Weekblad voor Waddinxveen klein Schitterende kerstshow! BELASTINGVRIJ FWëcht een WS iTVU i® Bi w girK8H! Kussen en wegwezen bij NS station Waddinxveen van Sint Gratis inloopspreekuur Arbeidsrecht tip *J Klik Win! Eigen nieuws Automobilisten die treinreizigers af halen kunnen kort gratis parkeren Woensdag 23 november 2011 Ravenhorst 27 NOVEMBER KOOPZONDAG! VAN 12.00 TOT 17.00 UUR KUK VOOR ALLE IDKESSlNtH 0PEHIM6STU0EM OP VfWW.FOTOKLEIH.NL VAN DERXHOEK Stabilo pen VOOR 3.95 MMIHIEVIELI) www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl I ‘t Suyt I DEÜÉHELEW EEK'. cvanderhoek.nl kon wilhèlmÏnaplein 5, w’veen'^sonneveld.nu Doe de gratis Verzekering Check Voor wie: Wanneer: Waar: COMPUTER of LAPTOP DEFECT? COMPUTER REPAIR CENTRE.nl Mercuriusweg 38 T. 0182 - 636465 lets meegemaakt, dat u met an dere Waddinxveners wilt delen. Of u wilt u iedereen laten weten dat u een expositie, lezing of buurtfeest organiseert. Zet het op onze site. CV-KETELS RADIATOREN VASTE LAGE PRIJZEN 50 vestigingen in Nederland 50.000 artikelen online r 0900-23 56 897 www.warmteservice.nl (06) 54356665 DEZE WEEK HET COMPLETE ASSORTIMENT Montfoort Vleuten Utrecht Riessen^ werknemers en werkgevers elke dinsdag- en donderdag middag van 15.00 - 16.00 uur Klein Amerika 17 te Gouda Muziekwinkel Mos en Spetter in Waddinxveen houdt een speciale actie voor de lezers van het Weekblad voor Waddinxveen. Mos en Spet ter geeft twee keer een beginnersgitaar van 95 euro weg. Ga naar onze website en win! hXakeenpunü zondag open 10.00 tot 17.00 uur 24 uur Service O 7 dagen per week |VIDE> AUDI» TV 1 T1F Uw s |\3jWARMTESERVICE Lees verder op pagina 11 Stefana Verweij heeft een (parkeer)plan gemaakt voor het NS station. FOTO RIEKELT BEZEMER www.zorgenzekerheid.nl KLEIN IN PRUS, GROOT IN SERVICE! niNBOuw*MTitm ^DvoCAïE^ Telefoon 0182-541 444 Klein Amerika 17, Gouda www.vanriessenadvocaten.nl In het kader van de actie ‘Dit kan beter' heeft de 15-jarige Stefana Verweij een plan bedacht om de verkeers situatie rondom het station Waddinxveen te verbeteren. Zij noemt het plan ‘kussen wegwezen’, dit naar het voor beeld van de ‘kiss+ride’ plaat sen in onder andere Gouda en Alphen aan den Rijn. ‘Kiss+ride’ plaatsen maken het mogelijk dat automobilis ten die treinreizigers afhalen, enkele minuten gratis kunnen parkeren. Het betekent welkom kiss) en wegrijden (ride). Stefana woont in Zeist en zit op het plaatselijk lyceum in de derde klas havo. Ze be zoekt geregeld haar familie in Waddinxveen. Tot haar grote ergernis is haar fiets, die keu rig in de fietsenstalling op het station stond, pas geleden ge stolen. “Dat is voor de derde keer dat ons dit overkomt”, zegt haar vader Ricardo Ver weij ontstemd. Robert Visscher Waddinxveen teplas, waardoor er veel fietsen worden gestolen en hangjon geren er vervelend doen. Om het nu mogelijk te maken dat auto’s langs de Petteplas kun- U krijgt advies op maat over uw zorgverzekering via www.zorgenzekerheid.nIZverzekeringcheck Jaargang 58 Nummer 3287 Oplage 26.170 RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIEUWING CHMERfl-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE Tekening Ze heeft alles keurig op teke ning gezet, de huidige situatie en de situatie die zij voorstelt. Zij heeft niet de ambitie om een beroep te kiezen in verkeers- DE RIOOLONTSTOPPER SANITAIR EN DAKBEDEKKING www.de-rioolontstopper.nl kunde. Zij wil graag in musicals gaan optreden. Daarvoor zit zij op zangles en volgt toneellessen. Stefana hoopt dat de gemeente haar plan zal bestuderen op de haalbaarheid daarvan. En wat dat betreft zit het wel goed, zo blijkt uit het commentaar van wethouder C. de Jong. ”Ik vind het een goed en nuttig initiatief van Stefana om mee te denken aan een veilige situatie in Wad dinxveen. Complimenten voor haar creativiteit. Ik adviseer Stefana om het plan snel op te sturen naar de gemeente en dat mag ter attentie van mij. Ik zal er voor zorg dragen dat het plan op de juiste plek komt bij de ge meente en er serieus naar wordt gekeken.” Op de stoep Nu haalt haar vader Stefana op met de auto. Hij moet zijn auto aan de Petteplas kant vaak op de stoep zetten, omdat anders het doorgaande verkeer er moeilijk langs kan. Het station is moeilijk bereikbaar en -de veiligheid is in het geding. Dat zette Stefana aan het den ken. “Er is nauwelijks of geen toezicht bij de uitgang van het station aan de kant van de Pet- nen' parkeren stel ik voor om een parkeergelegenheid te maken voor bijvoorbeeld twee auto’s. Ik bedoel een inham voor de auto’s aan de Petteplas. Het doorgaande autoverkeer kan dan ongestoord doorrij den. Tevens wordt er voor de mensen die op een afhaalauto wachten een stoep aangelegd. Het voordeel hiervan is dat de wachtenden zicht hebben op de fietsenstalling en er minder fietsen worden gestolen. Ook zullen hangjongeren minder overlast veroorzaken”, vertelt Stefana enthousiast. Stefana noemt haar plan Kussen en wegwezen. Stefana: “Ik gebruik graag de Nederlandse taal.” Waddinxveen De gemeente heeft onder zocht hoe het woningbouw project ’t Suyt aan de Pias weg ontwikkeld kan worden. Dit onderzoek wijst uit dat het scenario, waarbij de ge meente de planontwikkeling en de kaveluitgifte in eigen hand neemt, de beste oplos sing is. Het college van b en w heeft daarom besloten ’t Suyt aan de Piasweg zelf te ontwikkelen. Week krant .m Zorg en Zekerheid dichtbij werkt beter ncentrumovervecht.nl w w w w t u i GSEEDKHAPPtNiMAGtë® I PERSOONLIJKE BESCHERMING

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1