrien den. U vindt ze op onze website. Elke dag een nieuw recept. www.weekbladwaddinxveen.nl BLOEMEN- EN PLANTENCENTRUM L Plant ze nu inrTTTt li. 1 HH FOTO: ROY BEUSKER Waddinxueen De Waddinxveense bokster Marichelle de Jong. FOTO PR Waddinxueen Bij de Van der Linden Groep in Waddinxveen was vorige week een hoofdrol weggelegd voor de dames. Speciaal voor hen was een ‘Ladies Night' georganiseerd. Ons land zal volgend jaar voor het eerst vertegenwoordigd worden in het vrouwenboksen tijdens de Olympische Spelen in Londen. En die vertegen woordiger zou wel eens een Waddinxveense kunnen zijn: Marichelle de Jong. Leontien van Moorsel. Zij was aanwezig met haar stichting Leontien Foundation en haar eigen kledinglijn. De Leontien Foundation stelt zich ten doel om iedereen met anorexia bij te staan. Voor dit goede doel is er die avond bijna zeshonderd euro opgehaald. Studio Da Danza uit Wad dinxveen zorgde voor een spectaculaire dansshow. De modezaken Bac, Bengel en Bijl 11 uit Zevenhuizen ver zorgden een stijlvolle mode show. Tevens waren er praktische workshops over alle ins en outs van een auto. De in het roze geklede monteurs zorgden muziek en sportdemonstraties. Er zijn optredens van vocaliste Bertha (uit Gouda) die furore maakte tijdens Popstars bij SBS. Natuurlijk ontbreekt ook de Molukse muziek van Mari chelle die van Molukse komaf is niet, vertolkt door de Molukse band Dessinband MMV en met zang door de Molukse zangeres Willy Manusama en dj’s Bun- galung, Mortimer en Mobius. Voor sponsors en genodigden is er voorafgaand aan de be nefietavond een Moluks diner. Vanaf 20.00 worden de hapjes verzorgd door een Molukse ca tering. De toegang is 10 euro. Waddinxveen Op 1 oktober is er van 9.00 tot 16.00 uur een grote ba zaar bij de Immanuëlkerk aan de Beatrixlaan in Wad dinxveen. Het hoofddoel van de bazaar is natuurlijk de Immanuëlkerk en de di aconie. Daarnaast gaat een groot deel van de opbrengst naar de Stichting Ambulan ce Wens. Deze stichting laat wensen van mensen die niet lang meer te leven hebben in vervulling gaan. Andere goede doelen zijn: Vrienden van Zorgcentrum Souburgh (voor de aanschaf van mate rialen), Stichting Hulpverle ning Oekraïne voor zieken huisbenodigdheden en de Stichting Kinderhuis Pino- kio, een tehuis voor straat kinderen in Brazilië. Vrijdagavond 30 september van 19.00 tot 20.30 uur is er in de kerk voorverkoop van boeken, platen en cd’s. U kunt nog spullen inleveren voor de bazaar op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 september van 19-20 uur bij de kerk aan de Beatrix laan. Wilt u grote spullen la ten ophalen? Belt u dan met 615558 of met 616788. Een groot aantal bedrijven uit de regio waren aanwezig met een stand, en daar werden al lerhande damesproducten aan geboden. De bezoeksters wer den verwend met proeverijen, en men werd op de hoogte ge bracht van de laatste fashion-, haar- en woontrends. Een speciale gast dit jaar was 2e Bloksweg 2, Waddinxveen Tel. (0182) 612559 Fax (0182) 631 735 email: info@centrumverkleij.nl Ze is veelvuldig Nederlands Kampioene boksen in de klas se tot 69 kg. De Jong bereidt zich inmiddels intensief voor om de Olympische Spelen van 2012 in Londen te halen. Op zaterdag 24 september wordt een benefietavond georga niseerd voor de Olympische kandidaat uit Waddinxveen. Want een pre-Olympisch jaar met trainingen en toernooien kosten zeer veel geld. De Jong hoopt dan ook op steun van de Waddinxveners Op het sportcomplex van voet balvereniging ASW aan de Wil lem de Rijkelaan verwelkomt Marichelle de Jong potentiële sponsoren en anderen uit Wad dinxveen voor een avond met met heel veel plezier voor de begeleiding. De Ladies Night vond voor de derde keer plaats en was wederom een enorm succes. Meer dan negenhonderd be langstellenden bezochten de showroom en genoten van de gezellige en volledig verzorg de avond. Aan het eind van de avond kregen de dames een leuke goodie bag mee en een mooie plant beschikbaar gesteld door Woonwinkel de Bokkesprong uit Gouda. Meer foto’s en informatie kunt u terug vinden op onze web site: tututu.uanderlinden-groep.nl Waddinxveen Voor een grote nooddrink- wateroefening op 5 oktober zoekt de gemeente figuran ten, die de rol van ‘slachtof fer’ willen spelen. Aan deze rampenoefening doen ruim dertig medewerkers mee van de gemeente en drinkwater bedrijf Oasen. De oefening vindt plaats op het Raad huisplein en duurt van 9.00 tot 12.00 uur. Bij het distri butiepunt worden slachtof fers opgevangen van een fic tieve ramp in Waddinxveen. Het gaat om een situatie kort na het uitvallen van het drinkwater in de gemeente. Alle slachtoffers melden zich bij het distributiepunt en de medewerkers van de ge meente zorgen voor het uit delen van water. Als figurant speelt u de rol van slachtoffer die water komt halen bij het distributiepunt. Deskundige figurantenbegeleiders zullen u coachen. Informatie: me vrouw Wilma Boom, 038- 4607952. Aanmelden: tutuu7.cc-groep.nl wFerkleij I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 6