Weekblad voor Waddinxveen F D klein Oranjepark na ‘t Suyt II erstverhaal adeaubon voor HEMA in nieuw winkelcentrum Sonneveld toegankelijker Waddinxveen WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEÜWSTE MODELLEN! follow Twitter Laatste nieuws Voorlopig geen woningbouw Walvisdiploma COMPUTER of LAPTOP DEFECT? COMPUTER REPAIR CENTRE.nl Mercuriusweg 38 T. 0182 - 636465 angelos Woensdag 28 december 2011 KIJK VOOR ALLE EXTRA KOOPAVONDEN OP FOTOKLEIN.NL L TEGEN ELK AANNEMELIJK BOD! 1 Doe de gratis Verzekering Check IVIDE AUDI# TV Volg onze berichten ook op het internet. Het Weekblad voor Waddinxveen zorgt namelijk ook via de sociale media dat de inwoners van Wad dinxveen op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Volg ons dus dagelijks op Twitter! Oplage 26.170 Angelo's Computershop leplaan 75, 2742ZC Waddinxveen Tel: 0182 616207 www.angelocomputers.nl AUTO HUREN? __/Auto\_ snelservice Computer Reparaties en onderhoud Service aan huis Zeer snelle reparatie service Verkoop van pc's, notebooks en randappratuur Online bestellen of reserveren Webhosting: meer info op www.acshosting.nl Zie onze referenties op www.angelocomputers.nl I DEZE I WEEK Het laatste nieuws, berichten van de politie. U blijft altijd op de hoogte van het nieuws via onze website. U bent slechts één klik verwijderd van uw lokale nieuws. www.weekbladwaddinxveen.nl 4 c www.zorgenzekerheid.n! KLEIN IN PRUS, GROOT IN SERVICE! ONDERHOUD ALLE MERKEN ARK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES In januari komen de voet balvelden in het Oranjepark vrij wanneer ASW naar de nieuwe locatie aan de Sniepweg verhuist. Het Col lege houdt vooralsnog vast aan het woningbouwplan op het vrijkomende terrein. Van oorsprong is het Oranje park aangewezen als toekom stig ontwikkellocatie voor wo ningbouw. Het College heeft nu besloten om niet direct tot ontwikkeling over te gaan. Pas wanneer 50 procent van de wo ningen in bouwlocatie ‘t Suyt (bij de Piasweg) is verkocht, zal een procedure tot wijziging van het bestemmingplan Oranje park worden opgestart. En ver koop zal niet eerder starten dan wanneer minimaal 90 procent van de eerste fase van ‘t Suyt is verkocht en de grondexploitatie van dat project minimaal bud- getneutraal is. “We hebben in- Carina Bergman Waddinxveen stijging van zijn pasfotoklan- ten. Ook komt per 1 januari versterking voor het team van Sonneveld versterken om vakkennis maar ook de extra toeloop in goede ba nen te leiden. Meer ruimte en extra belichting zullen de kwaliteit van de pasfoto’s verhogen. Minder valide mensen kunnen voortaan in hun rolstoel blijven zitten. Waddinxveen ASR Vastgoed Ontwikkeling heeft met franchisenemer Henk de Bas van HEMA overeen stemming bereikt over de aan huur van een warenhuis in de nieuwe centrumontwikkeling van Waddinxveen. HEMA te kent een huurovereenkomst voor bijna 1.300 vierkante meter in het door ASR Vastgoed Ont wikkeling ontwikkelde plan. Eerder kozen ook Albert Heijn, C1000, C&A, Eyewish en Pearle voor de komst naar het nieuwe centrum. Doelstelling van ASR Vastgoed Ontwik keling is om in 2012 te starten met de bouw. Oplevering van het nieuwe centrum van Wad dinxveen is gepland in 2014. U krijgt advies op maat over uw zorgverzekering via www.zorgenzekerheid.nl/verzekeringcheck Jaargang 58 Nummer 3292 Waddinxveen Meer dan 60 kinderen tot 4 jaar zijn vorige week af gezwommen voor het Duc- kyDuck-, Teddybeer- of Walvisdiploma. Een prima prestatie van de jongelingen in Gouwebad De Sniep. Zorg en Zekerheid dichtbij werkt beter autobedrijf-corroos.nl Tel. 0182-614483 of 06-20370584 Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Het warenhuis wordt verplaatst van de huidige locatie aan de Kerkweg Oost naar een winke- lunit aan het Gouweplein van het nieuwe centrum. Dick Gort, CEO van ASR Vastgoed Ont wikkeling, is blij met de komst van het warenhuis naar het cen trumplan: “De HEMA vervult een trekkersrol, niet alleen met hun aansprekende producten, maar ook met de horeca die in Waddinxveen gaat komen. We zien nu dat de plattegrond van het centrum steeds meer vorm krijgt. Op korte termijn ver wachten we nog meer huurcon tracten te sluiten.” Het nieuwe centrumplan van Waddinxveen bestaat in totaal uit meer dan 21.000 meter re- geschat dat ontwikkeling van dit terrein concurrerend zal zijn met de woningbouw in ‘t Suyt,” aldus burgemees ter Cremers. “Ook zal het aantal woningen drastisch worden teruggedraaid ten opzichte van eerdere plan nen. Wij voeren op dit mo ment discussie met de raad over aanpassing van het wo- ningbouwprogramma aan de huidige markt. Dit pro gramma is ambitieus maar we hebben hier een meer dan lokale behoefte.” Het College laat de afdeling Beheer Openbare Ruimte de mogelijkheid van het verster ken van de recreatieve func tie onderzoeken. Afgelopen zomer gingen stemmen op om het terrein tot park en recreatiegebied te ontwikke len. Maar dit speelt volgens Cremers geen rol in het be sluit. “Het College is zich bewust van de behoefte van bewoners aan recreatie maar dit is niet de aanleiding van het onderzoek.” tail. Naast de winkels vestigt ook de nieuwe bibliotheek zich in het centrumplan. Het plan bevat daarbij meer dan 300 woningen. Een belangrijk deel hiervan is al afgezet aan Woon- partners Midden-Holland. Het centrum is een gezamenlijk ont werp van SoetersvanEldonk, 01-10 Architecten, RPHS ar chitecten, Dittmar+Bochmann Architecten en Copijn en CH&partners. Met een ont- wikkelingsportefeuille van ruim 3 miljard Euro behoort ASR Vastgoed Ontwikkeling tot de grootste woning- en winkelont- wikkelaars in Nederland. het snelle en persoonlijke adres voor: In de winkel van Sonneveld heeft een kleine verbouwing plaatsgevonden. Het huidige pasfotosysteem was wat krap bemeten. Minder valide mensen konden moeilijk door de winkel en de ruimte om pasfoto’s ma ken was klein. Nu ondernemer Sjaak Notenboom verhuist met zijn winkel naar de Coenecoop verwacht Sonneveld een grote Week krant .ni Frida Winklaar Domacassé ontving vorige week uit handen van Ton Willem Burger van kantoorboekhandel Burger aan de Dorpstraat een boekenbon ter waarde van vijftig euro voor haar winnende kerstverhaal ‘De kerstkolibrie’ FOTO RONALD STAM.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1