Weekblad voor Waddinxveen Gouda geeft ‘t op klein i kranit.ni De Bas: ‘Erg veel open eindjes’ Politie bericht EB n. MR Tegels bv Eigen nieuws Klik en win! Geen fusie Waddinxveen-Gouda 1 DE GEHELE VJEEK’ Woensdag 30 november 2011 4 DECEMBER KOOPZONDAG! I - www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddi H'L'I; ^nriputershoP Doe de gratis Verzekering Check [VIDE AUDI TV COMPUTER of LAPTOP DEFECT? COMPUTER REPAIR CENTRE.nl Mercuriusweg 38 T. 0182 - 636465 angelos Computer Reparaties en onderhoud Service aan huis Zeer snelle reparatie service Verkoop van pc's, notebooks en randappratuur Online bestellen of reserveren Webhosting: meer info op www.acshosting.nl Zie onze referenties op www.angelocomputers.nl __TAutoV_ snelservice Iets meegemaakt, dat u met an dere Waddinxveners wilt delen. Of u wilt u iedereen laten weten dat u een expositie, lezing of buurtfeest organiseert. Zet het op onze site. Angelo's Computershop leplaan 75,2742ZC Waddinxveen Tel: 0182 616207 www.angelocomputers.nl Stoplichten kunnen weg AUTO HUREN? autobedrijf-corroos.nl Tel. 0182-614483 of 06-20370584 q I Muziek- en Eetcafé de Rooie Hoek aan de Zijde 175 in Boskoop houdt een speciale actie voor lezers van het Weekblad voor Waddinxveen. Het geeft vier keer een dinerbon weg ter waarde van 25 euro. Winnen? Ga dan naar onze website. i'15. I I] '■4 www.zorgenzekerheid.nl KLEIN IN PRUS, GROOT IN SERVICE! ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES Wij zijn de grootste van de grootste! Ingrid Halbmeijer Waddinxueen het snelle en persoonlijke adres voor: Lees meer reacties op pagina 3 Waddinxveen Tijdens een presentatie over de infrastructurele werkzaamhe den in Waddinxveen in de ko mende jaren, is de bezorgdheid onder de ondernemers toegeno men. Dit zei Henk de Bas, voor zitter van de Ondernemersver eniging Waddinxveen (OVW) Vooral de informatie over de omleidingen tijdens de werk zaamheden aan de Hefbrug ko mend jaar, had volgens De Bas wel erg veel ‘open eindjes’. De presentaties van de provin cie en de gemeente gingen naast de zes maanden durende afslui ting van de Hefbrug en omge ving ook over de aanleg van de zogenaamde Parallelstructuur A12. Er wordt, langs de A12, een nieuwe weg aangelegd voor het verkeer vanuit Waddinxveen en Gouda richting Den Haag. Op initiatief van het Industrieel Contact Waddinxveen en de OVW werden de ondernemers bijgepraat over de plannen. De grootste zorg bleek voor de on dernemers te liggen in de afslui ting van de Hefbrug. “Bij de Coenecoopbrug gaan vanaf dag één problemen ontstaan”, voor spelde De Bas maandagavond. De verkeersdeskundige van de provincie, Kees IJsselstein, wees De Bas op de voorsorteerstro- ken die inmiddels zijn aange bracht aan de Waddinxveense zijde van de brug. De onder nemers, die hun onvrede via onderling gemor en vele vragen kenbaar maken, zouden echter graag verkeerslichten zien op de kruising met de Kanaaldijk, omdat er anders grote opstop pingen zullen ontstaan. IJssel stein vertelde ook aan dat op de Nil, A12 en A20 tijdig wordt aangegeven dat Waddinxveen op andere dan de gebruikelijke manieren bereikbaar is. De Bas liet weten de presentatie ‘meer dan teleurstellend,’ te vinden. “Wij hadden verwacht een mooi plan te zien voor die periode, maar dit heeft wel erg veel open eindjes. Mijn zorgen zijn alleen maar toegenomen na vanavond.” U krijgt advies op maat over uw zorgverzekering via www.zorgenzekerheid.nl/verzekeringcheck Jaargang 58 Nummer 3288 Oplage 26.170 De Oranjelaan wordt een 30 km zone, dus kunnen de ver keerslichten bij de Prins Wil lem Alexanderschool weg, zegt het college. Wat vindt u? Stem in de poll op www. weekbladwaddinxveen.nl. Zorg en Zekerheid dichtbij werkt beter Voor tegels groot en klein, moet u bij MR Tegels zijn! De grootste van Nederland! Voor al uw wand- en vloertegels. Alleen tegels stelen is goedkoper dan bij ons. www.mr-tegels-bv.nl Chroomstraat 30 Rotterdam Alexanderpolder Coenecoop 397, Waddinxveen, tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tol 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) VAN 12.00 TOT 17.00 UUR KUK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN OP WVM.FOTOKLEIN.NL Leerlingen van de Koningin Julianaschool doen mee aan de wedstrijd beste schoollunch van Nederland. Samen met kok Bas Rulofs van restaurant Bibelot hebben ze inkopen gedaan en heerlijke soep, salade en smoothie gemaakt. De recep ten zijn ingestuurd en nu afwachten of ze in de prijzen vallen. foto JOHN van kleef De stap van Gouda verbaast burgemeester Bert Cremers niet. “Er is geen draagvlak voor. Het stoppen van de Arhi proce dure maakt de weg vrij voor een door de kroon benoemde*bur- gemeester in Gouda. Anders was er na het vertrek van de huidige burgemeester vast een waarnemer aangesteld en dat is met het oog op de besprekingen over verdergaande samen werking niet handig.” Cremërs benadrukt dat de verhouding tussen Gouda en Waddinxveen uitstekend is. “Er wordt al nauw samenge werkt en die samenwerking zal in de toekomst groeien. In december gaan we weer om de tafel zitten, met de gemeente Zuidplas erbij.” Gouda is teleurgesteld,-maar neemt het verlies sportief op. “De gemeente Gouda wil zich nu onbelast kun nen richten op een brede ge meentelijke samenwerking. Gouda wil op positieve wijze met omliggende gemeenten werken aan een sterke regio, robuuste gemeentelijke orga nisaties en versterken van de bestuurskracht. In haar column haalt de Goudse griffier Beatrijs Lubbers woorden aan van raadslid Teun Hardjono. “Het meisje Waddinxveen heeft nee gezegd tegen het - huwelijksaanzoek. En als een meisje nee zegt moet je dat respecteren. Je moet geen fusie willen om als stad daarmee je eigen problemen op te lossen. Raad en college willen als kern van een groot plattelandsgebied samen werkingsmogelijkheden met buurgemeenten zoeken die voor alle partijen voordelen bieden. In deze tijd kan geen enkele gemeente in de omge ving het meer alleen redden met alle decentralisaties die op de gemeenten afkomen.” Gouda heeft de handdoek in de ring gegooid. Het staakt haar pogingen om Wad dinxveen in te lijven. Nadat eerder Waddinxveen tegen stribbelde, heeft ook het provinciebestuur laten weten niets te zien in een gedwon gen fusie. Gouda heeft die laatste mededeling even op zich laten inwerken en nu de provincie gevraagd de Algemene Regels Herindeling (Arhi) procedure te stoppen. Week p?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1